Krytie na rany samo adhezívne Advazorb Border

Slovensko - slovenčina - ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)

Kúpte ho teraz

Dostupné z:
Advancis Medical / Brightwake Limited / Advancis Surgical Sidings Road, Lowmoor Business Park NG17 7JZ Kirgby-in-Ashfield, Notti
Číslo povolenia:
A 84098
Dátum Autorizácia:
2023-06-18

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie