Otezla

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

apremilastu

Dostupné z:

Amgen Europe BV

ATC kód:

L04AA32

INN (Medzinárodný Name):

apremilast

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Arthritis, Psoriatic; Psoriasis

Terapeutické indikácie:

Psoriatická artritída Otezla, samostatne alebo v kombinácii s Chorobou Úprava Antirheumatic Drugs (DMARDs), je indikovaná na liečbu aktívnej psoriatická artritída (PsA) u dospelých pacientov, ktorí mali nedostatočnú odpoveď alebo ktorí boli netolerantné na predchádzajúce DMARD terapia. Psoriáza Otezla je indikovaný na liečbu stredne silnej až silnej chronickej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, ktorí nereagovali na alebo ktorí majú kontraindikácie alebo netolerujú iné systémovú liečbu, vrátane cyklosporínu, metotrexátom alebo psoralens a ultrafialové žiarenie-svetlo (PUVA).

Prehľad produktov:

Revision: 19

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2015-01-15

Príbalový leták

                
1
BILAGA I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
2.
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 57 mg laktos (som laktosmonohydrat).
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 114 mg laktos (som laktosmonohydrat).
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 171 mg laktos (som laktosmonohydrat).
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.
LÄKEMEDELSFORM
Filmdragerad tablett (tablett).
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Rosa, rombisk 10 mg filmdragerad tablett som är 8 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan och
”10” på den andra sidan.
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Brun, rombisk 20 mg filmdragerad tablett som är 10 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan och
”20” på den andra sidan.
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
Beige, rombisk 30 mg filmdragerad tablett som är 12 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan
och ”30” på den andra sidan.
3
4.
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Psoriasisartrit
Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs),
är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har visat otillräckligt
svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling (se avsnitt 5.1).
Psoriasis
Otezla är avsett för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte
svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk
behandling inklusive ciklospor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
BILAGA I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
2.
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 57 mg laktos (som laktosmonohydrat).
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 114 mg laktos (som laktosmonohydrat).
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg apremilast.
Hjälpämne(n) med känd effekt
Varje filmdragerad tablett innehåller 171 mg laktos (som laktosmonohydrat).
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.
LÄKEMEDELSFORM
Filmdragerad tablett (tablett).
Otezla 10 mg filmdragerade tabletter
Rosa, rombisk 10 mg filmdragerad tablett som är 8 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan och
”10” på den andra sidan.
Otezla 20 mg filmdragerade tabletter
Brun, rombisk 20 mg filmdragerad tablett som är 10 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan och
”20” på den andra sidan.
Otezla 30 mg filmdragerade tabletter
Beige, rombisk 30 mg filmdragerad tablett som är 12 mm lång och märkt med ”APR” på ena sidan
och ”30” på den andra sidan.
3
4.
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Psoriasisartrit
Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs),
är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har visat otillräckligt
svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling (se avsnitt 5.1).
Psoriasis
Otezla är avsett för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte
svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk
behandling inklusive ciklospor
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-07-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 21-07-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 21-07-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 16-02-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov