Draxxin

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

tulatromycín

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QJ01FA94

INN (Medzinárodný Name):

tulathromycin

Terapeutické skupiny:

Pigs; Cattle; Sheep

Terapeutické oblasti:

Antibakteriálne látky na systémové použitie

Terapeutické indikácie:

Dobytok: Zaobchádzanie a metaphylaxis hovädzieho choroby dýchacích ciest (BRD), spojené s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivé na tulathromycin. Prítomnosť ochorenia v stáde by sa mala stanoviť pred metafylaktickou liečbou. Liečba infekčnej bovinnej keratokonjunktivitidy (IBK) spojené s Moraxella bovis citlivé na tulathromycin. Ošípané: Liečba a metaphylaxis svíň choroby dýchacích ciest (OPORA) spojené s Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Hemofilovm parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivé na tulathromycin. Prítomnosť ochorenia v stáde by sa mala stanoviť pred metafylaktickou liečbou. Draxxin by sa mal používať iba vtedy, ak sa očakáva, že ošípané rozvinú chorobu do 2-3 dní. Ovce: Liečba skorých štádií infekčnej podkožne (zápal pažeráka) spojená s virulentným Dichelobacter nodosus, ktorý si vyžaduje systémovú liečbu.

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2003-11-11

Príbalový leták

                36
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
37
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Draxxin 100 mg/ml roztok pre injekciu pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA POVOLENIA NA UVEDENIE NA TRH A DRŽITEĽA
POVOLENIA NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE ŠARŽE, AK NIE SÚ
IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:
FAREVA AMBOISE
Zone Industrielle,
29 route des Industries
37530 Pocé-sur-Cisse
FRANCÚZSKO
alebo
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona 17813
ŠPANIELSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Draxxin 100 mg/ml roztok pre injekciu pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce
Tulatromycín
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (-OK)
Tulatromycín
100 mg/ml
Monotioglycerol
5 mg/ml
Číry, bezfarebný až slabo žltý roztok
4.
INDIKÁCIA(-E)
Hovädzí dobytok
Liečba a metafylaxia respiratórneho ochorenia hovädzieho dobytka (BRD) spojeného s
Mannheimia
haemolytica
,
Pasteurella multocida, Histophilus somni a
Mycoplasma bovis citlivými na tulatromycín.
Prítomnosť ochorenia v skupine musí byť stanovená pred použitím lieku.
Liečba infekčnej bovinnej keratokonjunktivitídy (IBK) spojenej s
Moraxella bovis citlivej na
tulatromycín.
38
Ošípané
Liečba a metafylaxia respiratórneho ochorenia ošípaných (SRD) spojeného s
Actinobacillus
pleuropneumoniae
,
Pasteurella multocida,
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis
a
Bordetella bronchiseptica
citlivými na tulatromycín. Prítomnosť ochorenia v skupine musí byť
stanovená pred použitím lieku. Tento veterinárny liek by sa mal použiť len v prípade, keď sa u
ošípaných očakáva prepuknutie ochorenia v priebehu 2-3 dní.
Ovce
Liečba počiatočnej fázy infekčnej pododermatitídy (nekrobacilózy prstov) spojenej s virulentným
Dichelobacter nodosus vyžadujúcim systémovú liečbu.
5.
KONTRAINDIKÁCI
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Draxxin 100 mg/ml roztok pre injekciu pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Účinná(-é) látka(-y):
Tulatromycín 100 mg/ml
Pomocné látky:
Monotioglycerol 5 mg/ml
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry, bezfarebný až slabo žltý roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Hovädzí dobytok, ošípané a ovce.
4.2
Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu
Hovädzí dobytok
Liečba a metafylaxia respiratórneho ochorenia hovädzieho dobytka (BRD) spojeného s
Mannheimia
haemolytica
,
Pasteurella multocida, Histophilus somni a
Mycoplasma bovis citlivými na tulatromycín.
Prítomnosť ochorenia v skupine musí byť stanovená pred použitím lieku.
Liečba infekčnej bovinnej keratokonjunktivitídy (IBK) spojenej s
Moraxella bovis citlivej na
tulatromycín.
Ošípané
Liečba a metafylaxia respiratórneho ochorenia ošípaných (SRD) spojeného s
Actinobacillus
pleuropneumoniae
,
Pasteurella multocida,
Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis
a
Bordetella bronchiseptica
citlivými na tulatromycín. Prítomnosť ochorenia v skupine musí byť
stanovená pred použitím lieku. Tento veterinárny liek by sa mal použiť len v prípade, keď sa u
ošípaných očakáva prepuknutie ochorenia v priebehu 2-3 dní.
Ovce
Liečba počiatočnej fázy infekčnej pododermatitídy (nekrobacilózy prstov) spojenej s virulentným
Dichelobacter nodosus vyžadujúcim systémovú liečbu.
4.3
Kontraindikácie
Nepoužívať v prípadoch precitlivelosti cieľových zvierat na makrolidové antibiotiká alebo na niektorú
3
z pomocných látok(-y).
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Vyskytuje sa skrížená rezistencia s inými makrolidmi. Nepoužívať súčasne s antimikrobikami s
podobným mechanizmom účinku, ako sú iné makrolidy alebo linkosamidy.
Ovce:
Účinnosť antimikrobi
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták čeština 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták poľština 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 28-11-2016
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 24-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 24-09-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 24-09-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 24-09-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 28-11-2016

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov