Filgrastim ratiopharm

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

filgrastím

Dostupné z:

Ratiopharm GmbH

ATC kód:

L03AA02

INN (Medzinárodný Name):

filgrastim

Terapeutické skupiny:

Immunostimulants,

Terapeutické oblasti:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Terapeutické indikácie:

Filgrastim ratiopharm je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a výskytu febrilnej neutropénie u pacientov liečených nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli malígnemu (s výnimkou chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastických syndrómov) a na skrátenie trvania neutropénie u pacientov podstupujúcich myeloablatívnu terapiu nasleduje transplantácia kostnej drene sa predpokladá zvýšené riziko dlhotrvajúcej závažnej neutropénie. Bezpečnosť a účinnosť filgrastimu sú podobné u dospelých a detí, ktoré dostávajú cytotoxickú chemoterapiu. Filgrastim ratiopharm je indikovaný na mobilizáciu periférneho krvného predok buniek (PBPC). U pacientov, deti alebo dospelí, s ťažkou vrodenou, cyklických, alebo idiopatickou neutropenia s absolútnou neutrofilnom count (ANC) 0. 5 x 109/l, a anamnézou ťažkých alebo opakujúcich sa infekcií, dlhodobé podávanie filgrastimu ratiopharm je uvedené zvýšenie počtu neutrofilov a zníženie výskytu a trvania infekčných prípadov. Filgrastim ratiopharm je indikovaný na liečbu pretrvá

Prehľad produktov:

Revision: 1

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2008-09-15

Príbalový leták

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml injekčného roztoku alebo infúzneho roztoku obsahuje 60 miliónov medzinárodných
jednotiek [MIU] (600 µg) filgrastímu.
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 MIU (300 µg) filgrastímu v 0,5 ml injekčného
roztoku alebo infúzneho roztoku .
Filgrastím (rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov) je vyrobený
rekombinantnou DNA technológiou v
Escherichii coli K802.
Pomocná látka: Každý ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný alebo infúzny roztok
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej
neutropénie u pacientov s nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli zhubnému nádorovému
ochoreniu (okrem chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu), a na skrátenie
trvania neutropénie u pacientov podrobujúcich sa myeloablatívnej liečbe pred transplantáciou kostnej
drene, u ktorých je zvýšené riziko prolongovanej ťažkej neutropénie. Bezpečnosť a účinnosť
filgrastímu je podobná u dospelých aj u detí, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu.
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi (PBPC).
U pacientov, detí alebo dospelých s ťažkou vrodenou, cyklickou alebo idiopatickou neutropéniou
s absolútnym počtom neutrofilov (ANC) ≤ 0,5 x 10
9
/l a anamnézou ťažkých alebo opakujúcich sa
infekcií, dlhodobé podávanie Filgrastim ratiopharm je indikované na zvýšenie počtu neutrofilov
a zníženie výskytu a skrátenie trvania infekčných prípadov.
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na liečbu perzist
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0,5 ml injekčný alebo infúzny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každý ml injekčného roztoku alebo infúzneho roztoku obsahuje 60 miliónov medzinárodných
jednotiek [MIU] (600 µg) filgrastímu.
Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 30 MIU (300 µg) filgrastímu v 0,5 ml injekčného
roztoku alebo infúzneho roztoku .
Filgrastím (rekombinantný ľudský metionylový faktor stimulujúci kolónie granulocytov) je vyrobený
rekombinantnou DNA technológiou v
Escherichii coli K802.
Pomocná látka: Každý ml roztoku obsahuje 50 mg sorbitolu.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný alebo infúzny roztok
Číry, bezfarebný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na skrátenie trvania neutropénie a zníženie výskytu febrilnej
neutropénie u pacientov s nariadenou cytotoxickou chemoterapiou kvôli zhubnému nádorovému
ochoreniu (okrem chronickej myeloidnej leukémie a myelodysplastického syndrómu), a na skrátenie
trvania neutropénie u pacientov podrobujúcich sa myeloablatívnej liečbe pred transplantáciou kostnej
drene, u ktorých je zvýšené riziko prolongovanej ťažkej neutropénie. Bezpečnosť a účinnosť
filgrastímu je podobná u dospelých aj u detí, ktorí dostávajú cytotoxickú chemoterapiu.
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na mobilizáciu progenitorových buniek v periférnej krvi (PBPC).
U pacientov, detí alebo dospelých s ťažkou vrodenou, cyklickou alebo idiopatickou neutropéniou
s absolútnym počtom neutrofilov (ANC) ≤ 0,5 x 10
9
/l a anamnézou ťažkých alebo opakujúcich sa
infekcií, dlhodobé podávanie Filgrastim ratiopharm je indikované na zvýšenie počtu neutrofilov
a zníženie výskytu a skrátenie trvania infekčných prípadov.
Filgrastim ratiopharm je indikovaný na liečbu perzist
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 20-07-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 20-07-2011
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 20-07-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 20-07-2011

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov