Livensa

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Testosterón

Dostupné z:

Warner Chilcott  Deutschland GmbH

ATC kód:

G03BA03

INN (Medzinárodný Name):

testosterone

Terapeutické skupiny:

Pohlavné hormóny a modulátory z genitálny systém,

Terapeutické oblasti:

Sexuálne dysfunkcie, psychologické

Terapeutické indikácie:

Livensa je indikovaný na liečbu hypoactive sexuálnou túžbou ochorenia (HSDD) u dvojstranne oophorectomised a po hysterektómii (chirurgicky vyvolaná menopauza) žien súbežné estrogén terapia.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2006-07-28

Príbalový leták

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Livensa 300 mikrogramov/24 hodín transdermálna náplasť
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá náplasť s povrchom 28 cm
2
obsahuje 8,4 mg testosterónu a uvoľní 300 mikrogramov
testosterónu za 24 hodín.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Transdermálna náplasť.
Tenká, číra, oválna transdermálna náplasť matricového typu skladajúca sa z troch vrstiev: priesvitnej
krycej fólie, lepiacej matricovej vrstvy obsahujúcej liečivo a ochrannej odlepovacej fólie, ktorá sa
odstráni pred aplikáciou. Povrch každej náplasti je potlačený nápisom T001.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Livensa je indikovaná na liečbu zníženého libida
(hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u žien po
bilaterálnej ooforektómii a hysterektómii (chirurgicky vyvolanej menopauze), ktoré súbežne
podstupujú estrogénovú terapiu.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná denná dávka testosterónu je 300 mikrogramov. Tá sa dosiahne pravidelným aplikovaním
náplasti dvakrát týždenne. Náplasť by sa mala vymieňať každé 3 až 4 dni za novú náplasť. Naraz sa
smie aplikovať iba jedna náplasť
.
Súbežná liečba estrogénom
Pred začatím terapie náplasťami Livensa a počas rutinného opätovného vyhodnotenia liečby sa má
zvážiť primerané použitie estrogénovej terapie a s ňou súvisiace obmedzenia. Pokračovanie v
používaní náplastí Livensa sa odporúča iba v prípade, ak sa súbežné používanie estrogénov považuje
za vhodné (t. j. používanie najnižšej účinnej dávky počas najkratšej možnej doby).
V prípade pacientok liečených konjugovaným konským estrogénom
(conjugated equine estrogen,
CEE) sa neodporúča používať náplasti Livensa, pretože účinnosť nebola v tomto prípade preukázaná
(pozri časti 4.4 a 5.1).
Trvanie liečby
Odozva na liečbu nápl
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Livensa 300 mikrogramov/24 hodín transdermálna náplasť
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá náplasť s povrchom 28 cm
2
obsahuje 8,4 mg testosterónu a uvoľní 300 mikrogramov
testosterónu za 24 hodín.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Transdermálna náplasť.
Tenká, číra, oválna transdermálna náplasť matricového typu skladajúca sa z troch vrstiev: priesvitnej
krycej fólie, lepiacej matricovej vrstvy obsahujúcej liečivo a ochrannej odlepovacej fólie, ktorá sa
odstráni pred aplikáciou. Povrch každej náplasti je potlačený nápisom T001.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Livensa je indikovaná na liečbu zníženého libida
(hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u žien po
bilaterálnej ooforektómii a hysterektómii (chirurgicky vyvolanej menopauze), ktoré súbežne
podstupujú estrogénovú terapiu.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná denná dávka testosterónu je 300 mikrogramov. Tá sa dosiahne pravidelným aplikovaním
náplasti dvakrát týždenne. Náplasť by sa mala vymieňať každé 3 až 4 dni za novú náplasť. Naraz sa
smie aplikovať iba jedna náplasť
.
Súbežná liečba estrogénom
Pred začatím terapie náplasťami Livensa a počas rutinného opätovného vyhodnotenia liečby sa má
zvážiť primerané použitie estrogénovej terapie a s ňou súvisiace obmedzenia. Pokračovanie v
používaní náplastí Livensa sa odporúča iba v prípade, ak sa súbežné používanie estrogénov považuje
za vhodné (t. j. používanie najnižšej účinnej dávky počas najkratšej možnej doby).
V prípade pacientok liečených konjugovaným konským estrogénom
(conjugated equine estrogen,
CEE) sa neodporúča používať náplasti Livensa, pretože účinnosť nebola v tomto prípade preukázaná
(pozri časti 4.4 a 5.1).
Trvanie liečby
Odozva na liečbu nápl
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-04-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-04-2012
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-04-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-04-2012

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov