Advagraf

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

tacrolimus

Dostupné z:

Astellas Pharma Europe BV

ATC kód:

L04AD02

INN (Medzinárodný Name):

tacrolimus

Terapeutické skupiny:

imunosupresíva

Terapeutické oblasti:

Odmietnutie štepu

Terapeutické indikácie:

Profylaxia odmietnutia transplantátu u dospelých príjemcov obličiek alebo pečeňových aloimplantátov. Liečba rejekcie aloštepu rezistentnej na liečbu inými imunosupresívnymi liekmi u dospelých pacientov.

Prehľad produktov:

Revision: 25

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2007-04-23

Príbalový leták

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,5 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 51,09 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 102,17 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 306,52 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 5 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 510,9 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním.
Adv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Advagraf 0,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 0,5 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 51,09 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 1 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 1 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 102,17 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 3 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 3 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 306,52 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Advagraf 5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 5 mg takrolimu (ako monohydrát).
Pomocné látky so známym účinkom: Každá kapsula obsahuje 510,9 mg laktózy.
Potlačová farba použitá na označenie kapsuly obsahuje stopové množstvá sójového lecitínu
(0,48 % z celkového zloženia potlačovej farby).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním.
Adv
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-11-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 31-03-2008
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-11-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-11-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-11-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov