Contacera

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

meloxicam

Dostupné z:

Zoetis Belgium SA

ATC kód:

QM01AC06

INN (Medzinárodný Name):

meloxicam

Terapeutické skupiny:

Horses; Pigs; Cattle

Terapeutické oblasti:

Anti-inflammatory and anti-rheumatic products, non-steroids

Terapeutické indikácie:

CattleFor použitie v akútne respiračné infekcie s príslušnými liečba antibiotikami, na zníženie klinických príznakov. Na použitie pri hnačke v kombinácii s perorálnou rehydratacnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat starších ako jeden týždeň a mladých, dojčiacich jedincov hovädzieho dobytka. Pre doplnkovú liečbu pri liečbe akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou. Na úľavu od pooperačnej bolesti po vykorení u teliat. PigsFor zníženie príznakov lameness a zápal v non-infekčné pohybového ústrojenstva a pre adjunctive terapie v liečbe puerperal septikémiu a toxaemia (mastitis-metritis-agalaktia syndróm) s vhodnej antibiotickej terapie. HorsesFor použiť na zmiernenie zápalu a zmiernenie bolesti akútne a chronické ochorenia pohybového aparátu. Na úľavu od bolesti spojenej s kolikou koní.

Prehľad produktov:

Revision: 7

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2012-12-06

Príbalový leták

                29
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
30
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Contacera 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone
1.
NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII A DRŽITEĽA
ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII NA VÝROBU ZODPOVEDNÉHO ZA UVOĽNENIE
ŠARŽE, AK NIE SÚ IDENTICKÍ
Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGICKO
Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže :
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
Co. Galway
ÍRSKO
2.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Contacera 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone.
meloxikam
3.
OBSAH ÚČINNEJ LÁTKY (-OK) A INEJ LÁTKY (OK)
Jeden ml obsahuje:
Meloxikam 20 mg
Etanol (96%) 159,8 mg
Číry žltý injekčný roztok.
4.
INDIKÁCIA(-E)
Hovädzí dobytok:
Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou na
zníženie klinických príznakov.
Hnačka v kombinácii s perorálnou rehydratačnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat
starších ako jeden týždeň a u mladého, nelaktujúceho hovädzieho dobytka.
Podporná liečba akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou.
Na zmiernenie pooperačnej bolesti u teliat po odrohovaní.
Ošípané:
Neinfekčné poruchy pohybového aparátu na zníženie príznakov krívania a zápalu.
Podporná liečba puerperálnej septikémie a toxémie (syndróm mastitis-metritis-agalactia) s príslušnou
antibiotickou liečbou.
31
Kone:
Tlmenie zápalu a bolestivosti pri chronickej aj akútnej poruche pohybového aparátu.
Na úľavu bolesti spôsobenej kolikou koní.
5.
KONTRAINDIKÁCI
E
Nepoužívať u koní mladších ako 6 týždňov.
Nepoužívať u gravidných alebo laktujúcich kobýl.
Nepoužívať u zvierat s narušenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a s hemoragickými poruchami
alebo ak ide o ulcerogénne gastrointestinálne lézie.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látk
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU
Contacera 20 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a kone
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Jeden ml obsahuje:
Účinná látka:
Meloxikam 20 mg
Pomocná látka:
Etanol (96%)
159.8 mg
Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok.
Číry žltý injekčný roztok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Cieľové druhy
Hovädzí dobytok, ošípané a kone
4.2
Indikácie na použitie so špecifikovaním cieľových druhov
Hovädzí dobytok:
Akútne respiratórne infekcie hovädzieho dobytka v kombinácii s príslušnou antibiotickou liečbou na
zníženie klinických príznakov.
Hnačka v kombinácii s perorálnou rehydratačnou terapiou na zníženie klinických príznakov u teliat
starších ako jeden týždeň a u mladého, nelaktujúceho hovädzieho dobytka.
Podporná liečba akútnej mastitídy v kombinácii s antibiotickou liečbou.
Na zmiernenie pooperačnej bolesti u teliat po odrohovaní.
Ošípané:
Liečba neinfekčných porúch pohybového aparátu na na zníženie príznakov krívania a zápalu.
Podporná liečba puerperálnej septikémie a toxémie (syndróm mastitis-metritis-agalactia), s príslušnou
antibiotickou liečbou.
Kone:
Tlmenie zápalu a bolestivosti pri chronickej aj akútnej poruche pohybového aparátu.
Na úľavu bolesti spôsobenej kolikou koní.
3
4.3
Kontraindikácie
Pozri bod 4.7.
Nepoužívať u koní mladších ako 6 týždňov.
Nepoužívať u zvierat s narušenou funkciou pečene, srdca alebo obličiek a s hemoragickými poruchami
alebo ak ide o ulcerogénne gastrointestinálne lézie.
Nepoužívať v prípadoch precitlivenosti na účinnú látku (látky) alebo na niektorú z pomocných látok.
Nepoužívať na liečbu hnačky u teliat mladších ako jeden týždeň.
4.4
Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh
Liečba teliat Contacerou 20 minút pred odrohovaním redukuje pooperačnú bolesť. Contacera sám
neposkyt
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 25-03-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 16-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 16-04-2020
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 16-04-2020
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 16-04-2020
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 25-03-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov