Mirena Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mirena

bayer, spol. s r.o., slovensko - vnútromaternicové teliesko s progestínom - 17 - anticoncipientia

Kyleena 19,5 mg intrauterinný inzert Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

kyleena 19,5 mg intrauterinný inzert

bayer, spol. s r.o., slovensko - vnútromaternicové teliesko s progestínom - 17 - anticoncipientia

Jaydess Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

jaydess

bayer, spol. s r.o., slovensko - vnútromaternicové teliesko s progestínom - 17 - anticoncipientia

SEKATOR PLUS Slovensko - slovenčina - myHealthbox

sekator plus

bayer ag - suspenzný koncentrát - amidosulfuron 25 g/l; iodosulfuron-methyl-sodium 6,25 g/l; 2,4-d 2-ehe 433 g/l; mefenpyr-diethyl (safener) 62,5 g/l

Abelcet lipid complex Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

abelcet lipid complex

teva pharmaceuticals slovakia s.r.o., slovensko - amfotericín b - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Viagra Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

viagra

upjohn eesv - sildenafil - erektilná dysfunkcia - urologika - liečba mužov s erektilnou dysfunkciou, ktorou je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu dostatočnú pre uspokojivé sexuálne správanie. aby viagra byť účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Vizarsin Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

vizarsin

krka, d.d., novo mesto - sildenafil - erektilná dysfunkcia - urologika - liečba mužov s erektilnou dysfunkciou, ktorou je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu penisu dostatočnú pre uspokojivé sexuálne správanie. aby vizarsin byť účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

MYCOMAX inf Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mycomax inf

zentiva, k.s., Česká republika - flukonazol - 26 - antimycotica (lokÁlne a celkovÉ)

Aclasta Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

aclasta

novartis europharm limited  - kyselina zoledrónová - osteoporosis; osteitis deformans; osteoporosis, postmenopausal - lieky na liečbu chorôb kostí - liečba osteoporózy:v post-menopauzálnych žien;u mužov;zvýšené riziko zlomeniny, vrátane tých, ktoré majú posledné low-trauma zlomeniny. liečba osteoporózy priradené dlhodobé systémové glukokortikoidy terapia v post-menopauzálnych žien a u mužov zvýšené riziko zlomeniny. liečba paget je ochorenie kostí.