Posatex

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

orbifloxacin, Mometasone furoate, posaconazole

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QS02CA91

INN (Medzinárodný Name):

orbifloxacin, mometasone furoate, posaconazole

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Otologicals

Terapeutické indikácie:

Liečba akútnej otitis externa a akútne exacerbations recidivujúce otitis externa, spojené s baktérie citlivé na orbifloxacin a huby náchylné na posaconazole, najmä Malassezia pachydermatis.

Prehľad produktov:

Revision: 9

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2008-06-23

Príbalový leták

                17
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
18
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Posatex, ušná suspenzná instilácia pre psov
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držieľ rozhodnutia o registrácii:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Vet Pharma Friesoythe
Sedelsberger Strasse 2
26169 Friesoythe
Nemecko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Posatex , ušná suspenzná instilácia pre psov
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A INÉ ZLOŽKY
Orbifloxacinum
8,5 mg/ml
Mometasoni furoas (vo forme monohydrátu)
0,9 mg/ml
Posaconazolum
0,9 mg/ml
4.
INDIKÁCIE
Liečba akútneho zápalu a akútnej exacerbácie chronického zápalu vonkajšieho zvukovodu
spôsobenými baktériami a hubami citlivými na posakonazol, predovšetkým
Malassesia
pachydermatis.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepodávať psom s perforáciou ušného bubienka.
Nepoužívať v prípade zvýšenej citlivosti na akúkoľvek zložku veterinárneho lieku, na kortikosteroidy,
na iné azoly s antifungálnym účinkom alebo na iné florochinolóny.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Boli pozorované mierne erytematózne lézie.
Použitie ušných instilácií môže byť spojené s poruchami sluchu, obvykle dočasného charakteru,
predovšetkým u starších psov.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii informujte vášho veterinárneho lekára.
19
7.
CIEĽOVÝ DRUH
Psy.
8.
DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU
Podávať do uší.
Jedna kvapka obsahuje 267 μg orbifloxacínu, 27 μg mometazón furoátu a 27 μg posakonazolu.
Pred podaním starostlivo pretriasť.
Psy s hmotnosťou menej ako 2 kg: 2 kvapky nakvapkať do ucha jedenkrát denne.
Psy s hmotnosťou 2-15 kg: 4 kvapky nakvapkať do ucha jedenkrát denne.
Psy s hmotnosťou 15 kg a viac: 8 kvapiek nakvapkať do
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Posatex ušná suspenzná instilácia pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinné látky:
Orbifloxacinum
8,5 mg/ml
Mometasoni furoas (vo forme monohydrátu)
0,9 mg/ml
Posaconazolum
0,9 mg/ml
Pomocné látky:
Tekutý parafín
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Suspenzia na kvapkanie do ucha.
Biela až špinavobiela viskózna suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba akútneho zápalu a akútnej exacerbácie chronického zápalu vonkajšieho zvukovodu
spôsobenými baktériami citlivými na orbifloxacín a hubami citlivými na posakonazol, predovšetkým
Malassesia pachydermatis.
4.3
Kontraindikácie
Nepodávať psom s perforáciou ušného bubienka.
Nepoužívať v prípade zvýšenej citlivosti na účinné látky, na kortikosteroidy, na iné azoly
s antifungálnym účinkom alebo na iné fluorochinolóny. Nepodávať počas celej gravidity alebo počas
ktorejkoľvek časti gravidity.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Bakteriálny a hubový zápal vonkajšieho zvukovodu je často sekundárny a vhodnou diagnostikou je
potrebné určiť primárne vyvolávajúce faktory.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Spoliehať sa výlučne na jednu skupinu antibiotík môže mať za následok navodenie rezistencie
v populácii baktérií. Je rozumné vyhradiť fluorochinolóny iba na liečbu klinických stavov, ktoré
reagujú slabo, alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.
Použitie lieku má byť podložené vykonaním testu citlivosti izolovaných baktérií a/alebo iným
vhodným diagnostickým testom.
3
Veterinárne lieky zo skupiny chinolónov sa dávali do spojenia s eróziami chrupaviek dlhých kostí
a inými formami artropatií u nedospelých zvier
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-06-2013
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 23-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-06-2013
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-06-2013
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-06-2013

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov