UpCard

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Bezvodý torasemid

Dostupné z:

Vétoquinol SA

ATC kód:

QC03CA04

INN (Medzinárodný Name):

Torasemide

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Sulfonamides, obyčajný, Vysoký strop diuretiká

Terapeutické indikácie:

Pre liečba klinických príznakov, vrátane opuchov a výpotok, vzťahujúce sa na kongestívne zlyhanie srdca u psov.

Prehľad produktov:

Revision: 2

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-07-31

Príbalový leták

                
16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:
UpCard 0,75 mg tablety pre psov
UpCard 3 mg tablety pre psov
UpCard 7,5 mg tablety pre psov
UpCard 18 mg tablety pre psov
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA VÝROBY ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
FRANCE
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
UpCard 0,75 mg tablety pre psov
UpCard 3 mg tablety pre psov
UpCard 7,5 mg tablety pre psov
UpCard 18 mg tablety pre psov
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY
Jedna tableta obsahuje:
UpCard 0,75 mg 0,75 mg torasemidu
UpCard 3 mg 3 mg torasemidu
UpCard 7.5 mg 7,5 mg torasemidu
UpCard 18 mg 18 mg torasemidu
UpCard 0,75 mg tablety: podlhovasté biele až takmer biele tablety s deliacou ryhou na každej strane.
Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.
UpCard 3 mg, 7,5 mg a 18 mg: podlhovasté biele až takmer biele tablety s 3 deliacimi ryhami na každej
strane. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké štvrtiny.
4.
INDIKÁCIE
Na liečbu klinických príznakov, vrátane edému a výpotku, spojených s chronickým srdcovým zlyhaním.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
18
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať v prípadoch zlyhania obličiek.
Nepoužívať v prípadoch ťažkej dehydratácie, hypovolémie alebo hypotenzie.
Nepoužívať súčasne s inými kľučkovými diuretikami.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Zvýšenie renálnych parametrov v krvi a obličkovej nedostatočnosti sú veľmi často pozorované počas
liečby.
V dôsledku diuretického účinku torasemidu je pozorovaná hemokoncentrácia a veľmi často polyúria
a/alebo polydipsia.
V prípade dlhodobej liečby môže dôjsť k deficitu elektrolytov (vrátane hypokaliémia, hypochlorémia,
hypomagneziémia) a dehydratácii.
Môžu byť pozorované gastrointestinálne príznaky ako vra
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
UpCard 0,75 mg tablety pre psov
UpCard 3 mg tablety pre psov
UpCard 7,5 mg tablety pre psov
UpCard 18 mg tablety pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna tableta obsahuje:
Účinná látka:
UpCard 0,75 mg 0,75 mg torasemidu
UpCard 3 mg 3 mg torasemidu
UpCard 7.5 mg 7,5 mg torasemidu
UpCard 18 mg 18 mg torasemidu
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tablety
UpCard 0,75 mg tablety: podlhovasté biele až takmer biele tablety s deliacou ryhou na každej strane.
Tablety sa môžu rozdeliť na dve rovnaké polovice.
UpCard 3 mg, 7,5 mg a 18 mg: podlhovasté biele až takmer biele tablety s 3 deliacimi ryhami na každej
strane. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké štvrtiny.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy zvierat
Psy
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na liečbu klinických príznakov, vrátane edému a efúzie/výpotku, spojených s chronickým srdcovým
zlyhaním.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
3
Nepoužívať v prípadoch zlyhania obličiek.
Nepoužívať v prípadoch ťažkej dehydratácie, hypovolémie alebo hypotenzie.
Nepoužívať súčasne s inými kľučkovými diuretikami.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nie sú.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
U psov nachádzajúcich sa v akútnej kríze s edémom pľúc, pleurálnou efúziou a/alebo ascitom, ktoré si
vyžadujú okamžitú liečbu, by sa malo zvážiť injekčné podanie diuretík ako prvá voľba pred perorálnym
podaním diuretík.
Funkcia obličiek, stav hydratácie a stav elektrolytov v sére by sa mali monitorovať:
- pri začatí liečby
- od 24 hodín do 48 hodín po začatí liečby
- od 24 hodín do 48 hodín po zmene dávky
- v prípade výskytu nežiaducich úči
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 06-08-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 06-08-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 14-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 14-07-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 14-07-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 14-07-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-08-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov