Neocolipor

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

E. coli adhesin F4 (F4ab, F4ac, F4ad), E. coli adhesin F5, E. coli adhesin F6, E. coli adhesin F41

Dostupné z:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

ATC kód:

QI09AB02

INN (Medzinárodný Name):

Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)

Terapeutické skupiny:

Sows; Sows (nullipar)

Terapeutické oblasti:

Immunologicals for suidae, Inactivated bacterial vaccines (including mycoplasma, toxoid and chlamydia)

Terapeutické indikácie:

Zníženie neonatálnej enterotoxikózy prasiatok spôsobené E. coli kmeňov, ktoré exprimujú adhezíny F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 a F41 počas prvých dní života.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

1998-04-14

Príbalový leták

                
14
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
15
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV:
Neocolipor
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ povolenia na uvedenie na trh
:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
NEMECKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
Laboratoire Porte des Alpes
Rue de l’Aviation
F-69800 SAINT PRIEST
FRANCÚZSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Neocolipor injekčná suspenzia
3.
ZLOŽENIE:ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Jedna dávka (2 ml) obsahuje:
E. coli adhezín F4 (F4ab, F4ac, F4ad), min. .............................................................. 2,1 SA.U*
E. coli adhezín F5, min. ............................................................................................... 1,7 SA.U*
E. coli adhezín F6, min. ............................................................................................... 1,4 SA.U*
E. coli adhezín F41, min. ............................................................................................. 1,7 SA.U*
*: 1 SA.U: množstvo postačujúce na dosiahnutie titra aglutinačných protilátok 1 log10 u morčiat.
Adjuvans:
Hliník (ako hydroxid) .................................................................................................. 1,4 mg
4.
INDIKÁCIA (-E)
Adjuvantná inaktivovaná vakcína určená na zníženie počtu neonatálnych enterotoxikóz u prasiatok,
vyvolaných kmeňmi E. coli, tvoriacimi adhezíny F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 a F41.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Žiadne.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Vakcinácia môže spôsobiť miernu hypertermiu (do 1,5°C počas max. 24 hodín).
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.
16
7.
CIEĽOVÝ DRUH
Ošípané (prasnice a mladé prasničky).
8.
DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DR
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Neocolipor injekčná suspenzia
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinné látky:
Jedna dávka (2 ml) obsahuje:
E. coli adhezín F4 (F4ab, F4ac, F4ad), min. .............................................................. 2,1 SA.U*
E. coli adhezín F5, min. ............................................................................................... 1,7 SA.U*
E. coli adhezín F6, min. ............................................................................................... 1,4 SA.U*
E. coli adhezín F41, min. ............................................................................................. 1,7 SA.U*
*: 1 SA.U: množstvo postačujúce na dosiahnutie titra aglutinačných protilátok 1 log10 u morčiat.
Adjuvans:
Hliník (ako hydroxid) .................................................................................................. 1,4 mg
Pomocné látky:
Thiomersal ................................................................................................................... 0,2 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčná suspenzia.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Ošípané (prasnice a mladé prasničky).
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Zníženie počtu neonatálnych enterotoxikóz u prasiatok v prvých dňoch života, ktoré sú vyvolané
kmeňmi E. coli, tvoriacimi adhezíny F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 a F41.
4.3
Kontraindikácie
Žiadne.
4.4
Osobitné upozornenia
Žiadne.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
-
Nakoľko chránenosť prasiatok závisí od príjmu kolostra, všetky prasiatka by mali prijať
dostatočné množstvo kolostra prvých 6 hodín po narodení.
-
Vakcinovať len zdravé zvieratá.
-
Neaplikovať súčasne s inými liekmi.
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 17-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-06-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-06-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-06-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 17-02-2021

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov