Perimyl Arginin Combi 5 mg/1,25 mg

Perimyl Arginin Combi 5 mg/1,25 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mylan Ireland Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Orasept s príchuťou medu a citrónu

Orasept s príchuťou medu a citrónu

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Dr. Max Pharma s.r.o.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Smoquit Lemon Gum 2 mg

Smoquit Lemon Gum 2 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Dr. Max Pharma s.r.o.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Atorvastatin Xantis 10 mg

Atorvastatin Xantis 10 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: XANTIS PHARMA LIMITED
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Solixa 5 mg

Solixa 5 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: XANTIS PHARMA LIMITED
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety

Prenessa Q-Tab 4 mg orodispergovateľné tablety

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: KRKA
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Tramylpa 37,5 mg/325 mg

Tramylpa 37,5 mg/325 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mylan Ireland Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

GOVASOC 100 mg

GOVASOC 100 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

18-FD-glukóza inj.

18-FD-glukóza inj.

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: ÚJV Řež
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Salofalk 3 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním

Salofalk 3 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Dr. Falk Pharma GmbH
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Clopidogrel Accord 75 mg filmom obalené tablety

Clopidogrel Accord 75 mg filmom obalené tablety

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Accord Healthcare Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety

Aceclofenac Accord 100 mg filmom obalené tablety

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Accord Healthcare Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Olanzapin Actavis 5 mg

Olanzapin Actavis 5 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Actavis Group PTC ehf.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Medicinálny tekutý kyslík AIR PRODUCTS, 100 % v/v, medicinálny plyn, skvapalnený

Medicinálny tekutý kyslík AIR PRODUCTS, 100 % v/v, medicinálny plyn, skvapalnený

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Air Products Slovakia s r. o.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Oxypro 5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Oxypro 5 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: G.L. Pharma GmbH
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Vasopentol 80 mg

Vasopentol 80 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Egis Pharmaceuticals PLC
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

PLATEL 75 mg filmom obalené tablety

PLATEL 75 mg filmom obalené tablety

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: MEDOCHEMIE Ltd.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Fresenius Kabi s.r.o.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Escitil 5 mg

Escitil 5 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Egis Pharmaceuticals PLC
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Lodoz 10 mg/6,25 mg

Lodoz 10 mg/6,25 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Merck KGaA
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

IRUMED 10 mg

IRUMED 10 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: BELUPO
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Perindocombi 2 mg/0,625 mg

Perindocombi 2 mg/0,625 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: ratiopharm GmbH
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Monotab SR

Monotab SR

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva a.s.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Monotab 20

Monotab 20

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva a.s.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

THIOGAMMA 600 oral

THIOGAMMA 600 oral

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Wörwag Pharma GmbH & Co.KG
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Pulmicort Turbuhaler 200 µg

Pulmicort Turbuhaler 200 µg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: AstraZeneca AB
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Fraxiparine

Fraxiparine

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Aspen Pharma Trading Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

DISULONE 100 au protoxalate de fer

DISULONE 100 au protoxalate de fer

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

ANARGIL 100 mg

ANARGIL 100 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: MEDOCHEMIE Ltd.
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Pantoprazol Mylan 40 mg

Pantoprazol Mylan 40 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mylan Ireland Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Pantoprazol Mylan 20 mg

Pantoprazol Mylan 20 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mylan Ireland Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Metoprolol Mylan 95 mg

Metoprolol Mylan 95 mg

Výrobca alebo držiteľ rozhodnutia o registrácii: Mylan Ireland Limited
Aktívna zložka:

K dispozícii v: Slovensko
Jazyk: slovenčina
Zdroj: ŠÚKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv