Incurin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

estriol

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QG03CA04

INN (Medzinárodný Name):

Estriol

Terapeutické skupiny:

Psy

Terapeutické oblasti:

Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému

Terapeutické indikácie:

Liečba hormonálne závislé od inkontinencie moču v dôsledku zvierača mechanizmus nespôsobilosti v ovariohysterectomised sučiek.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2000-03-24

Príbalový leták

                12
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
13
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Incurin, tablety 1 mg
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE
SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
zodpovedný za uvoľnenie šarže
:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Incurin
1 mg tablety
Estriol
3.
ZLOŽENIE: ÚČINNÁ LÁTKA (LÁTKY) A INÉ ZLOŽKY
1 mg estriolu v 1 perorálnej tablete.
Okrúhle tablety s deliacou ryhou.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Incurin je indikovaný pre hormonálnu liečbu urinárnej inkontinencie spôsobovanej nedostatočnou
funkciou zvierača močového mechúra u súk.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u intaktných súk, pretože účinnosť bola stanovená len pre suky s ovariohysterektómiou.
Zvieratá prejavujúce syndróm polyúrie-polydipsie sa nesmú liečiť Incurinom.
Použitie Incurinu je kontraindikované počas gravidity a laktácie a u zvierat mladších než 1 rok.
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Mierne estrogénové účinky ako opuchnutá vulva, opuchnuté mliečne žľazy a/alebo prítažlivosť u
samcov a dávenie boli pozorované pri vysokej dávke (2 mg). Tieto účinky sú reverzibilné po znížení
dávky. Okrem toho, u niektorých psov boli spozorované nápinky. Vďaka krátkodobého účinku Incurin
nespôsoboval supresiu kostnej drene u psov.
Vo výnimočných prípadoch je pozorované vaginálne krvácanie. Vo výnimočných prípadoch bol
spozorovaný vývoj alopécie.
Ak zistíte akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.
7.
CIEĽOVÝ DRUH
14
Psy (suky).
8.
DÁVKOVANIE PRE KAŽDÝ DRUH, CESTA (-Y) A SPÔSOB PODANIA LIEKU
Incurin je určený na perorálnu aplikáciu jedenkrát denne.
Nebol stanovený pomer medzi konečnou účinnou dávkou a telesnou hmotnosťou a preto presn
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Incurin tablety 1 mg
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná látka:
1 mg estriolu v 1 perorálnej tablete.
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Perorálne tablety.
Okrúhle tablety s deliacou ryhou.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy (suky).
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Liečba urinárnej inkontinencie závislej od hormónu spôsobenej nedostatočnosťou mechanizmu
zvierača u súk po ovariohysterektómii.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u intaktných súk, pretože účinnosť bola stanovená len pre suky s ovariohysterektómiou.
Zvieratá prejavujúce syndróm polyúrie-polydipsie sa nesmú liečiť Incurinom.
Použitie Incurinu je kontraindikované počas gravidity, laktácie a u zvierat mladších ako 1 rok.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vysoké dávky estrogénu môžu mať podporujúci účinok na tumor v cieľových orgánoch pomocou
estrogénových receptorov (mliečna žľaza).
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
V prípade estrogénových účinkov sa musí dávka znížiť.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Neuplatňuje sa.
4.6
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Estrogénové účinky ako opuchnutá vulva, opuchnuté mliečne žľazy a/alebo príťažlivosť u samcov a
dávenie boli spozorované pri najvyššej odporúčanej dávke 2 mg pre psa. Výskyt je okolo 5-9%.Tieto
účinky sú reverzibilné po znížení dávky.
3
Vo výnimočných prípadoch je pozorované vaginálne krvácanie. Vo výnimočných prípadoch bol
spozorovaný vývoj alopécie.
4.7
Použitie počas gravidity, laktácie, znášky
Liek nepoužívať počas gravidity alebo laktácie. Pozrie tiež bod 4.3 Kontraindikácie.
4.8
Liekové interakcie a iné formy vzá
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-06-2008
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták čeština 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-06-2008
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták poľština 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-06-2008
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 29-06-2015
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-02-2021
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 29-06-2015
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 29-06-2015
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 29-06-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov