Ibaflin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ibafloxacín

Dostupné z:

Intervet International BV

ATC kód:

QJ01MA96

INN (Medzinárodný Name):

ibafloxacin

Terapeutické skupiny:

Dogs; Cats

Terapeutické oblasti:

Antibakteriálne látky na systémové použitie

Terapeutické indikácie:

Psy:Ibaflin je indikovaný na liečbu nasledujúcich podmienok v psov:kožné infekcie (pyoderma - povrchné a hlboké, rany, abscesy) spôsobené citlivé kmene Staphylococci, Escherichia coli a Proteus mirabilis;akútna, nekomplikované infekcie močových-traktu, infekcie, spôsobené citlivé kmene Staphylococci, Proteus druhov, Projekt spp. , E. coli a Klebsiella spp. ;dýchacích ciest-ciest (infekcie horných ciest) spôsobené citlivé kmene Staphylococci, E. coli a Klebsiella spp. Ibaflin gél je uvedené v psov na liečbu nasledujúcich podmienok:kožné infekcie (pyoderma - povrchné a hlboké, rany, abscesy) spôsobené náchylné patogénov ako je Staphylococcus spp. , E. coli a P. mirabilis. Mačky:Ibaflin gél je uvedené v mačky na liečbu nasledujúcich podmienok:kožné infekcie (soft-tissue infekcie - rany, abscesy) spôsobené náchylné patogénov ako je Staphylococcus spp. , E. coli, Proteus spp. a Pasteurella spp. ;horných dýchacích ciest-traktu, infekcie spôsobené náchylné patogénov ako je Staphylococcus spp. , E. coli, Klebsiella s

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2000-06-13

Príbalový leták

                B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
26
Medicinal product no longer authorised
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľa povolenia na uvedenie na trh:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holandsko
Výrobca pre uvoľnenie šarže:
Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
A-1210 Viedeň
Rakúsko
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Ibaflin 30 mg tablety pre psov
Ibaflin 150 mg tablety pre psov
Ibaflin 300 mg tablety pre psov
Ibaflin 900 mg tablety pre psov
3.
ZLOŽENIE :ÚČINNÁ LÁTKA A INÉ ZLOŽKY
Každá tableta Ibaflinu obsahuje:
Ibaflin 30 mg: 30 mg ibafloxacínu
Ibaflin 150 mg: 150 mg ibafloxacínu
Ibaflin 300 mg: 300 mg ibafloxacínu
Ibaflin 900 mg: 900 mg ibafloxacínu
4.
INDIKÁCIE
Ibaflin je indikovaný pre liečbu nasledujúcich stavov u psov:
Kožné infekcie (pyodermia – povrchová a hlboká, rany, abscesy) vyvolané citlivými kmeňmi ako
S
tafylokoky, E.coli, Proteus mirabilis
.
Akútne nekomplikované infekcie močových ciest, vyvolané citlivými kmeňmi ako
Staphylococcus,
Proteus spp., Enterobacter spp., E.coli
a Klebsiella spp.
Infekcie horných dýchacích ciest vyvolané citlivými kmeňmi
Stafylokokov, E.coli, a Klebsiella spp.
5.
KONTRAINDIKÁCIE
Nepoužívať u psov počas obdobia rýchleho rastu, kedy môže byť postihnutá kĺbová chrupavka. Toto
obdobie závisí od plemena. Pre väčšinu plemien je použitie ibafloxacínu kontraindikované u psov
mladších ako 8 mesiacov, u veľkých plemien do 18 mesiacov.
Nepoužívať v kombinácii s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u psov s anamnézou
záchvatov.
27
Medicinal product no longer authorised
6.
NEŽIADUCE ÚČINKY
Spozorovaný bol nízky výskyt hnačiek, mäkkých fekálií, zvracania, otupenia, anorexie. Tieto účinky
boli mierne a prechodné.
Ak zistíte akékoľvek iné vedľajšie účinky, informujte vášho veterinárneh
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1
Medicinal product no longer authorised
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Ibaflin 30 mg tablety pre psov
Ibaflin 150 mg tablety pre psov
Ibaflin 300 mg tablety pre psov
Ibaflin 900 mg tablety pre psov
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta Ibaflinu obsahuje:
Účinná látka:
Ibaflin 30 mg: 30 mg ibafloxacínu
Ibaflin 150 mg: 150 mg ibafloxacínu
Ibaflin 300 mg: 300 mg ibafloxacínu
Ibaflin 900 mg: 900 mg ibafloxacínu
Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Perorálne tablety.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľový druh
Psy.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Ibaflin je indikovaný na liečbu nasledujúcich stavov u psov:
Kožné
infekcie
(pyodermia
–
povrchová
a
hlboká,
rany,
abscesy)
vyvolané
citlivými
kmeňmi
Stafylokokov, E.coli a Proteus mirabilis
.
Akútne nekomplikované infekcie močových ciest, vyvolané citlivými kmeňmi
Stafylokokov, Proteus
spp., Enterobacter spp., E.coli a Klebsiella spp.
Infekcie horných dýchacích ciest vyvolané citlivými kmeňmi
Stafylokokov,, E.coli, a Klebsiella spp
.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať u psov počas obdobia rýchleho rastu, kedy môže byť postihnutá kĺbová chrupavka. Toto
obdobie závisí od plemena. Pre väčšinu plemien je použitie ibafloxacínu kontraindikované u psov
mladších ako 8 mesiacov a u veľkých plemien do 18 mesiacov.
Nepoužívať v kombinácii s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) u psov s anamnézou
záchvatov.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Nepoužívať u psov s precitlivenosťou na chinolóny.
2
Medicinal product no longer authorised
4.5
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie
Spoliehanie sa na jednu triedu antibiotík môže spôsobiť vznik rezistencie v populácii baktérií.
Fluorochinolóny používať len na
liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo, alebo sa predpokladá,
že budú reagovať slabo oproti in
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-06-2010
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 29-11-2007
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-06-2010
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-06-2010
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-06-2010

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov