Porcilis PCV M Hyo

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Ošípaných circovirus typu 2 (PCV2) ORF2 podjednotky antigén, Mycoplasma hyopneumoniae J kmeň inaktivované

Dostupné z:

Intervet International B.V.

ATC kód:

QI09AL08

INN (Medzinárodný Name):

porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae inactivated

Terapeutické skupiny:

Ošípané (pre výkrm)

Terapeutické oblasti:

Inactivated viral and inactivated bacterial vaccines, Immunologicals for suidae

Terapeutické indikácie:

Pre aktívnej imunizácie ošípaných na zníženie virému, vírusové zaťaženie v pľúcach a lymfatické tkanivo, vírus, prelievanie spôsobené ošípaných circovirus typu 2 (PCV2) infekcie, a vážnosť pľúcne lézie spôsobené Mycoplasma hyopneumoniae infekcie. Na zníženie straty denného prírastku telesnej hmotnosti počas obdobia ukončenia infekcie mykoplazmou Mycoplasma hyopneumoniae a / alebo PCV2 (ako sa pozoruje v terénnych štúdiách).

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-11-06

Príbalový leták

                18
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
19
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:
Porcilis PCV M Hyo injekčná emulzia pre ošípané
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
a výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže
:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis PCV M Hyo injekčná emulzia pre ošípané
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Dávka 2 ml obsahuje:
Účinné látky:
Subjednotkový antigén ORF2 prasacieho cirkovírusu typ 2 (PCV2)
≥ 2 828 AU
1
Mycoplasma hyopneumoniae,
kmeň J, inaktivovaný
≥ 2,69 RPU
2
Adjuvans:
Ľahký tekutý parafín 0,268 ml
Hliník (vo forme hydroxidu) 2,0 mg
1
Antigénne jednotky preukázané v
in-vitro teste účinnosti (ELISA).
2 Jednotky relatívnej účinnosti vyjadrené oproti referenčnej vakcíne.
Po pretrepaní homogénna biela až temer biela emulzia.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Na aktívnu imunizáciu ošípaných za účelom obmedzenia virémie, zníženia zaťaženia pľuc
a lymfatických tkanív vírusom, na obmedzenie šírenia vírusu spôsobeného infekciou prasacieho
cirkovírusu typu 2 (PCV2) a na zníženie závažnosti pľúcnych lézií spôsobených infekciou
Mycoplasma hyopneumoniae.
Na zníženie straty denných prírastkov počas doby výkrmu spojenej
s infekciou
Mycoplasma hyopneumoniae
a/alebo
PCV2 (ako bolo pozorované v terénnych pokusoch).
Nástup imunity po vakcinácii jednou dávkou:
PCV2: 2 týždne po vakcinácii.
M. hyopneumoniae
: 4 týždne po vakcinácii.
Nástup imunity po vakcinácii dvomi dávkami:
PCV2: 18 dní po prvej vakcinácii.
M. hyopneumoniae
: 3 týždne po druhej vakcinácii.
Trvanie imunity (pri oboch vakcinačných schémach):
PCV2: 22 týždňov po (poslednej) vakcinácii.
M. hyopneumoniae: 21 týždňov po (poslednej) vakcinácii.
20
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nie sú.
6.
NEŽIADUCE Ú
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Porcilis PCV M Hyo injekčná emulzia pre ošípané
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Dávka 2 ml obsahuje:
Účinné látky:
Subjednotkový antigén ORF2 prasacieho cirkovírusu typ 2 (PCV2)
≥ 2 828 AU
1
Mycoplasma hyopneumoniae,
kmeň J, inaktivovaný
≥ 2,69 RPU
2
Adjuvans:
Ľahký tekutý parafín 0,268 ml
Hliník (vo forme hydroxidu) 2,0 mg
1
Antigénne jednotky preukázané v
in-vitro teste účinnosti (ELISA).
2 Jednotky relatívnej účinnosti vyjadrené oproti referenčnej vakcíne.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná emulzia.
Po pretrepaní homogénna biela až temer biela emulzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Ošípané vo výkrme.
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Na aktívnu imunizáciu ošípaných za účelom obmedzenia virémie, zníženia zaťaženia pľuc
a lymfatických tkanív vírusom, obmedzenia šírenia vírusu spôsobeného infekciou prasacieho
cirkovírusu typu 2 (PCV2) a na zníženie závažnosti pľúcnych lézií spôsobených infekciou
Mycoplasma hyopneumoniae.
Na zníženie straty denných prírastkov počas doby výkrmu spojenej
s infekciou
Mycoplasma hyopneumoniae
a/alebo
PCV2 (ako bolo pozorované v terénnych pokusoch).
Nástup imunity po vakcinácii jednou dávkou:
PCV2: 2 týždne po vakcinácii
M. hyopneumoniae
: 4 týždne po vakcinácii.
Nástup imunity po vakcinácii dvomi dávkami:
PCV2: 18 dní po prvej vakcinácii
M. hyopneumoniae
: 3 týždne po druhej vakcinácii.
Trvanie imunity (pri oboch vakcinačných schémach):
PCV2: 22 týždňov po (poslednej) vakcinácii
M. hyopneumoniae:
21 týždňov po (poslednej) vakcinácii.
4.3
Kontraindikácie
3
Nie sú.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Neuplatňujú sa
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-09-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 18-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 18-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 18-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 18-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-09-2018

Zobraziť históriu dokumentov