ProteqFlu-Te

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Clostridium tetani toxoid / Vcp 2242 virus / Vcp1529 virus / Vcp1533 virus / vCP3011 vírus

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI05AI01

INN (Medzinárodný Name):

equine influenza (live recombinant) and tetanus vaccine

Terapeutické skupiny:

kone

Terapeutické oblasti:

Immunologicals for equidae, Live viral and inactivated bacterial vaccines, equine influenza virus + clostridium

Terapeutické indikácie:

Aktívna imunizácia koní štyroch mesiacov alebo starších proti chrípke koní na zníženie klinických príznakov a vylučovania vírusu po infekcii a proti tetanu na prevenciu úmrtnosti.

Prehľad produktov:

Revision: 16

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2003-03-06

Príbalový leták

                
13
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
14
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
ProteqFlu-Te injekčná suspenzia pre kone
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE
SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de ľ Aviation
69800 Saint Priest
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
ProteqFlu-Te injekčná suspenzia pre kone
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
1 dávka (1 ml) obsahuje:
Účinné látky:
Influenza A/eq/Ohio/03 [H
3
N
8
] rekombinantný Canarypox vírus (vCP2242) ........ ≥ 5,3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H
3
N
8
] rekombinantný
Canarypox vírus (vCP3011) ..................................................................................... ≥ 5,3 log10 FAID
50
*
Clostridium tetani toxoid .......................................................................................................... ≥ 30 IU**
* obsah vCP zistený pomerom medzi celkovou FAID
50
(50% infekčná dávka fluorescenčnou
analýzou) a qPCR.
** titer antitoxických protilátok v sérach morčiat vyvolaný po ich opakovanej vakcinácii podľa
Ph. Eur.
Adjuvans:
Karbomér .......................................................................................................................................... 4 mg.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Aktívna imunizácia koní od 4. mesiaca veku proti chrípke koní k redukcii klinických príznakov a
vylučovania vírusu po infekcii, a proti tetanu k prevencii mortality.
Nástup imunity: 14 dní po primovakcinácii.
Trvanie imunity je ovplyvnené vakcinačnou schémou:
-
5 mesiacov po primovakcinácii;
-
po primovakcinácii a druhej injekcii 5 mesiacov neskôr: 1 rok s ohľadom na chrípku koní a 2
roky s ohľadom na tetanus.
15
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
ProteqFlu-Te injekčná suspenzia pre kone
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 dávka (1 ml) obsahuje:
Účinné látky:
Influenza A/eq/Ohio/03 [H
3
N
8
] rekombinantný Canarypox vírus (vCP2242) ........ ≥ 5,3 log10 FAID
50
*
Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H
3
N
8
] rekombinantný Canarypox vírus (vCP3011) .................................................................................................................................. ≥ 5,3 log10 FAID
50
*
Clostridium tetani toxoid .......................................................................................................... ≥ 30 IU**
* obsah vCP zistený pomerom medzi celkovou FAID
50
(50% infekčná dávka fluorescenčnou
analýzou) a qPCR.
** titer antitoxických protilátok v sérach morčiat vyvolaný po ich opakovanej vakcinácii podľa
Ph. Eur.
Adjuvans:
Karbomér .......................................................................................................................................... 4 mg.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Kone.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Aktívna imunizácia koní od 4. mesiaca veku proti chrípke koní k redukcii klinických príznakov a
vylučovania vírusu po infekcii, a proti tetanu k prevencii mortality.
Nástup imunity: 14 dní po primovakcinácii.
Trvanie imunity je ovplyvnené vakcinačnou schémou:
-
5 mesiacov po primovakcinácii;
-
po primovakcinácii a druhej injekcii 5 mesiacov neskôr: 1 rok s ohľadom na chrípku koní a 2
roky s ohľadom na tetanus.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia
Žiadne.
3
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvie
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-11-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 03-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 03-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 03-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 03-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 13-11-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov