Covidien VersaOne Trocar

Singapur - angličtina - HSA (Health Sciences Authority)

Kúpte ho teraz

Dostupné z:
COVIDIEN PRIVATE LIMITED
Trieda:
Class B medical device
Výrobca:
Covidien llc
Terapeutické oblasti:
General & Plastic Surgery
Terapeutické indikácie:
The VersaOne™ Trocars are intended for use in a variety of gynecologic, general, thoracic and urologic endoscopic procedures to create and maintain a port of entry. The trocar may be used with or without visualization for primary and secondary insertions.
Prehľad produktov:
Device System Info:[Sterile Medical Device], EtO sterilized; Models: Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB5SHF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB5STF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB5LGF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB5STF2C, Covidien VersaOne™ Bladeless Optical Fixation Cannula - ONBFCA5SH, Covidien VersaOne™ Bladeless Optical Fixation Cannula - ONBFCA5ST, Covidien VersaOne™ Bladeless Optical Fixation Cannula - ONBFCA5LG, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB11STF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB12STF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB11LGF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB12LGF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB12SHF, Covidien VersaOne Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB12STS, Covidien VersaOne™ Bladeless Optical Trocar with Fixation Cannula - ONB15STF, Covidien VersaOne™ Cannula - ONBFCA11ST  , Covidien VersaOne™ Cannula - ONBFCA12LG  , Covidien VersaOne™ Cannula - ONBFCA12ST, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA5LGF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA5SHF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA5STF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA11STF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA12LGF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA12STF, Covidien VersaOne Universal Fixation Cannula - UNVCA12STS, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB11STF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB12LGF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB12SHF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB12STF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB12STS, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB15LGF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB15STF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB5LGF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB5SHF, VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula - NONB5STF, Covidien VersaOne Bladeless Trocar with Fixation Cannula 8mm Standard - NONB8STF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 12mm Long - RNONB12LGF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 12mm Standard - RNONB12STF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 15mm Long - RNONB15LGF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 15mm Standard - RNONB15STF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 8mm Long - RNONB8LGF, Covidien VersaOne Bladeless Positioning Trocar System 8mm Standard - RNONB8STF, Covidien VersaOne Optical Positioning Trocar System 11mm Long - RONB11LGF, Covidien VersaOne Optical Positioning Trocar System 11mm Standard - RONB11STF, Covidien VersaOne Universal Cannula Positioning Trocar System 8mm Long - RUNVCA8LGF, Covidien VersaOne Universal Cannula Positioning Trocar System 8mm Standard - RUNVCA8STF
Číslo povolenia:
DE0018928
Dátum Autorizácia:
2017-01-31

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zdieľajte tieto informácie