Inflacam

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

meloxicam

Dostupné z:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd

ATC kód:

QM01AC06

INN (Medzinárodný Name):

meloxicam

Terapeutické skupiny:

Horses; Dogs; Cats; Cattle; Pigs

Terapeutické oblasti:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Terapeutické indikácie:

Psy: zmiernenie zápalu a bolesti pri akútnych aj chronických muskuloskeletálnych poruchách. Znížiť pooperačnú bolesť a zápal po operácii ortopedickej a mäkkej tkanivy. Mačky: aby ste znížili pooperačné bolesti po ovariohysterectomy a drobné chirurgia mäkkých tkanív. Zmiernenie a mierne až stredne pooperačné bolesti a zápalu nasledujúce chirurgické postupy v mačky, e. ortopedické a chirurgia mäkkých tkanív. Zmiernenie bolesti a zápalu pri akútnych a chronických chorobách pohybového ústrojenstva u mačiek. Hovädzí dobytok: na použitie pri akútnej respiračnej infekcii vhodnou antibiotickou terapiou na zníženie klinických príznakov. Pre použitie v hnačky v kombinácii s ústnou re‑hydratácia liečbu na zníženie klinických príznakov v teliat o viac ako jeden týždeň veku a mladých, non-dojčiace dobytka. Pre doplnkovú liečbu pri liečbe akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou. Na úľavu od pooperačnej bolesti po vykorení u teliat. Ošípané: na použitie pri neinfekčných pohybových ochoreniach na zníženie symp

Prehľad produktov:

Revision: 12

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2011-12-09

Príbalový leták

                
91
B.
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
92
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Inflacam 1,5 mg/ml perorálna suspenzia pre psov
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH
A DRŽITEĽA POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE
ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže:
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea, Co. Galway, Írsko.
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Inflacam 1,5 mg/ml perorálna suspenzia pre psy
Meloxicam
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
Jeden ml obsahuje: 1,5 mg meloxikamu
5 mg nátriumbenzoátu
4.
INDIKÁCIA (-E)
Zmiernenie zápalu a zníženie bolesti pri akútnych a chronických svalovo-kostrových ochoreniach.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u gravidných alebo laktujúcich zvierat.
Nepoužívať u psov trpiacich gastro–intestinálnymi poruchami, ako sú podráždenie a hemorágie, s
porušenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a hemoragickými poruchami.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, na adjuvans alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepodávať zvieratám do veku 6 týždňov.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Občas boli popisované typické nežiaduce reakcie NSAID, ako sú strata apetítu, zvracanie, hnačka, skrytá
krv v truse, letargia a zlyhanie obličiek. Vo veľmi vzácných prípadoch boli zaznamenané krvácajúce
hnačky, zvracanie krvi, gastrointestinálne ulceracie a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov.
Tieto vedľajšie účinky sa objavujú v priebehu prvého týždňa liečby, sú vo väčšine prípadov prechodné a
vymiznú po ukončení liečby. Len vo veľmi vzácnych prípadoch môžu byť vážne alebo aj fatálne.
Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, je potrebné liečbu prerušiť a vyhľadať pomoc veterinárneho lekára.
Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov sa definuje použitím nasledujúceho pravidla:
- veľmi časté (nežiaduce účinky sa prejavili u viac ako 1 z 10 liečených zvier
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Inflacam 1,5 mg/ml perorálna suspenzia pre psy
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
1ml obsahuje:
Účinná látka
Meloxikam 1,5 mg
Pomocná látka
Benzoan sodný 5 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Perorálna suspenzia
Žlto sfarvená suspenzia
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Zmiernenie zápalu a zníženie bolestí pri akútnych a chronických poruchách muskuloskeletálneho systému
psov.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u gravidných alebo laktujúcich zvierat.
Nepoužívať u psov trpiacich gastro-intestinálnymi poruchami, ako sú podráždenie a hemoragie,
poškodenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a hemoragickými poruchami..
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepoužívať u psov do veku 6 týždňov.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Žiadne.
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Vyvarovať sa použitia u dehydratovaných, hypovolemických alebo hypotenzných zvierat, pretože je tu
potenciálne riziko renálnej toxicity.
Tento liek je určený pre psy a nesmie byť podávaný mačkám, pretože nie je vhodný pre tento druh zvierat.
Pre mačky je určený Inflacam 0,5 mg/ml perorálna suspenzia.
3
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Ľudia so známou precitlivenosťou na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) sa musia vyhýbať
kontaktu s veterinárnym liekom.
V prípade náhodného požitia lieku, vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať obal alebo písomnú
informáciu lekárovi.
4.6
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Občas boli zaznamenané typické nežiaduce reakcie na NSAID, ako sú strata apetítu, zvracanie, hnačka,
skryt
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 12-12-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 19-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 19-03-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 19-03-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 19-03-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 12-12-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov