Vaxxitek HVT+IBD

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Rekombinantnej turecko herpesvirus, kmeň vhvt013-69, live

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI01AD15

INN (Medzinárodný Name):

Infectious bursal disease and Marek's disease vaccine (live recombinant)

Terapeutické skupiny:

Embryonated eggs; Chicken

Terapeutické oblasti:

Immunologicals pre aves, Domáce kury, Immunologicals

Terapeutické indikácie:

Pre aktívnej imunizácie kurčiat:Aby sa zabránilo úmrtnosti a na zníženie klinických príznakov a lézie Infekčné ochorenia Bursal. Na zníženie úmrtnosti, klinické príznaky a Marek lézie choroba.

Prehľad produktov:

Revision: 17

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2002-08-09

Príbalový leták

                
13
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
14
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Vaxxitek HVT+IBD suspenzia a riedidlo na injekčnú suspenziu
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratory of Lyon Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
69800 Saint-Priest
Francúzsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Vaxxitek HVT+IBD suspenzia a riedidlo na injekčnú suspenziu
3.
ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Každá dávka vakcíny obsahuje:
Účinná látka:
Živý vHVT013-69 rekombinantný vírus, min ........................................................ 3,6 až 4,4 log10 PFU*
Pomocné látky .......................................................................................................................... qs 1 dávka
Riedidlo:
Riedidlo .................................................................................................................................... qs 1 dávka
*plakformná jednotka
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na aktívnu imunizáciu kurčiat:
•
Na prevenciu mortality a k obmedzeniu rozvoja klinických príznakov a lézií infekčnej burzitídy.
Chránenosť nastupuje po 2 týždňoch a trvá 9 týždňov.
•
Na prevenciu mortality a k obmedzeniu rozvoja klinických príznakov a lézií Markovej choroby.
Chránenosť nastupuje po 4 dňoch. Jedna vakcinačná dávka je postačujúca na zabezpečenie
ochrany v rizikovom období.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať počas znášky a u chovných vtákov.
1
1
1
1
1
15
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Nie sú známe.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte vášho veterinárneho lekára.
7.
CIEĽOVÝ DRUH
1-dňové kurčatá a 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Vaxxitek HVT+IBD suspenzia a riedidlo na injekčnú suspenziu
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá dávka vakcíny obsahuje:
Účinná látka:
Živý vHVT013-69 rekombinantný vírus, min ........................................................ 3,6 až 4,4 log10 PFU*
Pomocné látky .......................................................................................................................... qs 1 dávka
Riedidlo:
Riedidlo .................................................................................................................................... qs 1 dávka
*Plakformná jednotka
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Suspenzia a riedidlo na injekčnú suspenziu.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
1-dňové kurčatá a 18-dňové embryonované vajcia.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Na aktívnu imunizáciu kurčiat:
•
Na prevenciu mortality a k obmedzeniu rozvoja klinických príznakov a lézií infekčnej burzitídy.
Chránenosť nastupuje po 2 týždňoch a trvá 9 týždňov.
•
Na prevenciu mortality a k obmedzeniu rozvoja klinických príznakov a lézií Markovej choroby.
Chránenosť nastupuje po 4 dňoch. Jedna vakcinačná dávka je postačujúca na zabezpečenie
ochrany v rizikovom období.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať počas znášky a u chovných vtákov.
4.4
Osobitné upozornenia
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Počas celej vakcinácie dodržiavať zvyčajné aseptické postupy.
Keďže je to živá vakcína, dochádza k vylučovaniu vakcinačného kmeňa, ktorý sa môže šíriť na morky.
Pokusy neškodnosti a reverzie virulencie ukázali, že kmeň je pre morky bezpečný. Napriek tomu je
potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia, aby nedochádzalo k priamemu alebo nepriam
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 07-01-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-08-2007
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 07-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 07-01-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 07-01-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 07-01-2022

Zobraziť históriu dokumentov