Spironolactone Ceva

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

spironolaktón

Dostupné z:

Ceva Santé Animale

ATC kód:

QC03DA01

INN (Medzinárodný Name):

spironolactone

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

diuretiká

Terapeutické indikácie:

Na použitie v kombinácii so štandardnou liečbou (vrátane diuretickej podpory, ak je to potrebné) na liečbu kongestívneho srdcového zlyhania spôsobeného chlopňovou regurgitáciou u psov.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2007-06-20

Príbalový leták

                
22
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
23
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Spironolactone Ceva 10 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 40 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 80 mg tablety pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh:
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Francúzsko
Tel: + 33 (0) 5 57 55 40 40
Fax : + 33 (0) 5 57 55 41 98
Výrobca pre uvoľnenie šarže:
Ceva Santé Animale
Z.I. Très le Bois
22600 Loudéac
Francúzsko
Catalent Germany
Schorndorf GmbH
Steinbeistrasse 2
D-73614 Schorndorf
Germany
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Spironolactone Ceva 10 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 40 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 80 mg tablety pre psy
Spironolactonum
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Spironolactone Ceva 10 mg obsahuje 10 mg Spironolaktonu
Spironolactone Ceva 40 mg obsahuje 40 mg Spironolaktonu
Spironolactone Ceva 80 mg obsahuje 80 mg Spironolaktonu
4.
INDIKÁCIA(-E)
Spironolactone Ceva tablety sú určené na doplnkovú liečbu srdcového zlyhania spôsobeného
valvulárnou regurgitáciou u psov pre použitie v kombinácii so štandardnou terapiou (vrátane podpory
diurézy v indikovaných prípadoch).
24
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u zvierat trpiacich hypoadrenokorticizmom, hyperkalémiou alebo hyponatrémiou.
Nepoužívať spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u psou trpiacich renálnou
insuficienciou
Nepoužívať počas gravidity a laktácie.
Nepoužívať u chovných zvierat, alebo zvierat u ktorých sa plánuje využitie v chove.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
U psov môžeme často pozorovať reverzibilnú atrofiu prostaty (redukcia veľkosti).
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.
7.
CIEĽOVÝ DRUH
Psy.
8.
D
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Spironolactone Ceva 10 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 40 mg tablety pre psy
Spironolactone Ceva 80 mg tablety pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka:
Spironolactone Ceva 10 mg obsahuje 10 mg Spironolaktonu
Spironolactone Ceva 40 mg obsahuje 40 mg Spironolaktonu
Spironolactone Ceva 80 mg obsahuje 80 mg Spironolaktonu
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tablety.
Spironolactone Ceva 10 mg: hnedé, deliteľné, oválne tablety s dĺžkou 10 mm.
Spironolactone Ceva 40 mg: hnedé, deliteľné, oválne tablety s dĺžkou 17 mm.
Spironolactone Ceva 80 mg: hnedé na štyri časti deliteľné, oválne tablety s dĺžkou 20 mm.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Doplnková liečba srdcového zlyhania spôsobeného valvulárnou regurgitáciou u psov. pre použitie v
kombinácii so štandardnou terapiou (vrátane podpory diurézy v indikovaných prípadoch).
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u zvierat s hypoadrenokorticizmom, hyperkalémiou alebo hyponatrémiou.
Nepoužívať spolu s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u psou trpiacich renálnou
insuficienciou
Nepoužívať počas gravidity a laktácie.
Nepoužívať u chovných zvierat, alebo u zvierat u ktorých sa plánuje využitie v chove.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Žiadne.
3
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Pred zahájením kombinovanej liečby spironolaktonom a enzýmom konvertujúcim angiotenzín (ACE)
inhibítormi treba vyhodnotiť funkciu obličiek a sérovej hladiny draslíka. Na rozdiel od ľudí nebola v
klinických testoch u psov pri použití tejto kominovanej liečby pozorovaná zvýšená incidencia
heperkalémie. U psov s renálnou insuficienciou však možno zaznamenať zvýšené riziko hyperk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 18-07-2007
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 18-07-2007
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 18-07-2007
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 27-11-2017
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 27-11-2017
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 27-11-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 27-11-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 24-02-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov