Versican Plus DHPPi/L4R

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

psie distemper vírus, kmeň CDV Bio 11/A, psie adenovirus typ 2, kmeň CAV-2 Bio 13, psie parvovirus typ 2b, kmeň, CPV-2b Bio 12/B, psie parainfluenza typ 2 vírus, kmeň CPiV-2 Bio 15 (všetky živej oslabenej), Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, kmeň MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, kmeň MSLB 1090, L. kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Grippotyphosa, kmeň MS

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QI07AJ06

INN (Medzinárodný Name):

live, attenuated Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus inactivated and Leptospira

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

live psie distemper vírus + live psie adenovirus + live parainfl.vírus + live psie parvovirus + inaktivované besnote + inaktivované leptospira, Immunologicals pre canidae

Terapeutické indikácie:

Aktívnej imunizácie psov od 8-9 týždňov veku:aby sa zabránilo úmrtnosti a klinické príznaky spôsobené psie distemper vírus,aby sa zabránilo úmrtnosti a klinické príznaky spôsobené psie adenovirus typ 1,aby sa zabránilo klinické príznaky a zníženie vírusovej vylučovanie spôsobené psie adenovirus 2. typu,aby sa zabránilo klinické príznaky, leucopoenia a vírusovej vylučovanie spôsobené psie parvovirus,aby sa zabránilo klinické príznaky (nosných a očných vypúšťanie) a zníženie hladiny vírusovej vylučovanie spôsobené psie parainfluenza vírus,aby sa zabránilo klinické príznaky infekcie močových vylučovanie spôsobené L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislave,aby sa zabránilo klinické príznaky a močových vylučovanie a zníženie infekcie spôsobené L. interrogans séroskupina Canicola serovar Canicola a L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagie serovar Icterohaemorrhagiae,aby sa zabránilo klinické príznaky a znížiť infekcie močových vylučovanie spôsobené L. interrogans séroskupina Grippotyphosa serovar Grip

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-05-06

Príbalový leták

                17
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
18
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Versican Plus DHPPi/L4R, lyofilizát a suspenzia na injekčnú suspenziu pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
:
Zoetis Belgium
SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
ČESKÁ REPUBLIKA
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Versican Plus DHPPi/L4R, lyofilizát
a suspenzia na injekčnú suspenziu pre psy
3.
OBSAH: ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Každá dávka (1 ml) obsahuje:
Účinné látky:
Lyofilizát (živá, atenuovaná zložka):
Minimum
Maximum
Virus febris contagiosae canis, kmeň CDV Bio 11/A
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Adenovirus canis typ 2, kmeň CAV2-Bio 13
10
3,6
TCID
50
*
10
5,3 TCID
50
Parvovirus canis typ 2b, kmeň CPV-2b-Bio 12/B
10
4,3
TCID
50
*
10
6,6
TCID
50
Virus parainfluensis canis typ 2, kmeň CPiV-2-Bio 15
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Suspenzia(inaktivovaná tekutá zložka):
Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae
sérovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089
ALR** titer ≥ 1:51
Leptospira interrogans sérová skupina Canicola
sérovar Canicola, kmeň MSLB 1090
ALR** titer ≥ 1:51
Leptospira kirschneri sérová skupina Grippotyphosa
sérovar Grippotyphosa, kmeň MSLB 1091
ALR** titer ≥ 1:40
Leptospira interrogans sérová skupina Australis
sérovar Bratislava, kmeň MSLB 1088
ALR** titer ≥ 1:51
Virus rabiei, kmeň SAD Vnukovo-32
≥ 2,0 IU***
Adjuvans:
Gél s hydroxidom
hlinitým
1,8 – 2,2 mg.
*
50% infekčná dávka pre bunkovú kultúru.
19
**
mikroaglutinačnolytická reakcia protilátok.
***
medzinárodné jednotky.
Lyofilizát:
hubovitá biela farba.
Susupenzia: ružová farba s jemným sedimentom.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia psov od 8-9 týždňov veku:
−
na prevenciu mo
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Versican Plus DHPPi/L4R, lyofilizát
a suspenzia na injekčnú suspenziu pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka (1 ml) obsahuje:
Účinná(-é) látka(-y):
Lyofilizát (živá, atenuovaná zložka):
Minimum
Maximum
Virus febris contagiosae canis, kmeň CDV Bio 11/A
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Adenovirus canis typ 2, kmeň CAV2-Bio 13
10
3,6
TCID
50
*
10
5,3 TCID
50
Parvovirus canis typ 2b, kmeň CPV-2b-Bio 12/B
10
4,3
TCID
50
*
10
6,6
TCID
50
Virus parainfluensis canis typ 2, kmeň CPiV-2-Bio 15
10
3,1
TCID
50
*
10
5,1
TCID
50
Suspenzia (inaktivovaná tekutá zložka):
Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae
sérovar Icterohaemorrhagiae, kmeň MSLB 1089
ALR** titer ≥ 1:51
Leptospira interrogans sérová skupina Canicola
sérovar Canicola, kmeň MSLB 1090
ALR** titer ≥ 1:51
Leptospira kirschneri sérová skupina Grippotyphosa
sérovar Grippotyphosa, kmeň MSLB 1091
ALR** titer ≥ 1:40
Leptospira interrogans sérová skupina Australis
sérovar Bratislava, kmeň MSLB 1088
ALR** titer ≥ 1:51
Virus rabiei, kmeň SAD Vnukovo-32
≥ 2,0 IU***
*
50% infekčná dávka pre bunkovú kultúru.
**
mikroaglutinačnolytická reakcia protilátok.
***
medzinárodné jednotky.
Adjuvans:
Gél s hydroxidom hlinitým
1,8 – 2,2 mg.
Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát a suspenzia na injekčnú suspenziu.
Vizuálna podoba je nasledujúca:
Lyofilizát:
hubovitá biela farba.
Suspenzia: ružová farba s jemným sedimentom.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy.
3
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Aktívna imunizácia psov od 8-9 týždňov veku:
−
na prevenciu mortality a klinických príznakov spôsobených vírusom psinky,
−
na prevenciu mortality a klinických príznakov spôsobených psím adenovírom typu 1,
−
na prevenciu klinických
príznakov a zníženie vylučovania 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-04-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-05-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-05-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-05-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-05-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 28-04-2015

Zobraziť históriu dokumentov