BELFIL

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • BELFIL 50 mg filmsko obložene tablete
 • Farmacevtska oblika:
 • filmsko obložena tableta
 • Sestava:
 • sildenafil 50 mg / 1 tableta
 • Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba
 • Enote v paketu:
 • škatla z 1 tableto v pretisnem omotu
 • Tip zastaranja:
 • Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Alopatska drog

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • BELFIL 50 mg filmsko obložene tablete
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Terapevtski podatki

 • Terapevtska skupina:
 • sildenafil

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • JAZMP - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke - Slovenia Medicines Agency
 • Status dovoljenje:
 • Zdravilo z dovoljenjem za promet
 • Številka dovoljenja:
 • 5363-U-I-1392/10
 • Datum dovoljenje:
 • 28-09-2015
 • EAN koda:
 • 3837000055207
 • Zadnja posodobitev:
 • 18-01-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila: odmerjanje, interakcije, stranski učinki

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.

IME ZDRAVILA

BELFIL 50 mg filmsko obložene tablete

2.

KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 50 mg sildenafila v obliki sildenafilijevega citrata.

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta.

50 mg tableta BELFIL je modre barve, ovalna, bikonveksna, filmsko obložena tableta z razdelilno zarezo na

obeh straneh. Tableta se lahko deli na enaki polovici.

4.

KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravljenje moških z erektilno disfunkcijo, tj. nezmožnostjo doseči ali ohraniti erekcijo penisa, ki bi

zadoščala za zadovoljivo spolno aktivnost.

Da bi bilo zdravilo BELFIL učinkovito, je potrebna spolna stimulacija.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Za peroralno uporabo.

Uporaba pri odraslih:

Priporočeni odmerek je 50 mg, uporabljen kot je potrebno, približno eno uro pred spolno dejavnostjo.

Glede na učinkovitost in prenašanje je odmerek mogoče zvečati na 100 mg ali zmanjšati na 25 mg.

Največji priporočeni odmerek je 100 mg. Največja priporočena pogostnost odmerjanja je enkrat na dan.

Če se zdravilo BELFIL zaužije s hrano, lahko začne delovati pozneje, kot če je zaužito na prazen želodec

(glejte poglavje 5.2).

Uporaba pri starejših:

Pri starejših bolnikih odmerka ni potrebno prilagajati.

Uporaba pri bolnikih z okvarjenim delovanjem ledvic:

Priporočila za odmerjanje, opisana pri "Uporaba pri odraslih", veljajo tudi za bolnike z blago do zmerno

okvaro ledvic (očistek kreatinina = 30 do 80 ml/min (0,5 do 1,33 ml/s)).

Pri bolnikih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 30 ml/min (0,5 ml/s)) je očistek sildenafila zmanjšan,

zato je priporočljivi začetni odmerek 25 mg. Glede na učinkovitost in prenašanje se odmerek lahko zveča na

50 mg ali 100 mg.

Uporaba pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter:

Pri bolnikih z okvaro jeter (npr. ciroza) je očistek sildenafila zmanjšan, zato je priporočljivi začetni odmerek

25 mg. Glede na učinkovitost in prenašanje se odmerek lahko zveča na 50 mg ali 100 mg.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih:

Zdravilo BELFIL ni indicirano pri mlajših od 18 let.

Uporaba pri bolnikih, ki uporabljajo druga zdravila:

Pri bolnikih, ki sočasno dobivajo zaviralce CYP3A4, je priporočljivi začetni odmerek 25 mg (glejte poglavje

4.5) razen pri ritonavirju, katerega sočasna uporaba s sildenafilom ni priporočljiva (glejte poglavje 4.4).

Da bo možnost za pojav posturalne hipotenzije čim manjša, morajo biti bolniki pred začetkom zdravljenja s

sildenafilom stabilni na terapiji z antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa. Poleg tega je treba razmisliti o

uvedbi sildenafila v odmerku 25 mg (glejte poglavji 4.4 in 4.5).

4.3 Kontraindikacije

Preobčutljivost za zdravilno učinkovino ali katerokoli pomožno snov.

Znano je, da sildenafil učinkuje na pot dušikov oksid/ciklični gvanozinmonofosfat (cGMP) (glejte poglavje

5.1), in tako okrepi hipotenzivno delovanje nitratov, zato je njegova sočasna uporaba z donorji dušikovega

oksida (npr. amilnitritom) ali nitrati v kakršnikoli obliki kontraindicirana.

Zdravil za zdravljenje erektilne disfunkcije, vključno s sildenafilom, ne smejo uporabljati moški, za katere

spolna dejavnost ni priporočljiva (npr. bolniki s hudimi kardiovaskularnimi motnjami, kot sta nestabilna

angina pektoris ali hudo srčno popuščanje).

Zdravilo BELFIL je kontraindicirano pri bolnikih, ki so izgubili vid na enem očesu zaradi nearteritične

anteriorne ishemične optične nevropatije (NAION), tudi če ta dogodek ni bil povezan s predhodnim

jemanjem zaviralcev PDE5 (glejte poglavje 4.4).

Varnost sildenafila ni raziskana pri naslednjih podskupinah bolnikov, pri katerih je njegova uporaba zato

kontraindicirana: huda okvara jeter, hipotenzija (krvni tlak < 90/50 mmHg), nedavna možganska kap ali

miokardni infarkt in znane dedne degenerativne bolezni mrežnice, npr. retinitis pigmentosa (manjši del teh

bolnikov ima genetske motnje mrežničnih fosfodiesteraz).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Pred odločitvijo za farmakološko zdravljenje je treba z anamnezo in telesnim pregledom diagnosticirati

erektilno disfunkcijo in ugotoviti morebitne osnovne vzroke zanjo.

Pred začetkom kakršnegakoli zdravljenja erektilne disfunkcije mora zdravnik preveriti kardiovaskularno

stanje bolnika, saj je s spolno dejavnostjo povezana določena stopnja kardialnega tveganja. Sildenafil ima

vazodilatacijske lastnosti, ki povzročijo blago in prehodno znižanje krvnega tlaka (glejte poglavje 5.1).

Preden zdravnik predpiše sildenafil, mora natančno pretehtati, ali bi lahko takšni vazodilatacijski učinki

neželeno vplivali na bolnika, ki imajo določene bolezni, zlasti v kombinaciji s spolno dejavnostjo. Med

bolnike z zvečano občutljivostjo za vazodilatatorje spadajo bolniki z obstrukcijo iztoka iz levega prekata

(npr.

aortno

stenozo,

hipertrofično

obstruktivno

kardiomiopatijo)

redkim

sindromom

multiple

sistemske atrofije, ki se kaže kot huda okvara avtonomnega uravnavanja krvnega tlaka.

Zdravilo BELFIL okrepi hipotenzivni učinek nitratov (glejte poglavje 4.3).

V obdobju trženja so bili v časovni povezanosti z uporabo sildenafila opisani resni kardiovaskularni dogodki,

med drugim miokardni infarkt, nestabilna angina pektoris, nenadna srčna smrt, ventrikularna aritmija,

cerebrovaskularna krvavitev, tranzitorna ishemična ataka, hipertenzija in hipotenzija. Večina teh bolnikov,

ne pa vsi, je imela že prej obstoječe kardiovaskularne dejavnike tveganja. Za številne dogodke je bilo

opisano, da so se zgodili med ali kmalu po spolnem odnosu, nekateri pa so se pojavili kmalu po uporabi

sildenafila, brez spolne dejavnosti. Ali so ti dogodki neposredno povezani s temi dejavniki ali pa z drugimi

dejavniki, ni mogoče ugotoviti.

Zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije, vključno s sildenafilom, je treba previdno uporabljati pri

bolnikih z anatomskimi deformacijami penisa (npr. z angulacijo, kavernozno fibrozo ali Peyroniejevo

boleznijo) in bolnikih z določenimi boleznimi, ki povzročajo nagnjenost k priapizmu (npr. s srpastocelično

anemijo, multiplim mielomom ali levkemijo).

Varnost in učinkovitost kombinacije sildenafila z drugimi zdravili za zdravljenje erektilne disfunkcije nista

raziskani, zato uporaba takih kombinacij ni priporočljiva.

V povezavi z jemanjem sildenafila in drugih zaviralcev PDE5 so poročali o okvarah vida in primerih

nearterične anteriorne ishemične optične nevropatije. Bolnika je treba opozoriti, da naj v primeru nenadne

izgube vida preneha jemati zdravilo BELFIL in o tem nemudoma obvesti svojega zdravnika (glejte poglavje

4.3).

Sočasna uporaba sildenafila z ritonavirjem ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5).

Previdnost

potrebna

uporabo

sildenafila

bolnikih,

jemljejo

antagoniste

adrenergičnih

receptrojev

alfa,

sočasna

uporaba

maloštevilnih

občutljivih

posameznikih

lahko

povzroči

simptomatsko hipotenzijo (glejte poglavje 4.5). Največja verjetnost, da se to zgodi, je v 4 urah po odmerku

sildenafila. Da bo možnost za pojav posturalne hipotenzije čim manjša, morajo biti bolniki, pred začetkom

zdravljenja s sildenafilom, hemodinamsko stabilni na terapiji z antagonisti adrenergičnih receptorjev alfa.

Razmisliti je treba o uvedbi sildenafila v odmerku 25 mg (glejte poglavje 4.2). Poleg tega morajo zdravniki

bolnikom svetovati, kaj naj storijo v primeru simptomov posturalne hipotenzije.

Študije s človeškimi trombociti kažejo, da sildenafil okrepi antiagregacijski učinek natrijevega nitroprusida

in vitro. Podatkov o varnosti uporabe sildenafila pri bolnikih z motnjami strjevanja krvi ali z aktivno

peptično razjedo ni. Pri takšnih bolnikih se sme sildenafil zato uporabiti le po skrbnem pretehtanju koristi in

tveganj.

Zdravilo BELFIL ni indicirano za uporabo pri ženskah.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Učinki drugih zdravil na sildenafil

Študije in vitro:

Metabolizem sildenafila v glavnem poteka z izooblikama 3A4 (glavna pot) in 2C9 (manj pomembna

pot) citokroma P450 (CYP). Zaviralci teh izoencimov zato lahko zmanjšajo očistek sildenafila.

Študije in vivo:

Analiza podatkov populacijske farmakokinetike v kliničnih študijah je pokazala, da se očistek sildenafila

zmanjša pri sočasni uporabi zaviralcev CYP3A4 (npr. ketokonazola, eritromicina, cimetidina). Čeprav pri

teh bolnikih niso ugotovili večje pogostnosti neželenih učinkov, je pri sočasni uporabi z zaviralci CYP3A4

priporočljivi začetni odmerek 25 mg.

Sočasna uporaba zaviralca proteaz HIV ritonavirja, ki je zelo močan zaviralec P450, je v stanju dinamičnega

ravnovesja (500 mg dvakrat na dan) in sildenafila (enkratni odmerek 100 mg) povzročila 300-odstotno (4-

kratno) zvečanje C

sildenafila in 1,000-odstotno (11-kratno) zvečanje AUC sildenafila v plazmi. Po 24

urah je bila koncentracija sildenafila v plazmi še vedno približno 200 ng/ml v primerjavi s približno 5 ng/ml

v primeru, ko je bil sildenafil apliciran sam. To se sklada z izrazitimi učinki ritonavirja na številne substrate

P450.

Sildenafil

vpliva

farmakokinetiko

ritonavirja.

Glede

farmakokinetične

ugotovitve

sildenafila ni priporočljivo uporabljati z ritonavirjem (glejte poglavje 4.4), največji odmerek sildenafila pa

nikakor ne sme preseči 25 mg v 48 urah.

Sočasna uporaba zaviralca proteaz HIV sakvinavirja, ki zavira CYP3A4, je v stanju dinamičnega ravnovesja

(1.200 mg trikrat na dan) in sildenafila (enkratni odmerek 100 mg) povzročila 140-odstotno zvečanje C

sildenafila in 210-odstotno zvečanje AUC sildenafila. Sildenafil ni vplival na farmakokinetiko sakvinavirja

(glejte poglavje 4.2). Pri močnejših zaviralcih CYP3A4, npr. pri ketokonazolu in itrakonazolu, bi lahko

pričakovali močnejše učinke.

Ob uporabi enega 100-mg odmerka sildenafila hkrati z eritromicinom, specifičnim zaviralcem CYP3A4, je v

stanju dinamičnega ravnovesja (500 mg dvakrat na dan 5 dni) prišlo do 182-odstotnega zvečanja sistemske

izpostavljenosti (AUC) sildenafilu. Pri normalnih zdravih moških prostovoljcih ni bilo opaziti učinkov

azitromicina (tri dni po 500 mg na dan) na AUC, C

, t

, konstanto hitrosti eliminacije ali na poznejši

razpolovni čas sildenafila oz. njegovega glavnega metabolita v obtoku.

Cimetidin (800 mg), zaviralec citokroma P450 in nespecifičen zaviralec CYP3A4, je ob sočasni uporabi s

sildenafilom (50 mg) pri zdravih prostovoljcih povzročil 56-odstotno zvečanje koncentracije sildenafila v

plazmi.

Sok grenivke je šibek zaviralec presnove s CYP3A4 v črevesni steni in lahko nekoliko zveča koncentracijo

sildenafila v plazmi.

Posamični

odmerki

antacida

(magnezijev

hidroksid/aluminijev

hidroksid)

niso

vplivali

biološko

uporabnost sildenafila.

Posebne študije interakcij niso bile izvedene za vsa zdravila, populacijske farmakokinetične analize niso

pokazale vpliva na farmakokinetiko sildenafila pri sočasnem zdravljenju z zdravili iz skupine zaviralcev

CYP2C9 (npr. tolbutamid, varfarin, fenitoin) ali zaviralcev CYP2D6 (npr. selektivni zaviralci privzema

serotonina, triciklični antidepresivi), tiazidi in sorodnimi diuretiki, diuretiki Henlejeve zanke in diuretiki, ki

varčujejo s kalijem, zaviralci ACE, zaviralci kalcijevih kanalčkov, antagonisti adrenergičnih receptorjev beta

ali induktorji metabolizma s CYP450 (npr. rifampicin ali barbiturati).

Nikorandil je mešanec aktivatorja kalijevih kanalčkov in nitrata. Zaradi nitratne sestavine je možno resno

medsebojno učinkovanje s sildenafilom.

Učinki sildenafila na druga zdravila

Študije in vitro:

Sildenafil je šibek zaviralec izoencimov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 in 3A4 citokroma P450 (IC50

> 150

µM). Ker je največja koncentracija sildenafila v plazmi po priporočenih odmerkih približno 1 µM, ni

verjetno, da bi zdravilo BELFIL spremenilo očistek substratov teh izoencimov.

O interakcijah sildenafila in nespecifičnih zaviralcev fosfodiesteraze, kot sta teofilin ali dipiridamol, ni

podatkov.

Študije in vivo:

V skladu z znanimi učinki sildenafila na pot dušikovega oksida/cGMP (glejte poglavje 5.1) je dokazano, da

sildenafil stopnjuje hipotenzivne učinke nitratov. Zato je njegova hkratna uporaba z donorji dušikovega

oksida ali nitrati v kakršnikoli obliki kontraindicirana (glejte poglavje 4.3).

Sočasna uporaba sildenafila pri bolnikih, ki jemljejo antagoniste adrenergičnih receptorjev alfa, lahko pri

maloštevilnih občutljivih posameznikih povzroči simptomatsko hipotenzijo. Največja verjetnost, da se to

zgodi, je v 4 urah po odmerku sildenafila (glejte poglavji 4.2 in 4.4). V treh specifičnih študijah interakcij

med zdravili so bolnikom z benigno hiperplazijo prostate (BPH), pri katerih bolezen ni napredovala pri

zdravljenju z doksazosinom, dali antagonist adrenergičnih receptorjev alfa doksazosin (4 mg in 8 mg)

sočasno s sildenafilom (25 mg, 50 mg oz. 100 mg). V teh študijskih populacijah so opažali povprečno

dodatno znižanje krvnega tlaka leže za 7/7 mmHg, 9/5 mmHg in 8/4 mmHg ter dodatno znižanje krvnega

tlaka stoje za 6/6 mmHg, 11/4 mmHg in 4/5 mmHg. Ko so sildenafil in doksazosin sočasno uporabili pri

bolnikih, pri katerih bolezen ni napredovala pri zdravljenju z doksazosinom, so poročali o redkih primerih

simptomatske posturalne hipotenzije. Ta poročila so obsegala omotico in rahlo vrtoglavico, ne pa sinkope.

Med sočasno uporabo sildenafila (50 mg) in tolbutamida (250 mg) ali varfarina (40 mg), ki se presnavljata s

CYP2C9, ni bilo pomembnih interakcij.

Sildenafil (50 mg) ni dodatno podaljšal časa krvavitve, podaljšanega zaradi acetilsalicilne kisline (150 mg).

Sildenafil (50 mg) ni stopnjeval hipotenzivnih učinkov alkohola pri zdravih prostovoljcih, ki so imeli srednjo

največjo koncentracijo alkohola v krvi 80mg/dl.

Pri bolnikih, ki so hkrati s sildenafilom jemali zdravila iz naslednjih skupin antihipertenzivov: diuretike,

antagoniste receptorjev beta, zaviralce ACE, antagoniste angiotenzina II, vazodilatacijsko in centralno

delujoče antihipertenzive, zaviralce adrenergičnih nevronov, zaviralce kalcijevih kanalčkov in antagoniste

adrenergičnih receptorjev alfa, se profil neželenih učinkov ni razlikoval od profila pri bolnikih, ki so dobivali

placebo. V specifični študiji interakcij, v kateri so bolniki z zvišanim krvnim tlakom uporabljali sildenafil

(100 mg) sočasno z amlodipinom, se je sistolični krvni tlak leže dodatno znižal za 8 mmHg, diastolični krvni

tlak leže pa za 7 mmHg. To dodatno znižanje krvnega tlaka je bilo po velikosti podobno kot pri dajanju

sildenafila samega zdravim prostovoljcem (glejte poglavje 5.1).

Sildenafil (100 mg) ni vplival na farmakokinetiko zaviralcev proteaz HIV sakvinavirja in ritonavirja (ki sta

substrata CYP3A4) v stanju dinamičnega ravnovesja.

4.6 Nosečnost in dojenje

Zdravilo BELFIL ni indicirano za uporabo pri ženskah.

V študijah vpliva na sposobnost razmnoževanja na podganah in kuncih po peroralnem dajanju sildenafila

niso ugotovili pomembnih neželenih učinkov.

4.7 Vpliv na sposobnost voţnje in upravljanja s stroji

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli.

V kliničnih študijah s sildenafilom so poročali o omotici in spremembah vida, zato se morajo bolniki

zavedati, kako se odzovejo na zdravilo BELFIL, preden vozijo ali upravljajo s stroji.

4.8 Neţeleni učinki

Varnostni profil zdravila BELFIL temelji na 8.691 bolnikih, ki so prejemali priporočene odmerke sildenafila

v 67 s placebom nadzorovanih kliničnih študijah. Pri bolnikih zdravljenih s sildenafilom so v kliničnih

študijah najpogosteje poročali o naslednjih neželenih učinkih: glavobol, zardevanje, dispepsija, motnje vida,

zamašenost nosu, omotica in motnje zaznavanja barv.

Poročila o neželenih učinkih iz obdobja trženja pokrivajo obdobje več kot 9 let. Ker imetniku dovoljenja za

promet z zdravilom ne poročajo o vseh neželenih činkih in le-ti niso zajeti v podatkovni bazi o varnosti,

pogostnost neželenih učinkov ne moremo zanesljivo določiti.

V spodnji preglednici so po organskih sistemih in pogostnosti navedeni vsi medicinsko pomembni neželeni

učinki, ki so se v kliničnih preizkušanjih pojavljali pogosteje kot pri uporabi placeba in medicinsko

pomembni neželeni učinki, o katerih so poročali v obdobju trženja.

Pogostnosti so opredeljene na naslednji način: zelo pogosti (≥1/10), pogosti (≥ 1/100 do < 1/10), občasni (≥

1/1.000 do < 1/100), redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000) in neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih

podatkov).

V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

Bolezni imunskega sistema

redki: preobčutljivostne reakcije

Bolezni ţivčevja

zelo pogosti: glavobol

pogosti: omotica

občasni: zaspanost, hipestezija

redki: cerebrovaskularna poškodba, sinkopa

neznana: tranzitorni ishemični napad, konvulzije, ponavljajoče konvulzije

Očesne bolezni

pogosti: motnje vida, motnje zaznavanja barv

občasni: motnje konjunktive, očesne motnje, motnje solzenja, druge očesne motnje

neznana: nearteritična anteriorna ishemična optična nevropatija (NAION), zapora mrežnične vene in izpad

vidnega polja.

Ušesne bolezni, vključno z motnjami labirinta

občasni: vrtoglavica, tinitus

redki: oglušelost*

Srčne bolezni

občasni: palpitacije, tahikardija

redki: miokardni infarkt, atrialna fibrilacija

neznana: ventrikularna aritmija, nestabilna angina pektoris, nenadna srčna smrt

Ţilne bolezni

pogosti: zardevanje

redki: hipertenzija, hipotenzija

Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora

pogosti: zamašenost nosu

redki: epistaksa

Bolezni prebavil

pogosti: dispepsija

občasni: bruhanje, slabost, suha usta

Bolezni koţe in podkoţja

občasni: kožni izpuščaj

neznana: Stevens-Johnsonov sindrom (SJS), toksična epidermalna nekroliza (TEN)

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

občasni: mialgija

Motnje reprodukcije in dojk

neznana: priapizem, dolgotrajna erekcija

Splošne teţave in spremembe na mestu aplikacije

občasni: bolečine v prsih, utrujenost

Preiskave

občasni: zvišan srčni utrip

*Ušesne bolezni: nenadna oglušelost. Med uporabo zaviralcev PDE5, vključno s sildenafilom, so v obdobju

trženja in v kliničnih preskušanjih zabeležili majhno število primerov nenadnega poslabšanja sluha ali izgube

sluha.

4.9 Preveliko odmerjanje

V študijah enega odmerka pri zdravih prostovoljcih so bili neželeni učinki pri odmerkih do 800 mg podobni

tistim pri nižjih odmerkih, bili pa so pogostejši in izrazitejši. Odmerek 200 mg ni bil bolj učinkovit, zvečala

pa se je pogostnost neželenih učinkov (glavobola, zardevanja, omotice, dispepsije, zamašenega nosu,

sprememb vida).

V primeru prevelikega odmerjanja je treba uvesti standardno podporno zdravljenje. Ni pričakovati, da bi

hemodializa pospešila očistek, ker je sildenafil v veliki meri vezan na beljakovine v plazmi in se ne izloča v

urin.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila za zdravljenje erektilne disfunkcije. Oznaka ATC: G04B E03.

Sildenafil je peroralno zdravilo za zdravljenje erektilne disfunkcije. V naravnih okoliščinah, tj. ob spolni

stimulaciji, z zvečanjem dotoka krvi v penis obnovi okvarjeno erektilno funkcijo.

Fiziološki mehanizem, odgovoren za erekcijo penisa, vključuje sproščanje dušikovega oksida (NO) v corpus

cavernosum med spolno stimulacijo. Dušikov oksid potem aktivira encim gvanilatciklazo. Posledica je

zvečanje ravni cikličnega gvanozinmonofosfata (cGMP), to pa povzroči sprostitev gladkih mišic v corpusu

cavernosumu in omogoči dotok krvi.

Sildenafil je močan in selektiven zaviralec za cGMP specifično fosfodiesterazo tipa 5 (PDE5) v corpusu

cavernosumu,

kjer

PDE5

razgrajuje

cGMP.

Sildenafil

vpliva

erekcijo

periferno.

Sildenafil

nima

neposrednega relaksacijskega učinka na izoliran človeški corpus cavernosum, a močno okrepi relaksacijski

učinek NO na to tkivo. Ko je aktivirana pot NO/cGMP, kot se to zgodi pri spolni stimulaciji, zavrtje PDE5 s

sildenafilom zviša raven cGMP v corpusu cavernosumu. Zato je za dosego želenih farmakoloških učinkov

sildenafila potrebna spolna stimulacija.

