Zyprexa

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

olanzapín

Dostupné z:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC kód:

N05AH03

INN (Medzinárodný Name):

olanzapine

Terapeutické skupiny:

Psycholeptics,

Terapeutické oblasti:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Terapeutické indikácie:

Potiahnuté tabletsAdultsOlanzapine je indikovaný na liečbu schizofrénie. Olanzapínu je účinný pri udržiavaní klinické zlepšenie počas pokračovanie liečby u pacientov, ktorí ukázali, počiatočné reakcie na liečbu. Olanzapínu je indikovaný na liečbu stredne silnej až silnej manická epizóda. U pacientov, ktorých manické epizódy reagovala na olanzapínu liečby, olanzapínu je indikovaný na prevenciu recidívy v prípade pacientov s bipolárnou poruchou. InjectionAdultsZyprexa prášok pre riešenie pre vstrekovanie je určený pre rýchlu kontrolu nepokoj a narušené správanie u pacientov so schizofréniou alebo manické epizódy, pri ústnej terapia nie je vhodná. Zaobchádzanie s Zyprexa prášok pre roztoku pre injekcie by malo byť ukončené a použitie ústne olanzapínu by mala byť zahájená čo najskôr, ako klinicky vhodné.

Prehľad produktov:

Revision: 42

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1996-09-27

Príbalový leták

                
61
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
62
Písomná informácia pre používateľov
ZYPREXA 2,5 mg obalené tablety
ZYPREXA 5 mg obalené tablety
ZYPREXA 7,5 mg obalené tablety
ZYPREXA 10 mg obalené tablety
ZYPREXA 15 mg obalené tablety
ZYPREXA 20 mg obalené tablety
olanzapín
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je ZYPREXA a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete ZYPREXU
3.
Ako užívať ZYPREXU
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať ZYPREXU
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je ZYPREXA a na čo sa používa
ZYPREXA obsahuje účinnú látku olanzapín. ZYPREXA patrí do skupiny liekov nazývaných
antipsychotiká a používa sa na liečbu nasledujúcich ochorení:
-
Schizofrénia, ochorenie s príznakmi ako sú pocity, že počujete, vidíte alebo cítite
veci, ktoré neexistujú, chybné presvedčenia, nezvyčajná podozrievavosť
a následné uzatvorenie sa. Ľudia trpiaci týmto ochorením môžu tiež cítiť
skľúčenosť (depresiu), úzkosť alebo napätie.
-
Mierne až závažné manické epizódy, stav s príznakmi vzrušenia alebo eufórie
Ukázalo sa, že ZYPREXA zabraňuje návratu týchto príznakov u pacientov s bipolárnou poruchou,
ktorých manická epizóda reagovala na liečbu olanzapínom.
2.
Čo potrebuj
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
ZYPREXA 2,5 mg obalené tablety
ZYPREXA 5 mg obalené tablety
ZYPREXA 7,5 mg obalené tablety
ZYPREXA 10 mg obalené tablety
ZYPREXA 15 mg obalené tablety
ZYPREXA 20 mg obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
ZYPREXA 2,5 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 2,5 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 102 mg monohydrátu laktózy.
ZYPREXA 5 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 5 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 156 mg monohydrátu laktózy.
ZYPREXA 7,5 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 7,5 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 234 mg monohydrátu laktózy.
ZYPREXA 10 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 10 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 312 mg monohydrátu laktózy.
ZYPREXA 15 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 15 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 178 mg monohydrátu laktózy.
ZYPREXA 20 mg obalené tablety
Každá obalená tableta obsahuje 20 mg olanzapínu.
Pomocná látka so známym účinkom: Každá obalená tableta obsahuje 238 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Obalená tableta
ZYPREXA 2,5 mg obalené tablety
Okrúhle, biele obalené tablety s vytlačeným nápisom “LILLY“ a číselným kódom “4112”.
3
ZYPREXA 5 mg obalené tablety
Okrúhle, biele obalené tablety s vytlačeným nápisom “LILLY“ a číselným kódom “4115”.
ZYPREXA 7,5 mg obalené tablety
Okrúhle, biele obalené tablety s vytlačeným nápisom “LILLY“ a číselným kódom “4116”.
ZYPREXA 10 mg obalené tablety
Okrúhle, biele obalené tablety s vytlačeným nápisom “LILLY“ a číselným kódom “4117”.

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 12-03-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 12-03-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov