AmBisome liposomal 50 mg prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ambisome liposomal 50 mg prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje

gilead sciences ireland uc - amfotericin b - prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje - amfotericin b 50 mg / 1 viala - amfotericin b

AmBisome 50 mg prašek za koncentrat ra raztopino za infundiranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ambisome 50 mg prašek za koncentrat ra raztopino za infundiranje

gilead sciences international limited - amfotericin b - prašek za raztopino za infundiranje - amfotericin b 50 mg / 1 viala - amfotericin b

AmBisome liposomal 50 mg prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ambisome liposomal 50 mg prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje

gilead sciences international limited - amfotericin b - prašek za koncentrat za disperzijo za infundiranje - amfotericin b 50 mg / 1 viala - amfotericin b

Diflazon 100 mg trde kapsule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflazon 100 mg trde kapsule

krka, d.d., novo mesto - flukonazol - kapsula, trda - flukonazol 100 mg / 1 kapsula - flukonazol

Diflazon 50 mg trde kapsule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflazon 50 mg trde kapsule

krka, d.d., novo mesto - flukonazol - kapsula, trda - flukonazol 50 mg / 1 kapsula - flukonazol

Diflazon 150 mg trde kapsule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflazon 150 mg trde kapsule

krka, d.d., novo mesto - flukonazol - kapsula, trda - flukonazol 150 mg / 1 kapsula - flukonazol

Diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflucan 10 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo

pfizer luxembourg sarl - flukonazol - prašek za peroralno suspenzijo - flukonazol 10 mg / 1 ml - flukonazol

Diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflucan 40 mg/ml prašek za peroralno suspenzijo

pfizer luxembourg sarl - flukonazol - prašek za peroralno suspenzijo - flukonazol 40 mg / 1 ml - flukonazol

Diflazon 150 mg trde kapsule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

diflazon 150 mg trde kapsule

krka, d.d., novo mesto - flukonazol - kapsula, trda - flukonazol 150 mg / 1 kapsula - flukonazol