Študije in vitro so pokazale, da je sildenafil selektiven za PDE5, ki je vpletena v erekcijsko dogajanje.

Njegov učinek na PDE5 je močnejši od učinka na druge znane fosfodiesteraze. Za PDE5 je 10-krat bolj

selektiven kot za PDE6, ki je vključena v fototransdukcijsko pot v mrežnici. V največjih priporočenih

odmerkih je selektivnost 80-kratna v primerjavi s PDE1 in prek 700-kratna v primerjavi s PDE2, 3, 4, 7, 8, 9,

10 in 11. Še posebno pa je selektivnost sildenafila več kot 4.000-krat večja za PDE5 kakor za PDE3 – za

cAMP specifično izoobliko fosfodiesteraze, ki sodeluje pri nadzoru krčljivosti srca.

Dve klinični študiji sta bili posebej namenjeni oceni časa, v katerem lahko sildenafil po uporabi odmerka kot

odziv na spolno stimulacijo povzroči erekcijo. V študiji s pletizmografijo penisa (RigiScan) in uporabo

sildenafila na prazen želodec je bil mediani čas do začetka delovanja pri bolnikih, ki so dosegli erekcijo s 60-

% čvrstostjo (zadostno za spolni odnos), 25 minut (razpon: 12 do 37 minut). V posebni študiji z RigiScanom

so ugotovili, da lahko sildenafil povzroči erekcijo kot odziv na spolno stimulacijo še 4 do 5 ur po odmerku.

Sildenafil povzroči blago in prehodno znižanje krvnega tlaka, ki večinoma nima kliničnih učinkov. Srednje

največje znižanje sistoličnega krvnega tlaka leže je bilo po 100-mg peroralnem odmerku sildenafila 8,4

mmHg. Ustrezna sprememba diastoličnega krvnega tlaka leže je bila 5,5 mmHg. To znižanje krvnega tlaka

je skladno z vazodilatacijskimi učinki sildenafila in je verjetno posledica zvišanja ravni cGMP v žilnem

gladkem mišičju. Enkratni peroralni odmerek sildenafila do 100 mg pri zdravih prostovoljcih ni povzročil

klinično pomembnih sprememb na EKG.

V študiji hemodinamičnih učinkov enkratnega peroralnega 100-mg odmerka sildenafila pri 14 bolnikih s

hudo boleznijo koronarnih arterij (> 70-% stenoza vsaj ene koronarne arterije) se je srednji sistolični tlak v

mirovanju v primerjavi z izhodiščem znižal za 7 %, povprečni diastolični tlak v mirovanju pa za 6 %. Srednji

pljučni sistolični krvni tlak se je zmanjšal za 9 %. Sildenafil ni vplival na minutni volumen srca in ni

poslabšal pretoka krvi skozi stenotične koronarne arterije.

V dvojno slepi, s placebom kontrolirani študiji z obremenitvenim testiranjem pri 144 bolnikih z erektilno

disfunkcijo in kronično stabilno angino pektoris, ki so redno jemali zdravila za zdravljenje angine pektoris

(razen nitratov), pri sildenafilu v primerjavi s placebom ni bilo klinično pomembnih razlik v času do pojava

omejujoče angine pektoris.

Pri nekaterih preiskovancih so s Farnsworth-Munsellovim testom s 100 barvnimi odtenki 1 uro po 100-mg

odmerku ugotovili blage in prehodne spremembe razločevanja barv (modra/zelena); 2 uri po odmerku ta

učinek ni bil več opazen. Domnevni mehanizem spremembe razločevanja barv je zavrtje PDE6, ki sodeluje

pri fototransdukcijski kaskadi v mrežnici. Sildenafil ne vpliva na ostrino vida ali razločevanje kontrasta. V

majhni s placebom kontrolirani študiji pri bolnikih s potrjeno zgodnjo starostno degeneracijo makule (n = 9)

sildenafil v enkratnem 100-mg odmerku ni imel pomembnega vpliva na preiskave vida (ostrina vida,

Amslerjeva mrežica, ločevanje barv na simuliranem semaforju, Humphreyev perimeter in fotostres).

Sildenafil po enem samem 100-mg peroralnem odmerku ni vplival na gibljivost ali morfologijo semenčic

zdravih prostovoljcev.

Dodatne informacije o kliničnih študijah

V kliničnih študijah je sildenafil dobivalo več kot 8000 bolnikov, starih od 19 do 87 let. Zastopane so bile

naslednje skupine bolnikov: starostniki (19,9 %), bolniki z zvišanim krvnim tlakom (30,9 %), sladkorno

boleznijo

(20,3

ishemično

boleznijo

srca

drugimi

kardiovaskularnimi

boleznimi

(5,8

hiperlipidemijo (19,8 %), poškodbo hrbtenjače (0,6 %), depresijo (5,2 %), transuretralno resekcijo prostate

(3,7 %) in po radikalni prostatektomiji (3,3 %). Naslednje skupine niso bile zadovoljivo zastopane ali so bile

izključene iz kliničih študij: bolniki po operacijah na medenici, po radioterapiji, s hudo ledvično ali jetrno

okvaro in bolniki z nekaterimi kardiovaskularnimi motnjami (glejte poglavje 4.3).

V študijah z vnaprej določenim odmerkom je bil delež bolnikov, ki so navajali, da jim je zdravilo izboljšalo

erekcije, 62 % (25 mg), 74 % (50 mg) oz. 82 % (100 mg) v primerjavi s 25 % pri bolnikih s placebom. V

kontroliranih kliničnih študijah je bil delež prekinitev zaradi sildenafila majhen in primerljiv s placebom.

V vseh študijah skupaj so bili deleži bolnikov, ki so s sildenafilom navajali izboljšanje, naslednji: psihogena

erektilna disfunkcija (84 %), mešana erektilna disfunkcija (77 %), organska erektilna disfunkcija (68 %),

starostniki (67 %), sladkorna bolezen (59 %), ishemična bolezen srca (69 %), zvišan krvni tlak (68 %),

transuretralna resekcija prostate (61 %), radikalna prostatektomija (43 %), poškodba hrbtenjače (83 %),

depresija (75 %). Varnost in učinkovitost sildenafila sta se ohranili tudi v dolgoročnih študijah.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Absorpcija:

Sildenafil se hitro absorbira. Največjo koncentracijo v plazmi doseže v 30 do 120 minutah (mediano v

60 minutah) po peroralni uporabi na prazen želodec. Srednja absolutna peroralna biološka uporabnost je

41 % (razpon: od 25 do 63 %). Po peroralni uporabi sildenafila se AUC in C

v priporočenem razponu

odmerkov (od 25 do 100 mg) večata sorazmerno z odmerkom.

Če je sildenafil uporabljen s hrano, se stopnja absorpcije zmanjša s srednjo zakasnitvijo t

60 minut in

srednjim zmanjšanjem C

za 29 %.

Porazdelitev:

Srednji volumen porazdelitve (V

) sildenafila v stanju dinamičnega ravnovesja je 105 l, kar kaže, da se

porazdeli v tkiva. Po enkratnem 100-mg peroralnem odmerku je srednja največja celotna koncentracija

sildenafila v plazmi približno 440 ng/ml (CV 40 %). Ker je sildenafil (in njegov glavni krožeči N-desmetilni

presnovek) 96-odstotno vezan na beljakovine v plazmi, je srednja največja koncentracija prostega sildenafila

v plazmi 18 ng/ml (38 nM). Vezava na beljakovine ni odvisna od celotne koncentracije zdravila.

Pri zdravih prostovoljcih, ki so dobili sildenafil (en 100-mg odmerek), je bilo v ejakulatu 90 minut po

uporabi manj kot 0,0002 % (povprečno 188 ng) uporabljenega odmerka.

Presnova:

Sildenafil v glavnem odstranjujeta jetrna mikrosomska izoencima CYP3A4 (glavna pot) in CYP2C9 (manj

pomembna pot). Glavni presnovek v obtoku je posledica N-demetilacije sildenafila. Selektivnost tega

presnovka za fosfodiesteraze je podobna sildenafilovi, njegov vpliv na PDE5 pa je in vitro približno 50 %

vpliva prvotnega zdravila. Koncentracija tega presnovka v plazmi je približno 40 % koncentracije sildenafila.

N-desmetilni presnovek se presnovi naprej; končni razpolovni čas je približno 4 ure.

Izločanje:

Celotni telesni očistek sildenafila je 41 l/h in razpolovni čas terminalne faze je od 3 do 5 ur. Sildenafil se po

peroralni in intravenski uporabi izloča v obliki presnovkov, pretežno z blatom (približno 80 % peroralnega

odmerka) in v manjši meri z urinom (približno 13 % peroralnega odmerka).

Farmakokinetika pri posebnih skupinah bolnikov

Starejši:

Zdravi

starejši

prostovoljci

(stari

več)

imeli

manjši

očistek

sildenafila,

zato

imeli

koncentracijo sildenafila in aktivnega N-desmetilnega presnovka v plazmi približno 90 % večjo kot mlajši

zdravi prostovoljci (18 do 45 let). Zaradi starostno pogojenih razlik v vezavi na beljakovine v plazmi so se

plazemske koncentracije prostega sildenafila ustrezno zvečale za približno 40 %.

Ledvična insuficienca:

Pri prostovoljcih z blago do zmerno okvaro ledvic (očistek kreatinina = 30 do 80 ml/min (0,5 do 1,33 ml/s))

farmakokinetika sildenafila po enkratnem 50-mg peroralnem odmerku ni bila spremenjena. Srednja AUC N-

desmetilnega presnovka se je zvečala za 126 %, srednji C

pa za 73 % v primerjavi s prostovoljci

primerljive starosti brez okvare ledvic. Vendar te razlike zaradi velike variabilnosti med posamezniki niso

bile statistično značilne. Pri prostovoljcih s hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 30 ml/min (0,5 ml/s)) se

je očistek sildenafila zmanjšal, to pa je povzročilo povprečno zvečanje AUC za 100 % in C

za 88 % v

primerjavi s prostovoljci primerljive starosti brez okvare ledvic. Poleg tega sta se pomembno zvečali tudi

AUC (za 79%) in C

(za 200 %) N-desmetilnega presnovka.

Jetrna insuficienca:

Pri prostovoljcih z blago do zmerno cirozo jeter (Child-Pugh A in B) je bil očistek sildenafila zmanjšan, kar

je povzročilo zvečanje AUC (84 %) in C

(47%) v primerjavi s prostovoljci primerljive starosti brez okvare

jeter. Farmakokinetika sildenafila pri bolnikih s hudo okvaro delovanja jeter ni raziskana.

5.3 Predklinični podatki o varnosti

Neklinični podatki

osnovi običajnih študij farmakološke

varnosti,

toksičnosti

ponavljajočih se

odmerkih, genotoksičnosti, kancerogenega potenciala in vpliva na sposobnost razmnoževanja ne kažejo

posebnega tveganja za človeka.

6.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomoţnih snovi

Jedro tablete:

Mikrokristalna celuloza,

brezvodni kalcijev hidrogenfosfat,

povidon,

premreženi natrijev karmelozat,

magnezijev stearat

Filmska obloga:

Hipromeloza,

mikrokristalna celuloza,

titanov dioksid (E 171),

barvilo modro FCF (E 133),

makrogol stearat (tip I/tip II 40),

makrogol 6000

6.2

Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3

Rok uporabnosti

3 leta

6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v originalni ovojnini, za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

Pretisni omoti iz PVC/PE/PVdC folije v škatlicah po 1 ali 4 tablete.

6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

BELUPO d.o.o., Dvoržakova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija

8.

ŠTEVILKA (E) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET

BELFIL 50 mg filmsko obložene tablete, pakiranje po 1 tableto: 5363-I-1392/10

BELFIL 50 mg filmsko obložene tablete, pakiranje po 4 tablete: 5363-I-1393/10

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET

22.07.2010

10.

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

08.06.2011

21-3-2019

Ata Int. Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of BLUEFUSION Capsules, due to presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil, Desmethyl carbodenafil, Dithiodesmethyl carbodenafil, Scutellarin and Daidzein

Ata Int. Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of BLUEFUSION Capsules, due to presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil, Desmethyl carbodenafil, Dithiodesmethyl carbodenafil, Scutellarin and Daidzein

Ata Int. Inc. is voluntarily recalling all lots within expiry of BLUEFUSION Capsules to the consumer level. FDA analysis has found the product to be tainted with sildenafil, tadalafil, desmethyl carbodenafil, dithiodesmethyl carbodenafil, scutellarin and daidzein. Sildenafil and tadalafil are FDA approved drugs for the treatment of male erectile dysfunction and are in a class of drugs called phosphodiesterase (PDE-5) inhibitors. Desmethyl carbodenafil and dithiodesmethyl carbodenafil are analogues of PDE...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2019

Nature’s Rx Issues Voluntary Nationwide Recall of Silver Bullet 10x to Undeclared PDE-5 Inhibitors in the Product

Nature’s Rx Issues Voluntary Nationwide Recall of Silver Bullet 10x to Undeclared PDE-5 Inhibitors in the Product

Nature’s Rx is voluntarily recalling quantity lots of Silver Bullet 10x, description of dosage form to the hospital, retail or consumer level. This recall has been initiated because the product was found to contain undeclared sildenafil and tadalafil, the active ingredient in Viagra and Cialis respectively, which are PDE-5 inhibitors. The undeclared PDE-5 inhibitors in the product may pose serious health risks because consumers with underlying medical issues may take the products without knowing that the...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-1-2019

Happy Together, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Happy Together, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Product Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Happy Together, Inc. Boynton Beach, FL is voluntarily recalling all lots within expiry of the Rhino 5k capsules to the consumer level. FDA analysis founds these products to be tainted with sildenafil and Tadalafil. Sildenafil/Tadalafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of sildenafil in the Rhino 5k products renders them unapproved drugs for which safety and efficacy have not been established, therefor subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-3-2019

Granpidam (Accord Healthcare S.L.U.)

Granpidam (Accord Healthcare S.L.U.)

Granpidam (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)1914 of Thu, 07 Mar 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4289/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

4-2-2019

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Krka d. d., Novo mesto)

Vizarsin (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)860 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Pfizer Europe MA EEIG)

Viagra (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5203 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/202/T/98

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Pfizer Europe MA EEIG)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5221 of Wed, 01 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/638/T/82

Europe -DG Health and Food Safety