Imatinib Zentiva 100 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

imatinib zentiva 100 mg filmsko obložene tablete

sanofi-aventis d.o.o. - imatinib - filmsko obložena tableta - imatinib 100 mg / 1 tableta - imatinib