Fortulin Novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

fortulin novolizer 6 mikrogramov/sprožitev prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - formoterolijev fumarat dihidrat - prašek za inhaliranje - formoterolijev fumarat dihidrat 6 µg / 1 odmerek - formoterol

Ventilastin Novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

ventilastin novolizer 100 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje

meda pharma gmbh & co. kg - salbutamol - prašek za inhaliranje - salbutamol 100 µg / 1 odmerek - salbutamol

Aurorix 150 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

aurorix 150 mg filmsko obložene tablete

meda pharma gmbh & co. kg - moklobemid - filmsko obložena tableta - moklobemid 150 mg / 1 tableta - moklobemid

Aurorix 300 mg filmsko obložene tablete Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

aurorix 300 mg filmsko obložene tablete

meda pharma gmbh & co. kg - moklobemid - filmsko obložena tableta - moklobemid 300 mg / 1 tableta - moklobemid

Brimonidin Medops 2 mg/ml kapljice za oko, raztopina Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

brimonidin medops 2 mg/ml kapljice za oko, raztopina

eyepharm gmbh & co. kg - brimonidin - kapljice za oko, raztopina - brimonidin 1,32 mg / 1 ml - brimonidin

Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjen Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

budelin novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjen

meda pharma gmbh & co. kg - budezonid - prašek za inhaliranje, odmerjeni - budezonid 200 µg / 1 odmerek - budezonid

Budelin Novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjen Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

budelin novolizer 200 mikrogramov/odmerek prašek za inhaliranje, odmerjen

meda pharma gmbh & co. kg - budezonid - prašek za inhaliranje, odmerjeni - budezonid 200 µg / 1 odmerek - budezonid

Dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

dymista 137 mikrogramov/50 mikrogramov na vpih pršilo za nos, suspenzija

meda pharma gmbh & co. kg - azelastin; flutikazonpropionat - pršilo za nos, suspenzija - azelastin 125 µg / 1 vpih  flutikazonpropionat50 µg / 1 vpih; flutikazonpropionat 50 µg / 1 vpih - flutikazon, kombinacije

Epipen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

epipen 300 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku

meda pharma gmbh & co. kg - adrenalin - raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku - adrenalin 1 mg / 1 ml - adrenalin

Epipen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku Slovenija - slovenščina - JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke)

epipen za otroke 150 mikrogramov/0,3 ml raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku

meda pharma gmbh & co. kg - adrenalin - raztopina za injiciranje v napolnjenem injekcijskem peresniku - adrenalin 0,5 mg / 1 ml - adrenalin