Simparica

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

sarolaner

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QP53BE03

INN (Medzinárodný Name):

sarolaner

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Ektoparazídy na systémové použitie

Terapeutické indikácie:

Na liečbu kliešť hmyzom (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus a Rhipicephalus sanguineus). Veterinárny liek má okamžitú a pretrvávajúcu aktivitu zabíjania kliešťov aspoň počas 5 týždňov. Na liečbu infestácie blechami (Ctenocephalides felis a Ctenocephalides canis). Veterinárny liek má okamžitú a pretrvávajúcu činnosť zabíjania blchov proti novým zamoreniam po dobu najmenej 5 týždňov. Veterinárny liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie na kontrolu alergickej dermatitídy (FAD). Na liečbu sarkoptického šupky (Sarcoptes scabiei). Na ošetrenie napadnutia ušným roztočom (Otodectes cynotis). Na liečbu demodikózy (Demodex canis). Blechy a kliešte sa musia pripojiť k hostiteľovi a začať kŕmiť, aby boli vystavení účinnej látke.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-11-06

Príbalový leták

                16
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
17
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Simparica žuvacie tablety pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Simparica 5 mg žuvacie tablety pre psy 1,3–2,5 kg
Simparica 10 mg žuvacie tablety pre psy >2,5–5 kg
Simparica 20 mg žuvacie tablety pre psy >5–10 kg
Simparica 40 mg žuvacie tablety pre psy >10–20 kg
Simparica 80 mg žuvacie tablety pre psy >20–40 kg
Simparica 120 mg žuvacie tablety pre psy >40–60 kg
Sarolanerum
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY(-OK) A INEJ LÁTKY(-OK)
Každá tableta obsahuje:
Účinná(-é) látka(-y):
Simparica žuvacie tablety
sarolanerum (mg)
pre psy 1,3–2,5 kg
5
pre psy >2,5–5 kg
10
pre psy >5–10 kg
20
pre psy >10–20 kg
40
pre psy >20–40 kg
80
pre psy >40–60 kg
120
Škvrnité hnedo sfarbené, hranaté žuvacie tablety so zaoblenými hranami. Číslo vyrazené na strane
zodpovedá sile (mg) tablety: “5”, “10”, ”20”, “40”, “80” alebo “120”.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Liečba napadnutia kliešťami (
Dermacentor reticulatus
,
Ixodes ricinus a
Rhipicephalus
sanquineus
). Tento liek má okamžitý smrtiaci účinok na kliešte s trvaním najmenej 5 týždňov.
Liečba napadnutia blchami (
Ctenocephalides felis a
Ctenocephalides
canis
). Tento liek má okamžitý
smrtiaci účinok na blchy s trvaním najmenej 5 týždňov, vrátane prevencie ďalšieho napadnutia. Tento
liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).
Liečba sarkoptového svrabu (
Sarcoptes scabiei
).
Liečba napadnutia ušným svrabom (
Otodectes cynotis
).
18
Liečba demodikózy (
Demodex canis
).
Blchy a kliešte musia napadnúť hostiteľa a zača
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Simparica 5 mg žuvacie tablety pre psy 1,3–2,5 kg
Simparica 10 mg žuvacie tablety pre psy >2,5–5 kg
Simparica 20 mg žuvacie tablety pre psy >5–10 kg
Simparica 40 mg žuvacie tablety pre psy >10–20 kg
Simparica 80 mg žuvacie tablety pre psy >20–40 kg
Simparica 120 mg žuvacie tablety pre psy >40–60 kg
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje:
Účinná(-é) látka(-y):
Simparica žuvacie tablety
sarolanerum (mg)
pre psy 1,3–2,5 kg
5
pre psy >2,5–5 kg
10
pre psy >5–10 kg
20
pre psy >10–20 kg
40
pre psy >20–40 kg
80
pre psy >40–60 kg
120
Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Žuvacie tablety.
Škvrnité hnedo sfarbené, hranaté žuvacie tablety so zaoblenými hranami.
Číslo vyrazené na strane zodpovedá sile (mg) tablety: “5”, “10”, ”20”, “40”, “80” alebo “120”.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Liečba napadnutia kliešťami (
Dermacentor reticulatus
,
Ixodes ricinus a
Rhipicephalus
sanquineus
). Tento liek má okamžitý smrtiaci účinok na kliešte s trvaním najmenej 5 týždňov.
Liečba napadnutia blchami (
Ctenocephalides felis a
Ctenocephalides
canis
). Tento liek má okamžitý
smrtiaci účinok na blchy s trvaním najmenej 5 týždňov, vrátane prevencie ďalšieho napadnutia. Tento
liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD).
Liečba sarkoptového svrabu (
Sarcoptes scabiei
).
Liečba napadnutia ušným svrabom (
Otodectes cynotis
).
Liečba demodikózy (
Demodex canis
).
3
Blchy a kliešte musia napadnúť hostiteľa a začať sať, aby mohli byť vystavené účinnej látke.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok.
4.4
Os
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 26-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 04-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 04-09-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 04-09-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 04-09-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 26-02-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov