Balneum Hermal Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

balneum hermal

almirall hermal gmbh, nemecko - lieky s vazelínou a tukmi - 46 - dermatologica

Balneum Hermal F Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

balneum hermal f

almirall hermal gmbh, nemecko - lieky s vazelínou a tukmi - 46 - dermatologica

Balneum Hermal Plus Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

balneum hermal plus

almirall hermal gmbh, nemecko - lieky s vazelínou a tukmi - 46 - dermatologica

Frondava Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

frondava

almirall hermal gmbh, nemecko - mometazón - 46 - dermatologica

Aknemycin Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

aknemycin

almirall hermal gmbh, nemecko - erytromycín - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Aknemycin 2000 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

aknemycin 2000

almirall hermal gmbh, nemecko - erytromycín - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Akneroxid 10 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

akneroxid 10

almirall hermal gmbh, nemecko - benzoylperoxid - 46 - dermatologica

Akneroxid 5 Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

akneroxid 5

almirall hermal gmbh, nemecko - benzoylperoxid - 46 - dermatologica

VERRUMAL Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

verrumal

almirall hermal gmbh, nemecko - iné dermatologiká - 46 - dermatologica