Irinotekan Vipharm 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

irinotekan vipharm 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

vipharm s.a. - irinotekan - koncentrat za raztopino za infundiranje - irinotekan 17,33 mg / 1 ml - irinotekan

Irinotekan Vipharm 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

irinotekan vipharm 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

vipharm s.a. - irinotekan - koncentrat za raztopino za infundiranje - irinotekan 17,33 mg / 1 ml - irinotekan