Ceretec Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ceretec

ge healthcare as, nórsko - diagnostické rádiofarmaká - 88 - radiopharmaca

Bortezomib Accord Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib accord

accord healthcare s.l.u. - bortezomib - viacnásobný myelóm - antineoplastické činidlá - bortezomib dohodou ako monotherapy alebo v kombinácii s pegylated liposomal doxorubicin alebo dexamethasone je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s progresívnou myelómom je mladších, ktorí dostali aspoň 1 pred terapiou a ktorí už podstúpili alebo sú nevhodné na hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib dohodou v kombinácii s melphalan a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib dohodou v kombinácii s dexamethasone, alebo s dexamethasone a talidomid, je indikovaný na indukčnú liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib dohodou v kombinácii s rituximabom, cyklofosfamidom, doxorubicin a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečených plášť bunky lymfómu, ktorí sú n

Bortezomib Hospira Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib hospira

pfizer europe ma eeig - bortezomib - viacnásobný myelóm - iné antineoplastické látky - bortezomib hospira ako monotherapy alebo v kombinácii s pegylated liposomal doxorubicin alebo dexamethasone je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s progresívnou myelómom je mladších, ktorí dostali aspoň 1 pred terapiou a ktorí už podstúpili alebo sú nevhodné na hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib hospira v kombinácii s melphalan a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib hospira v kombinácii s dexamethasone, alebo s dexamethasone a talidomid, je indikovaný na indukčnú liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib hospira v kombinácii s rituximabom, cyklofosfamidom, doxorubicin a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečených plášť bunky lymfómu, ktorí sú n

Bortezomib Sun Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

bortezomib sun

sun pharmaceutical industries (europe) b.v. - bortezomib - viacnásobný myelóm - antineoplastické činidlá - bortezomib slnko ako monotherapy alebo v kombinácii s pegylated liposomal doxorubicin alebo dexamethasone je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s progresívnou myelómom je mladších, ktorí dostali aspoň 1 pred terapiou a ktorí už podstúpili alebo sú nevhodné na hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib sun v kombinácii s melphalan a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib sun v kombinácii s dexamethasone, alebo s dexamethasone a talidomid, je indikovaný na indukčnú liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. bortezomib sun v kombinácii s rituximabom, cyklofosfamidom, doxorubicin a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečených plášť bunky lymfómu, ktorí sú nevhodné pre he

Velcade Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

velcade

janssen-cilag international nv - bortezomib - viacnásobný myelóm - antineoplastické činidlá - velcade ako monoterapia alebo v kombinácii s pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom alebo dexametazónom je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s progresívneho mnohopočetného myelómu, ktorí dostali najmenej 1 predchádzajúca liečba a ktorí už podstúpili, alebo sú nevhodné na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. velcade v kombinácii s melphalan a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí nie sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. velcade v kombinácii s dexamethasone, alebo s dexamethasone a talidomid, je indikovaný na indukčnú liečbu dospelých predtým neliečených pacientov s myelómom je mladších, ktorí sú vhodné pre vysoké dávky chemoterapie s hematopoetickú transplantáciu kmeňových buniek. velcade v kombinácii s rituximabom, cyklofosfamidom, doxorubicin a prednizónu je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s predtým neliečených plášť bunky lymfómu, ktorí sú nevhodné pre hematopoetic

EFFLUMIDEX Liquifilm Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

efflumidex liquifilm

allergan pharmaceuticals ireland, Írsko - fluórmetolón - 64 - ophthalmologica

Beloderm lotion Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

beloderm lotion

belupo, s.r.o., slovensko - betametazón - 46 - dermatologica

Bortezomib Glenmark 3,5 mg Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

bortezomib glenmark 3,5 mg

glenmark pharmaceuticals s.r.o., Česká republika - bortezomib - 44 - cytostatica