Vectormune ND

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

bunkový rekombinantný herpes vírus (rHVT / ND) asociovaný s bunkami, ktorý exprimuje fúzny proteín vírusu newcastle disease D-26 lentogénneho kmeňa

Dostupné z:

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.

ATC kód:

QI01AD

INN (Medzinárodný Name):

Newcastle disease and Marek’s disease vaccine (live recombinant)

Terapeutické skupiny:

Chicken; Embryonated eggs

Terapeutické oblasti:

Živé vírusové vakcíny, Immunologicals pre aves

Terapeutické indikácie:

Pre aktívnej imunizácie z 18. deň-staré embryonated slepačie vajcia alebo one-day-old chicks na zníženie úmrtnosti a klinické príznaky spôsobené vírus vtáčej chrípky a znížiť úmrtnosť, klinické príznaky a lézie spôsobené Marek choroba vírus s fenotyp "virulentné".

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-09-08

Príbalový leták

                
16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Vectormune ND suspenzia a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre kurčatá
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže
:
CEVA-Phylaxia Co. Ltd.
Szállás u. 5.
1107 Budapešť
Maďarsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Vectormune ND suspenzia a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre kurčatá
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Rekombinantný morčací herpes vírus (rHVT/ND), živý, exprimujúci fúzny proteín lentogénneho
kmeňa D26 vírusu pseudomoru hydinyasociovaný s bunkovým systémom:
2 500
– 8 000 PFU*/dávka
*PFU: plakotvorné jednotky
Oranžová až bledožltá polopriehľadná zamrazená suspenzia.
Rozpúšťadlo je číry červený roztok.
4.
INDIKÁCIA (-E)
Na aktívnu imunizáciu 18 dňových embryonovaných vajec kurčiat alebo jednodňových kurčiat, na
redukciu mortality a klinických príznakov vyvolaných vírusom pseudomoru hydiny a na redukciu
mortality, klinických príznakov a lézii vyvolaných virulentným vírusom Markovej choroby.
Nástup imunity proti pseudomoru hydiny u brojlerov a nosníc: v3 týždňoch života.
Trvanie imunity proti pseudomoru hydiny u brojlerov: v 9 týždňoch života.
Trvanie imunity proti pseudomoru hydiny u nosníc: v 18 týždňoch života.
Nástup imunity proti Markovej chorobe u brojlerov a nosníc: v1 týždni života.
Trvanie imunity proti Markovej chorobe u brojlerov a nosníc: Jedna dávka vakcíny je dostatočná na
zabezpečenie ochrany počas rizikového obdobia infekcie vírusom Marekovej choroby.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Nie sú známe.
18
Ak zistíte akékoľvek nežiaduce účinky, aj tie , ktoré už nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, alebo si myslíte, že liek je neúčinný, in
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Vectormune ND suspenzia a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre kurčatá
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka rekonštituovanej vakcíny (0,05 ml podaním in-ovo alebo 0,2 ml použitím subkutánne)
obsahuje:
Účinná látka:
Rekombinantný morčací herpes vírus (rHVT/ND), živý , exprimujúci fúzny proteín lentogénneho
kmeňa D26 vírusu pseudomoru hydiny asociovaný s bunkovým systémom: 2 500
– 8 000 PFU*
* PFU: plakotvorné jednotky Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Suspenzia a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu.
Oranžová až bledožltá polopriehľadná zmrazená suspenzia.
Rozpúšťadlo je číry červený roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Kurčatá a embryonované vajcia kurčiat.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu 18 dňových embryonovaných vajec kurčiat alebo jednodňových kurčiat, na
redukciu mortality a klinických príznakov vyvolaných vírusom pseudomoru hydiny a na redukciu
mortality, klinických príznakov a lézii vyvolaných virulentným vírusom Markovej choroby.
Nástup imunity proti pseudomoru hydiny u brojlerov a nosníc: v 3 týždňoch života
Trvanie imunity proti pseudomoru hydiny u brojlerov: v 9 týždňoch života.
Trvanie imunity proti pseudomoru hydiny u nosníc: v 18 týždňoch života.
Nástup imunity proti Markovej chorobe u brojlerov a nosníc: v 1 týždni života.
Trvanie imunity proti Markovej chorobe u brojlerov a nosníc: Jedna dávka vakcíny je dostatočná na
zabezpečenie ochrany počas rizikového obdobia infekcie vírusom Markovej choroby.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
V štúdii hodnotiacej riziko prenosu po konta
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 10-04-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 06-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 06-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 06-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 06-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 10-04-2018

Zobraziť históriu dokumentov