Poulvac E. coli

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Živý gén aroA deletovaný Escherichia coli, typ 078, kmeň EC34195

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QI01AE04

INN (Medzinárodný Name):

Escherichia coli aroA gene deleted, type O78, strain EC34195 (live)

Terapeutické skupiny:

Chicken; Turkeys

Terapeutické oblasti:

Immunologicals pre aves, Živé bakteriálne vakcíny

Terapeutické indikácie:

Pre aktívnej imunizácie z brojlerových kurčiat a budúcnosti vrstvy / chovateľov s cieľom znížiť úmrtnosť a zranenia (perikarditída, perihepatitis, airsacculitis) spojené s Escherichia coli sérotyp O78.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-06-15

Príbalový leták

                
14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Poulvac E. coli lyofilizát na suspenziu na vakcináciu sprejom pre kurčatá a morky alebo na
podanie v pitnej vode pre kurčatá
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o regitrácii:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ŠPANIELSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Poulvac E. coli lyofilizát na suspenziu na vakcináciu sprejom pre kurčatá a morky alebo na podanie
v pitnej vode pre kurčatá
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Jedna dávka obsahuje:
Živý aroA gén deletovaný
Escherichia coli
, typ O78, kmeň EC34195
5,2 x 10
6
- 9,1 x 10
8 CFU*
* Colony forming units – jednotiek tvoriacich kolónie, ak rastú na tryptón sójovom agare.
Krémovo sfarbený lyofilizát.
Po rekonštitúcii priehľadná až svetložltá nepriehľadná suspenzia (v závislosti na množstve použitého
rozpúšťadla).
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na aktívnu imunizáciu brojlerov, budúcich nosníc/chovných sliepok a moriek na zníženie mortality a
lézií (perikarditída, perihepatitída, aerosakulitída) spojených s
Escherichia coli
, sérotyp O78.
Nástup imunity:
Kurčatá: 2 týždne po vakcinácii pre redukciu lézií. Nástup imunity nebol stanovený pre zníženie
mortality.
Morky: 3 týždne po druhej vakcinácii na redukciu lézií a mortality.
Trvanie imunity:
Kurčatá: 8 týždňov na redukciu lézií a 12 týždňov na zníženie mortality (podanie sprejom)
12 týždňov na redukciu lézií a mortality (podanie v pitnej vode).
Morky: trvanie imunity nebolo stanovené.
16
Štúdia na krížovú chránenosť preukázala redukciu výskytu a závažnosti aerosakulitídy spôsobenej
E.
coli
, séroty
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Poulvac E. coli lyofilizát na suspenziu na vakcináciu sprejom pre kurčatá a morky alebo na podanie
v pitnej vode pre kurčatá
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jedna dávka obsahuje:
Účinná látka:
Živý aroA gén deletovaný
Escherichia coli
, typ O78, kmeň EC34195
5,2 x 10
6
- 9,1 x 10
8 CFU*
* Colony forming units – jednotiek tvoriacich kolónie, ak rastú na tryptón sójovom agare.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Lyofilizát na suspenziu na vakcináciu sprejom alebo na podanie v pitnej vode.
Krémovo sfarbený lyofilizát.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Kurčatá (brojlery, budúce nosnice/chovné sliepky) a morky.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu brojlerov, budúcich nosníc/chovných sliepok a moriek na zníženie mortality a
lézií (perikarditída, perihepatitída, aerosakulitída) spojených s
Escherichia coli, sérotyp O78.
Nástup imunity:
Kurčatá: 2 týždne po vakcinácii pre redukciu lézií. Nástup imunity nebol stanovený pre zníženie
mortality.
Morky: 3 týždne po druhej vakcinácii na redukciu lézií a mortality.
Trvanie imunity:
Kurčatá: 8 týždňov na redukciu lézií a 12 týždňov na zníženie mortality (podanie sprejom)
12 týždňov na redukciu lézií a mortality (podanie v pitnej vode).
Morky: trvanie imunity nebolo stanovené.
Štúdia na krížovú chránenosť preukázala redukciu výskytu a závažnosti aerosakulitídy spôsobenej
E.
coli
, sérotypy O1, O2 a O18 po podaní sprejom pre kurčatá. Pre tieto sérotypy nebol stanovený nástup
a trvanie imunity.
4.3
Kontraindikácie
Nevakcinovať zvieratá podstupujúce antibakteriálnou alebo imunosupresívnou liečbou.
3
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
Nepoužívať antibiotiká 1 týždeň pred a po vakcinácii, antibiotická liečba môže zho
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-02-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-02-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-02-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 11-02-2022

Zobraziť históriu dokumentov