Recocam

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

meloxicam

Dostupné z:

Bimeda Animal Health Limited

ATC kód:

QM01AC06

INN (Medzinárodný Name):

meloxicam

Terapeutické skupiny:

Horses; Pigs; Cattle

Terapeutické oblasti:

Oxicams

Terapeutické indikácie:

CattleFor použitie v akútne respiračné infekcie s príslušnými liečba antibiotikami, na zníženie klinických príznakov v chove hovädzieho dobytka. Na použitie pri hnačke v kombinácii s perorálnou rehydratáciou na zníženie klinických príznakov u teliat starších ako jeden týždeň a mladých, dojčiacich zvierat. Pre doplnkovú liečbu pri liečbe akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou. PigsFor použitie v noninfectious pohybového ústrojenstva s cieľom znížiť príznaky lameness a zápal. Pre adjunctive terapie v liečbe puerperal septikémiu a toxaemia (mastitis-metritis-agalaktia syndróm) s vhodnej antibiotickej terapie. HorsesFor použiť na zmiernenie zápalu a zmiernenie bolesti akútne a chronické ochorenia pohybového aparátu. Na úľavu od bolesti spojenej s kolikou koní.

Prehľad produktov:

Revision: 5

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-09-13

Príbalový leták

                
19
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
20
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Recocam 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close
Tallaght, Dublin 24
Írsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Recocam 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone.
Meloxikam
3.
OBSAH: ÚČINNÁEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Jeden ml obsahuje:
Účinná látka:
Meloxikam
20 mg
Pomocná látka:
Etanol 99,9 %
150 mg
Číry, žltý roztok.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Hovädzí dobytok
Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou na
zníženie klinických príznakov.
Hnačka v kombinácii s perorálnou rehydratačnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat
starších ako jeden týždeň a u mladého, nelaktujúceho hovädzieho dobytka.
Podporná liečba akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou.
Ošípané
Neinfekčné poruchy pohybového aparátu na zníženie príznakov krívania a zápalu.
Podporná liečba puerperálnej septikémie a toxémie (syndróm mastitis-metritis-agalactia) s príslušnou
antibiotickou liečbou.
Kone
Tlmenie
zápalu a bolestivosti pri chronickej aj akútnej poruche pohybového aparátu.
Na úľavu bolesti spôsobenej kolikou koní.
5.
KONTRAINDIKÁCI
E
21
Nepoužívať u koní mladších ako 6 týždňov.
Nepoužívať u gravidných alebo laktujúcich kobýl.
Nepoužívať u koní produkujúcich mlieko na ľudskú spotrebu.
Nepoužívať u zvierat s narušenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a s hemoragickými poruchami
alebo ak ide o ulcerogénne gastrointestinálne lézie.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepouž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Recocam 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml obsahuje:
Účinná(-e) látka(-y):
Meloxikam
20 mg
Pomocná látka:
Etanol
150 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry žltý injekčný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľov
é druhy
Hovädzí dobytok, ošípané a kone.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Hovädzí dobytok
Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou na
zníženie klinických príznakov.
Hnačka v kombinácii s perorálnou rehydratačnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat
starších ako jeden týždeň a u mladého, nelaktujúceho hovädzieho dobytka.
Podporná liečba akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou.
Ošípané
Liečba neinfekčných porúch pohybového aparátu na zníženie príznakov krívania a zápalu.
Podporná liečba puerperálnej septikémie a toxémie (syndróm mastitis-metritis-agalactia), s príslušnou
antibiotickou liečbou.
Kone
Tlmenie
zápalu a bolestivosti pri chronickej aj akútnej poruche pohybového aparátu.
Na úľavu bolesti spôsobenej kolikou koní.
4.3
Kontraindikácie
Pozri bod 4.7.
Nepoužívať u koní mladších ako 6 týždňov.
3
Nepoužívať u zvierat s narušenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a s hemoragickými poruchami
alebo ak ide o ulcerogénne gastrointestinálne lézie.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú z pomocných látok(-y).
Nepoužívať na liečbu hnačky u teliat mladších ako jeden týždeň.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nie sú..
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Ak sa objavia nežiaduce účinky, liečbu treba pre
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-06-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 21-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-06-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 24-06-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 24-06-2019

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov