Ranitidin Accord 150 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ranitidin accord 150 mg filmsko obložene tablete

accord healthcare - ranitidin - filmsko obložena tableta - ranitidin 150 mg / 1 tableta - ranitidin

Ranitidin Accord 300 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ranitidin accord 300 mg filmsko obložene tablete

accord healthcare - ranitidin - filmsko obložena tableta - ranitidin 300 mg / 1 tableta - ranitidin

Ranital 300 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ranital 300 mg filmsko obložene tablete

lek d.d. - ranitidin - filmsko obložena tableta - ranitidin 300 mg / 1 tableta - ranitidin

Ranital 150 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ranital 150 mg filmsko obložene tablete

lek d.d. - ranitidin - filmsko obložena tableta - ranitidin 150 mg / 1 tableta - ranitidin

Controloc Control Evropska unija - slovenščina - EMA (European Medicines Agency)

controloc control

takeda gmbh - pantoprazol - gastroezofagealni refluks - zaviralce protonske črpalke inhibitorji - kratkoročno zdravljenje refluksnih simptomov (npr. zgaga, regurgitacija kisline) pri odraslih.

Pantecta Control Evropska unija - slovenščina - EMA (European Medicines Agency)

pantecta control

takeda gmbh - pantoprazol - gastroezofagealni refluks - zaviralce protonske črpalke inhibitorji - kratkoročno zdravljenje refluksnih simptomov (npr. zgaga, regurgitacija kisline) pri odraslih.

Pantoloc Control Evropska unija - slovenščina - EMA (European Medicines Agency)

pantoloc control

takeda gmbh - pantoprazol - gastroezofagealni refluks - zaviralce protonske črpalke inhibitorji - kratkoročno zdravljenje refluksnih simptomov (npr. zgaga, regurgitacija kisline) pri odraslih.