Metformin Aurobindo 500 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 500 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 390 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 663 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 663 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 1000 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 780 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 500 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 500 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 390 mg / 1 tableta - metformin

Metformin Aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

metformin aurobindo 850 mg filmsko obložene tablete

aurobindo pharma limited - metformin - filmsko obložena tableta - metformin 663 mg / 1 tableta - metformin