Ceftriaxón AptaPharma 2 g prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ceftriaxón aptapharma 2 g prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - ceftriaxón - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Ceftriaxón AptaPharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ceftriaxón aptapharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - ceftriaxón - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Hizentra Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

hizentra

csl behring gmbh - ľudský normálny imunoglobulín (scig) - syndrómy imunologickej nedostatočnosti - imunitný séra a imunoglobulíny, - replacement therapy in adults, children and adolescents (0-18 years) in:- primary immunodeficiency syndromes with impaired antibody production (see section 4. - secondary immunodeficiencies (sid) in patients who suffer from severe or recurrent infections, ineffective antimicrobial treatment and either proven specific antibody failure (psaf)* or serum igg level of.

Idelvion Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

idelvion

csl behring gmbh - albutrepenonacog alfa - hemofília b - antihemorrhagics, - liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou b (vrodený nedostatok faktora ix).

Respreeza Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

respreeza

csl behring gmbh - human alpha1-proteinase inhibitor - genetic diseases, inborn; lung diseases - antihemorrhagics, - respreeza je indikovaná na udržiavaciu liečbu, na spomalenie progresie emfyzému u dospelých s dokumentovaným ťažkým nedostatkom alfa1-proteinázového inhibítora (e. genotypy pizz, piz(null), pi(null,null), pisz). pacienti majú mať optimálnu farmakologickú a nefarmakologickú liečbu a majú dôkaz progresívnej choroby pľúc (napr. dolné forsírovaného objemu výdychu za sekundu (fev1) predpovedal, poškodenú dochádzkové kapacity alebo zvýšený počet exacerbácií) ako hodnotiť lekárov skúsených v liečbe deficiencie inhibítora alfa1-proteinázu.

Afstyla Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

afstyla

csl behring gmbh - lonoktokog alfa - hemofília a - antihemorrhagics, - liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou a (vrodená deficiencia faktora viii). afstyla môžu byť použité pre všetky vekové skupiny.

Privigen Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

privigen

csl behring gmbh - ľudský normálny imunoglobulín (ivig) - purpura, thrombocytopenic, idiopathic; bone marrow transplantation; immunologic deficiency syndromes; guillain-barre syndrome; mucocutaneous lymph node syndrome - imunitný séra a imunoglobulíny, - substitučná terapia u dospelých a detí a dospievajúcich (0-18 rokov) v:primárne imunodeficiencie (pid) syndróm s poruchou produkcie protilátok;hypogammaglobulinaemia a opakované bakteriálne infekcie u pacientov s chronic lymphocytic leukémia, v ktorých profylaktické antibiotiká zlyhali;hypogammaglobulinaemia a opakované bakteriálne infekcie v planiny-fáza-viac-pacientov s myelómom, ktorí nereagovali na pneumokokových imunizácie;hypogammaglobulinaemia u pacientov po allogeneic hematopoetickú-kmeňových buniek transplantácia (hsct);vrodené aids s opakovanými bakteriálnymi infekciami,. immunomodulation u dospelých a detí a dospievajúcich (0-18 rokov) v:základné imúnna trombocytopénia (itp), u pacientov s vysokým rizikom krvácania alebo pred operáciou na odstránenie krvných doštičiek;guillain-barré syndróm;kawasaki ochorenia, chronické zápalové demyelinizačné polyneuropathy (cidp). len obmedzené skúsenosti je k dispozícii používania intravenózne imunoglobulíny u detí s cidp.

Voncento Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

voncento

csl behring gmbh - Ľudský koagulačný faktor viii, ľudské von willebrand faktor - hemophilia a; von willebrand diseases - zrážania krvi faktory, von willebrand faktor a koagulačný faktor viii v kombinácii, antihemorrhagics, - von willebrand ochorenia (vwd)profylaxii a liečbe krvácania alebo chirurgického krvácania u pacientov s vwd, keď desmopressin (ddavp) liečbou je neúčinné, alebo kontraindikovaný. haemophilia a (vrodený faktor viii nedostatok)profylaxii a liečbe krvácania u pacientov s haemophilia a.

Cefazolin AptaPharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

cefazolin aptapharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - cefazolín - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Amoxicilín/Kyselina klavulánová AptaPharma 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

amoxicilín/kyselina klavulánová aptapharma 1 000 mg/200 mg prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - amoxicilín a inhibítor betalaktamázy - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)