Epoetin Alfa Hexal

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

epoetín alfa

Dostupné z:

Hexal AG

ATC kód:

B03XA01

INN (Medzinárodný Name):

epoetin alfa

Terapeutické skupiny:

Antianemické prípravky

Terapeutické oblasti:

Anemia; Kidney Failure, Chronic; Cancer

Terapeutické indikácie:

Liečba symptomatickou anémiou spojené s chronické zlyhanie obličiek (CRF) u dospelých a pediatrických pacientov:liečbu anémie spojenej s chronické zlyhanie obličiek v detských a dospelých pacientov na haemodialysis a dospelých pacientov na peritoneal dialýzu, Liečba ťažkej anémie obličiek pôvodu sprevádzané klinické príznaky u dospelých pacientov s nedostatočnosťou obličiek ešte podstúpiť dialýzu. Liečbu anémie a zníženie transfúziu požiadavky u dospelých pacientov, ktorí dostávajú chemoterapiu na solídne nádory, malígny lymfóm alebo myelómom je mladších, a na riziko transfúziu, ako sa posudzuje celkový stav pacienta (e. kardiovaskulárny stav, existujúce anémie na začiatku chemoterapia).

Prehľad produktov:

Revision: 22

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-08-27

Príbalový leták

                74
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
75
Písomná informácia pre používateľa
Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
epoetín alfa
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozvi
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 4 000 IU/0,4 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 5 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 6 000 IU/0,6 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 7 000 IU/0,7 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 8 000 IU/0,8 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 9 000 IU/0,9 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 10 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 20 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 30 000 IU/0,75 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Epoetin alfa HEXAL 40 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Epoetin alfa HEXAL 1 000 IU/0,5 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každý ml roztoku obsahuje 2 000 IU epoetínu alfa
*
, čo zodpovedá 16,8 mikrogramu na ml.Naplnená
injekčná striekačka s 0,5 ml obsahuje 1 000 medzinárodných jednotiek (IU), čo
zodpovedá 8,4 mikrogramu epoetínu alfa. *
Epoetin alfa HEXAL 2 000 IU/1 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každý ml roztoku obsahuje 2 000 IU epoetínu alfa
*
, čo zodpovedá 16,8 mikrogramu na ml.
Naplnená injekčná striekačka s 1 ml obsahuje 2 000 medzinárodných jednotiek (IU), čo
zodpovedá 16,8 mikrogramu epoetínu alfa. *
Epoetin alfa HEXAL 3 000 IU/0,3 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke
Každý ml roztoku obsahuje 10 000 IU epoetínu alfa
*
, čo 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 02-10-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 09-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 09-10-2019
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 09-10-2019
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 09-10-2019
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 02-10-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov