Enzepi

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

pankreasový prášok

Dostupné z:

Allergan Pharmaceuticals International Ltd

ATC kód:

A09AA02

INN (Medzinárodný Name):

pancreas powder

Terapeutické skupiny:

Tráviace prostriedky, vrátane enzýmy

Terapeutické oblasti:

Exokrinná nedostatočnosť pankreasu

Terapeutické indikácie:

Liečba nahradzovania pankreatických enzýmov pri exokrinnej nedostatočnosti pankreasu v dôsledku cystickej fibrózy alebo iných stavov (e. chronická pankreatitída, pankreatektómia alebo rakovina pankreasu). Enzepi je uvedené v dojčatá, deti, dospievajúci a dospelí.

Prehľad produktov:

Revision: 1

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2016-06-29

Príbalový leták

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 39,8 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
5 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
1 600 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
130 jednotiek*.
Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 83,7 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
10 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
3 200 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
270 jednotiek*.
Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 209,3 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
25 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
4 800 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
410 jednotiek*.
Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 334,9 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
40 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
7 800 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
650 jednotiek*.
* jednotky Ph. Eur.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá gastrorezistentná kapsula.
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Tvrdé kapsuly s bielou nepriehľadnou čiapočkou a bielym nepriehľadným
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 39,8 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
5 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
1 600 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
130 jednotiek*.
Enzepi 10 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 83,7 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
10 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
3 200 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
270 jednotiek*.
Enzepi 25 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 209,3 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
25 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
4 800 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
410 jednotiek*.
Enzepi 40 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Jedna kapsula obsahuje 334,9 mg pankreatického prášku pochádzajúceho z ošípaných, s obsahom
nasledovných enzymatických aktivít:
lipolytická aktivita:
40 000 jednotiek*,
amylolytická aktivita:
nie menej ako
7 800 jednotiek*,
proteolytická aktivita:
nie menej ako
650 jednotiek*.
* jednotky Ph. Eur.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá gastrorezistentná kapsula.
Enzepi 5 000 jednotiek tvrdé gastrorezistentné kapsuly
Tvrdé kapsuly s bielou nepriehľadnou čiapočkou a bielym nepriehľadným
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-07-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 14-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 14-08-2017
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 14-08-2017
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 14-08-2017
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 19-07-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov