BETADINE 200 mg vaginalne globule Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

betadine 200 mg vaginalne globule

alkaloid - int d.o.o. - jod - vaginalna globula - jod 20 mg / 1 vag. globula - povidon-jod

BETADINE 100 mg/ml dermalna raztopina Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

betadine 100 mg/ml dermalna raztopina

alkaloid - int d.o.o. - jod - dermalna raztopina - jod 10 mg / 1 mlpovidon, jodirani - povidon-jod

BETADINE 10 mg/ml raztopina za grgranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

betadine 10 mg/ml raztopina za grgranje

alkaloid - int d.o.o. - jod - raztopina za grgranje - jod 1 mg / 1 mlpovidon, jodirani - povidon-jod

HEXABRIX 320 mg/ml raztopina za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

hexabrix 320 mg/ml raztopina za injiciranje

emporio medical d.o.o. - jod - raztopina za injiciranje - jod 1 mg / 1 ml - joksaglinska kislina

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje

bracco imaging s.p.a. - jod - raztopina za injiciranje - jod 300 mg / 1 mljomeprol - jomeprol

Iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

iomeron 300 mg/ml raztopina za injiciranje

bracco imaging s.p.a. - jod - raztopina za injiciranje - jod 300 mg / 1 mljomeprol - jomeprol

Iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

iomeron 350 mg/ml raztopina za injiciranje

bracco imaging s.p.a. - jod - raztopina za injiciranje - jod 350 mg / 1 mljomeprol - jomeprol