Duloxetine Boehringer Ingelheim Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

duloxetine boehringer ingelheim

boehringer ingelheim international gmbh - duloxetine - diabetické neuropatie - psychoanaleptics, - liečba diabetickej periférnej neuropatickej bolesti u dospelých.

Netvax Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

netvax

intervet international bv - clostridium-perfringens typu a alfa toxoid - imunologická liečba - kura - na aktívnu imunizáciu kurčiat za účelom poskytnutia pasívnej imunizácie proti nekrotickému enteritidu ich potomstvu počas obdobia znášania. znížiť mortalitu a výskyt a závažnosť lézií spôsobených nekrotickou enteritidou vyvolanou clostridium-perfringens typu a. Účinnosť bola preukázaná výzvu mláďatá približne tri týždne po vyliahnutí. nástup pasívneho prenosu imunity: 6 týždňov po ukončení vakcinačného postupu. trvanie pasívneho prenosu imunity: 51 týždňov po skončení očkovacej procedúry.

Porcilis ColiClos Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

porcilis coliclos

intervet international bv - clostridium perfringens typu c / escherichia coli f4ab / e. coli f4ac / e. coli f5 / e. coli f6 / e. coli lt - imunologické - ošípané - na pasívnej imunizácie o potomstvo prostredníctvom aktívnej imunizácie z prasníc a prasničiek na zníženie úmrtnosti a klinické príznaky počas prvých dní života, spôsobené tých, escherichia coli kmeňov, ktoré vyjadrujú adhesins f4ab (k88ab), f4ac (k88ac), f5 (k99) alebo f6 (987p) a zapríčinená clostridium perfringens typu c.

Enteroporc Coli AC Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

enteroporc coli ac

ceva santé animale - clostridium perfringens type c, beta1 toxoid / clostridium perfringens, type a, alpha toxoid / clostridium perfringens, type a, beta2 toxoid / escherichia coli, fimbrial adhesin f4ab / escherichia coli, fimbrial adhesin f4ac / escherichia coli, fimbrial adhesin f5 / escherichia coli, fimbrial adhesin f6 - immunologicals for suidae, inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia) escherichia + clostridium - ošípané - for the passive immunisation of progeny by active immunisation of pregnant sows and gilts to reduce:-           clinical signs (severe diarrhoea) and mortality caused by escherichia coli strains expressing the fimbrial adhesins f4ab, f4ac, f5 and f6-           clinical signs (diarrhoea during the first days of life) associated with clostridium perfringens type a expressing alpha and beta 2 toxins-           clinical signs and mortality associated with haemorrhagic and necrotising enteritis caused by clostridium perfringens type c expressing beta1 toxin.

Suiseng Diff/A Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

suiseng diff/a

laboratorios hipra, s.a. - clostridioides difficile toxoid a, clostridioides difficile toxoid b, clostridium perfringens, type a, alpha toxoid - immunologicals for suidae, inactivated bacterial vaccines for pigs, clostridium - ošípané - for the passive immunisation of neonatal piglets by means of the active immunisation of breeding sows and gilts:- to prevent mortality and reduce clinical signs and macroscopic lesions caused by clostridioides difficile toxins a and b. - to reduce clinical signs and macroscopic lesions caused by clostridium perfringens type a, alpha toxin.

Ringer´s Solution Fresenius Kabi Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ringer´s solution fresenius kabi

fresenius kabi s.r.o., Česká republika - elektrolyty - 76 - infundibilia

Ringerov roztok Baxter-Viaflo Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ringerov roztok baxter-viaflo

baxter czech, spol. s r.o., Česká republika - elektrolyty - 76 - infundibilia