Procox

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

emodepside, toltrazuril

Dostupné z:

Vetoquinol S.A.

ATC kód:

QP52AX60

INN (Medzinárodný Name):

emodepside, toltrazuril

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Antiparazitárne prípravky, insekticídy a repelenty

Terapeutické indikácie:

Pre psov, keď sa zmiešajú parazitárne infekcie spôsobené roundworms a coccidia z týchto druhov sú podozrivé alebo dokázať:Roundworms (háďatká)Toxocara canis (zrelých dospelých, nezrelé dospelých, L4);Uncinaria stenocephala (zrelých dospelých);Ancylostoma caninum (zrelých dospelých). CoccidiaIsospora ohioensis komplexu;Isospora canis. Procox je účinný proti replikácie Isospora a tiež proti uvoľňovaniu oocysts. Aj keď liečba zníži šírenie infekcie, nebude účinná proti klinickým príznakom infekcie už nakazených zvierat.

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-04-20

Príbalový leták

                15
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
16
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml perorálna suspenzia pre psy
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh:
Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
Francúzsko
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Nemecko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml perorálna suspenzia pre psy
emodepsidum/ toltrazurilum
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
1 ml obsahuje
Účinné látky:
emodepsidum
0,9 mg
toltrazurilum
18 mg
Pomocné látky:
butylhydroxytoluén (E321; ako antioxidant)
0,9 mg
kyselina sorbová (E200; ako konzervačná látka)
0,7 mg
4.
INDIKÁCIE
Pre psy pri suspektných alebo preukázaných zmiešaných parazitárnych infekciách spôsobených
oblými červami a kokcídiami uvedených druhov:
Oblé červy (nematódy):
-
Toxocara canis (dospelé štádiá, nezrelé štádiá, L4)
-
Uncinaria stenocephala (dospelé štádiá)
-
Ancylostoma caninum (dospelé štádiá)
-
Trichuris vulpis (dospelé štádiá)
Kokcídie:
-
Isospora ohioensis komplex
-
Isospora canis
17
Terapia zníži šírenie infekcie Isospora, ale nebude účinná proti symptómom už infikovaných zvierat.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u psov/šteniat mladších ako 2 týždne alebo s hmotnosťou nižšou ako 0,4 kg.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť mierne a prechodné poruchy tráviaceho traktu
(napr. vracanie, mäkká stolica).
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
−
veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvierat )
−
časté (u viac ako 1 ale menej ako 10 zo 100 l
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml perorálna suspenzia pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1 ml obsahuje:
Účinné látky:
emodepsidum
0,9 mg
toltrazurilum
18 mg
Pomocné látky:
butylhydroxytoluén (E321; ako antioxidant)
0,9 mg
kyselina sorbová (E200; ako konzervačná látka)
0,7 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Perorálna suspenzia.
Biela až žltkastá suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Psy.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Pre psy pri suspektných alebo preukázaných zmiešaných parazitárnych infekciách spôsobených
oblými červami a kokcídiami uvedených druhov:
Oblé červy (nematódy):
-
Toxocara canis (dospelé štádiá, nezrelé štádiá, L4)
-
Uncinaria stenocephala (dospelé štádiá)
-
Ancylostoma caninum (dospelé štádiá)
-
Trichuris vulpis (dospelé štádiá)
Kokcídie:
-
Isospora ohioensis komplex
-
Isospora canis
Procox zabraňuje rozmnožovaniu kokcídií Isospora a tiež vylučovaniu oocýst. Napriek tomu, že
terapia zabráni šíreniu infekcie, nebude účinná proti klinickým príznakom infekcie už infikovaných
zvierat.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u psov/šteniat mladších ako 2 týždne alebo s hmotnosťou nižšou ako 0,4 kg.
3
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinné látky alebo na niektorú z pomocných látok.
4.4
Osobitné upozornenia
Procox zabraňuje rozmnožovaniu kokcídií a vylučovaniu oocýst. Rozmnožovanie parazitov
poškodzuje sliznicu čreva psa, čo môže spôsobiť enteritídu. Preto terapia Procoxom nerieši klinické
príznaky, ktoré vznikli z dôvodu poškodenia sliznice čreva (napr. hnačka) pred terapiou. V takýchto
prípadoch môže byť potrebná podporná terapia.
Terapia proti Isospora môže pomôcť znížiť vylučovanie oocýst do vonkajšieho prostredia, čím sa
minimalizuje riziko reinfekcie v skupinách/útulkoch 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-02-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 13-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-02-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-02-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov