Infanrix Penta Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

infanrix penta

glaxosmithkline biologicals s.a. - diphtheria toxoid, tetanus toxoid, bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin), poliovirus (inactivated) (type 1 (mahoney strain), type 2 (mef-1 strain), type 3 (saukett strain)), hepatitis b surface antigen - hepatitis b; tetanus; immunization; whooping cough; poliomyelitis; diphtheria - vakcíny, - infanrix penta je indikovaný na primárne a posilňovacie očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, pertussis, hepatitíde b a poliomyelitíde.

Advagraf Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

advagraf

astellas pharma europe b.v. - tacrolimus - odmietnutie štepu - imunosupresíva - profylaxia odmietnutia transplantátu u dospelých príjemcov obličiek alebo pečeňových aloimplantátov. liečba rejekcie aloštepu rezistentnej na liečbu inými imunosupresívnymi liekmi u dospelých pacientov.

Dimethyl fumarate Polpharma Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

dimethyl fumarate polpharma

zaklady farmafarmaceutyczne polpharma s.aceutyczne polpharma s.a. - dimetylfumarát - roztrúsená skleróza, recidivujúce-odosielajúcej - imunosupresíva - dimethyl fumarate polpharma is indicated for the treatment of adult patients with relapsing remitting multiple sclerosis.

Ceftriaxón AptaPharma 2 g prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ceftriaxón aptapharma 2 g prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - ceftriaxón - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Ceftriaxón AptaPharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

ceftriaxón aptapharma 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok

apta medica internacional d.o.o., slovinsko - ceftriaxón - 15 - antibiotica (proti mikrob. a vÍrusovÝm infekciam)

Protopy Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

protopy

astellas pharma gmbh - tacrolimus - dermatitída, atopická - ostatné dermatologické prípravky - liečba strednej až závažnej atopickej dermatitídy u dospelých, ktorí dostatočne nereagujú na alebo sú konvenčnú liečbu, napríklad lokálnymi kortikosteroidmi. liečba stredne ťažkej až ťažkej atopickej dermatitídy u detí (vo veku 2 roky a starších), ktoré nereagovali adekvátne na konvenčné terapie, ako sú topické kortikosteroidy. Údržba liečbu stredne ťažkej atopickej dermatitídy na prevenciu svetlice a predĺženie flare-free intervaloch u pacientov dochádza k vysokej frekvencii ochorení exacerbations i. vyskytujúce sa 4 alebo viackrát za rok), ktorí mali počiatočnú odpoveď na maximálne 6 týždne liečby dvakrát dennej masti takrolimus (lézie vyčistené, takmer vyčistené alebo mierne postihnuté).

Sonata Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

sonata

meda ab - zaleplon - poruchy spánku a poruchy obsluhy - psycholeptics, - sonata je indikovaná na liečbu pacientov s nespavosťou, ktorí majú problémy so zaspávaním. to je indikovaná len vtedy, keď porucha je ťažkou, zakázanie alebo podrobenie jednotlivých mimoriadnej tiesne.

Viraferon Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

viraferon

schering-plough europe - interferón alfa-2b - hepatitis c, chronic; hepatitis b, chronic - immunostimulants, - chronická hepatitída b: liečbu dospelých pacientov s chronickou hepatitídou b súvisiace s dôkazmi o hepatitíde typu b, vírusovej replikácie (prítomnosť hbv-dna a hbeag), zvýšený alanín aminotransferase (alt) a histologically preukázané aktívny zápal pečene a/alebo fibrózy. chronická hepatitída c:u dospelých pacientov:introna je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s chronickou hepatitídou c, ktorí majú zvýšené transaminases bez pečene decompensation a ktorí sú pozitívne sérum pre hcv-rna alebo anti-hcv (pozri časť 4. najlepší spôsob, ako využiť introna v tento údaj je v kombinácii s ribavirin. chidren a mladistvých:introna je určený na použitie v kombinácii režim s ribavirin, pre liečbu detí a dospievajúcich 3 rokov a starších, ktorí majú chronickú hepatitídu c, ktoré predtým neboli liečení, bez pečene decompensation, a ktorí sú pozitívne sérum pre hcv-rna. rozhodnutie na liečbu by mala byť od prípadu k prípadu, pričom sa zohľadnia všetky dôkazy, o progresii ochorenia, ako sú pečeňové zápal a fibróza, ako

Avonex Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

avonex

biogen netherlands b.v.  - interferón beta-1a - roztrúsená skleróza - immunostimulants, - avonex je indikovaný na liečbu:pacienti s diagnózou recidivujúcich roztrúsená skleróza (ms). v klinických skúšaniach, to bola charakteristická dve alebo viac akútna exacerbations (relapsami) v predchádzajúcich troch rokov bez dôkazov kontinuálneho postup medzi recidív; avonex spomaľuje progresiu postihnutia a znižuje frekvenciu recidív;pacientov s jediným demyelinizačné udalosť s aktívnym zápalový proces, ak je dostatočne závažná na to, aby sa zaručujete, zaobchádzanie s intravenózne kortikosteroidy, ak alternatívne diagnózy boli vylúčení, a ak sú určené na vysoké riziko rozvoja klinicky definitívne ms. avonex by mali byť ukončené v pacienti, ktorí rozvíjať progresívne ms.

Fampyra Európska únia - slovenčina - EMA (European Medicines Agency)

fampyra

biogen netherlands b.v.  - fampridine - roztrúsená skleróza - iné nervový systém, lieky, - fampyra je indikovaná na zlepšenie chôdze u dospelých pacientov s roztrúsenou sklerózou s postihnutím v chôdzi (expanded disability status scale 4-7).