Cegfila (previously Pegfilgrastim Mundipharma) Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

cegfila (previously pegfilgrastim mundipharma)

mundipharma corporation (ireland) limited - pegfilgrastím - neutropénia - immunostimulants, - zníženie trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie u dospelých pacientov liečených cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov).

X-Prep Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

x-prep

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - sennové glykozidy - 61 - laxantia

MUNDISAL Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mundisal

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - iné liečivá na lokálnu liečbu - 95 - stomatologica

DHC Continus 60 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

dhc continus 60 mg

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - dihydrokodeín - 65 - analgetica - anodyna

DHC Continus 120 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

dhc continus 120 mg

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - dihydrokodeín - 65 - analgetica - anodyna

MST Continus 100 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mst continus 100 mg

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - morfín - 65 - analgetica - anodyna

MST Continus 30 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mst continus 30 mg

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - morfín - 65 - analgetica - anodyna

MST Continus 60 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

mst continus 60 mg

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - morfín - 65 - analgetica - anodyna

Flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

flutiform 50 mikrogramov/5 mikrogramov

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - formoterol a flutikazón - 14 - bronchodilatantia, antiasthmatica

Flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

flutiform 125 mikrogramov/5 mikrogramov

mundipharma gesellschaft m.b.h., rakúsko - formoterol a flutikazón - 14 - bronchodilatantia, antiasthmatica