Gabagamma 100 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

gabagamma 100

wÖrwag pharma gmbh & co.kg, nemecko - gabapentín - 21 - antiepileptica, anticonvulsiva

Gabagamma 300 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

gabagamma 300

wÖrwag pharma gmbh & co.kg, nemecko - gabapentín - 21 - antiepileptica, anticonvulsiva

Gabagamma 400 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

gabagamma 400

wÖrwag pharma gmbh & co.kg, nemecko - gabapentín - 21 - antiepileptica, anticonvulsiva

Gabagamma 600 filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

gabagamma 600 filmom obalené tablety

wÖrwag pharma gmbh & co.kg, nemecko - gabapentín - 21 - antiepileptica, anticonvulsiva

Gabagamma 800 filmom obalené tablety Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

gabagamma 800 filmom obalené tablety

wÖrwag pharma gmbh & co.kg, nemecko - gabapentín - 21 - antiepileptica, anticonvulsiva

Infanrix Penta Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

infanrix penta

glaxosmithkline biologicals s.a. - diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), poliovirus (inactivated) (type 1 (mahoney strain), type 2 (mef-1 strain), type 3 (saukett strain)), hepatitis b surface antigen - hepatitis b; tetanus; immunization; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vakcíny, - infanrix penta je indikovaný na primárne a posilňovacie očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, pertussis, hepatitíde b a poliomyelitíde.

Ronapreve Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

ronapreve

roche registration gmbh  - casirivimab, imdevimab - covid-19 virus infection - imunitný séra a imunoglobulíny, - ronapreve is indicated for:treatment of covid-19 in adults and adolescents aged 12 years and older weighing at least 40 kg who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of progressing to severe covid-19 (see section 4. prevention of covid-19 in adults and adolescents aged 12 years and older weighing at least 40 kg (see section 4. the use of ronapreve should take into account information on the activity of ronapreve against viral variants of concern. pozri časti 4. 4 a 5.

Dynepo Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

dynepo

shire pharmaceutical contracts limited - epoetínu delta - kidney failure, chronic; anemia - antianemické prípravky - dynepo je indikovaný na liečbu symptomatickej anémie spojenej s chronickým zlyhaním obličiek (crf) u dospelých pacientov. môže sa používať u pacientov na dialýze a u pacientov na dialýze.

Rekovelle Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

rekovelle

ferring pharmaceuticals a/s - folitropín delta - anovulácia - pohlavné hormóny a modulátory z genitálny systém, - kontrolovanej ovariálnej stimulácie pre vývoj viacerých folikulov užien podstupujúcich asistovanej reprodukcie (art) ako oplodnenia in vitro (ivf) alebo intracytoplazmatická injekcia spermie (icsi) cyklus.