Welland Aura Plus soft convex ileostomy bag with filter, midi

Krajina: Spojené kráľovstvo

Jazyk: angličtina

Zdroj: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Kúpte ho teraz

Dostupné z:

Welland Medical Ltd

Trieda:

No Controlled Drug Status

Typ predpisu:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Prehľad produktov:

BNF: ; GTIN: 05024310991778

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom