ProMeris

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

metaflumizon

Dostupné z:

Pfizer Limited 

ATC kód:

QP53AX25

INN (Medzinárodný Name):

metaflumizone

Terapeutické skupiny:

mačky

Terapeutické oblasti:

Ectoparasiticides pre topické použitie, vrátane dph. insekticídy

Terapeutické indikácie:

Liečba a prevencia infestácie blechami (Ctenocephalides canis a C. felis) u mačiek. Veterinárny liek môže byť použitý ako súčasť stratégie liečby blechy alergickej dermatitídy (FAD).

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2006-12-19

Príbalový leták

                
Medicinal product no longer authorised
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
19
Medicinal product no longer authorised
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
ProMeris Spot-on pre mačky
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh
:
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
Veľká Británia
Výrobca pre uvoľnenie šarže:
Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Taliansko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
ProMeris 160 mg Spot-on pre malé mačky
ProMeris 320 mg Spot-on pre veľké mačky
3.
ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Účinná látka:
Jeden ml obsahuje:
Metaflumizon
200 mg
Každá dávka pipety ProMeris obsahuje:
Objem (ml)
Metaflumizon (mg)
ProMeris pre malé mačky (< 4 kg)*
0,80
160
ProMeris pre veľké mačky (> 4
kg)*
1,60
320
*Vzhľadom k obmedzenému priestoru na obale sú na blistroch a pipetách použité skratky „S“ a „L“,
ktoré predstavujú „malé“ a „veľké“.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Liečba a prevencia zamorenia blchami (
Ctenocephalides canis a C.felis
) u mačiek. Liek sa môže
používať ako súčasť liečby pri alergickej dermatitíde po blšom uštipnutí (FAD).
20
Medicinal product no longer authorised
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u mačiatok do 8. týždňa veku.
U chorých alebo oslabených zvierat používať s ohľadom na hodnotenie prospechu / rizika.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY*
U zvierat, ktorým sa podarí olízať si ošetrené miesto ihneď po aplikácii, sa môže objaviť nadmerné
slinenie. Toto nie je príznakom intoxikácie a vymizne po niekoľkých minútach bez liečby. Správnou
aplikáciou môžeme minimalizovať možnosť olizovania miesta aplikácie.
Aplikácia veterinárneho lieku môže na koži spôsobiť lokálny, dočasný mastný vzhľad a zhluknutie,
zlepenie srsti v aplikačnom mieste. Môžu byť pozorované aj suché zvyšky lieku na 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
Medicinal product no longer authorised
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1
Medicinal product no longer authorised
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
ProMeris 160 mg Spot-on pre malé mačky
ProMeris 320 mg Spot-on pre veľké mačky
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka:
Jeden ml obsahuje:
Metaflumizon
200 mg
Každá dávka pipety ProMeris obsahuje:
Objem (ml)
Metaflumizon (mg)
ProMeris pre malé mačky (< 4 kg)
0,80 ml
160 mg
ProMeris pre veľké mačky (> 4 kg)
1,60 ml
320 mg
Pomocné látky
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Roztok na nakvapkanie na kožu.
Priehľadný, jantárovo žltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Mačky od 8. týždňa veku.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba a prevencia zamorenia blchami (
Ctenocephalides canis a C.felis
) u mačiek. Liek sa môže
použiť ako súčasť liečby pri alergickej dermatitíde po blšom uštipnutí (FAD).
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u mačiek mladších ako 8 týždňov.
4.4
Osobitné upozornenia pre cieľové druhy
Zabrániť kontaktu s očami ošetrovaného zvieraťa a zabrániť perorálnemu podaniu zvieratám.
Na optimálnu kontrolu zamorenia blchami v domácnosti kde je viacero domácich zvierat tak, aby
všetky
domáce
zvieratá
boli
ošetrené
súčasne
vhodnými
insekticídami.
Prípadne
sa
odporúča
vhodnými insekticídami ošetriť aj obydlia.
2
Medicinal product no longer authorised
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
U chorých
alebo
oslabených
zvierat
používať
s ohľadom
na
hodnotenie
prospechu/rizika
zodpovedným veterinárnym lekárom.
Tento veterinárny liek je určený len na nakvapkanie na kožu. Nepodávať perorálne alebo inak ako je
odporúčané.
Je dôležité aplikovať dávku na miesto, ktoré si zviera nemôže olízať. Nedovoľte zvieratám po liečbe
sa o seba navzájom otierať.
Uistite sa, ž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 13-07-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 14-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 13-07-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 13-07-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 13-07-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov