Advertisement

UNASYN 375 mg

Hlavné informácie

 • Názov lieku:
 • UNASYN 375 mgtbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Dostupné z:
 • Pfizer Europe MA EEIG
 • Forma lieku:
 • tbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Spôsob podávania:
 • perorálne použitie
 • Počet v balení:
 • tbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Typ predpisu:
 • Viazaný na lekársky predpis
 • Použiť pre:
 • ľudia
 • Typ lieku:
 • alopatickej drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizácia

 • K dispozícii v:
 • UNASYN 375 mgtbl flm 10x375 mg (blis.)
  Slovensko
 • Jazyk:
 • slovenčina

Terapeutická informácie

 • Terapeutické skupiny:
 • 15 - ANTIBIOTICA (PROTI MIKROB. A VÍRUSOVÝM INFEKCIAM)

Ďalšie informácie

Advertisement

Stav

 • Zdroj:
 • SIDC
 • Dátum Autorizácia:
 • 20-12-1993
 • last_update:
 • 09-08-2016

Písomná informácia pre používateľov

Advertisement

* Ochranná známka Pfizer Inc. unasyn_375_tbl_pil.doc

(Ref. IPI č.160, 23.06.2000)

UNASYN ® 375 mg

Písomná informácia pre používateľa

Vážený pacient, čítajte, prosím, túto informáciu pozorne!

Tento text obsahuje dôležité informácie o lieku UNASYN ® 375 mg. Pozorne si ho prečítajte

skôr, ako začnete tento liek užívať. Text by ste si mali uschovať pre prípad, že si ho budete

chcieť znova prečítať. Pokiaľ niečomu nerozumiete, alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na

svojho lekára alebo lekárnika.

Názov lieku

UNASYN ® 375 mg

(sultamicillini tosilas)

Lieková forma

filmom obalené tablety

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pfizer Inc.

New York

USA

Zloženie lieku

Jedna filmom obalená tableta obsahuje:

Liečivo: sultamicillini tosilas (tosylát sultamicilínu) 520,8 mg, čo zodpovedá

sultamicillinum (sultamicilín) 375 mg (sultamicilín)

Pomocné látky:

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob),

carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), hyprolosum (hyprolóza),

magnesii stearas (stearan horečnatý)

Filmotvorná vrstva:

hypromelosum 2910 (hypromelóza 2910), hyprolosum (hyprolóza), titanii dioxidum (oxid

titaničitý) E171, talcum (mastenec), macrogolum 6000 (makrogol 6000)

Farmakoterapeutická skupina

Antibiotikum

Charakteristika

Čo je UNASYN ® 375 mg ?

UNASYN ® 375 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú penicilínové antibiotiká.

Používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií.

Sultamicilín sa užíva perorálne a v tele sa mení skôr, ako sa stane liečivom. Mení sa na dve

látky: ampicilín (penicilínové antibiotikum) a sulbaktám. Sulbaktám pomáha ampicilínu v

účinku na infekcie vyvolané baktériami rezistentnými na penicilín. Tento liek sa používa na

liečbu rôznych infekcií.

Indikácie

Na čo je určený liek UNASYN ® 375 mg ?

UNASYN ® 375 mg sa používa na liečbu infekcií, ako napr.:

infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane zápalu prinosových dutín, zápalu

stredného ucha, epiglotitíd a bakteriálnych pneumónií,

infekcie močového traktu a bakteriálny zápal obličiek,

infekcie v brušnej dutine vrátane peritonitídy, zápalu žlčníka, endometritídy a iných

infekcií v oblasti malej panvy,

bakteriálna sepsa

infekcie kože, mäkkých tkanív, kostí a kĺbov

gonokokové infekcie.

unasyn_375_tbl_pil.doc

Tento liek Vám môže lekár odporučiť aj na liečbu infekcií, ktoré tu nie sú uvedené.

Ak Vám nie je celkom jasné, prečo by ste mali užívať tento liek, spýtajte sa Vášho lekára.

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED UŽITÍM LIEKU

Kontraindikácie

Ak Vám bolo povedané, že máte alergiu na UNASYN ® 375 mg alebo na akékoľvek iné

penicilínové antibiotikum, tak UNASYN ® 375 mg neužite a ihneď informujte svojho

lekára!

Ak odpoveď na ktorúkoľvek z nasledujúcich otázok je ÁNO, tak informujte Vášho

lekára skôr, ako by ste začali užívať tablety UNASYN ® 375 mg:

Máte precitlivenosť (alergiu) na niektoré iné antibiotiká alebo iné druhy precitlivenosti?

Ste ťarchavá, alebo plánujete oťarchavieť?

Dojčíte?

Máte ochorenie obličiek?

Máte infekčnú mononukleózu?

Ak užívate UNASYN ® 375 mg dlhší čas, Váš lekár Vám môže odporučiť vyšetrenie krvi. To je

bežne odporúčaný postup a nie je dôvodom na obavy.

Nežiaduce účinky

Spôsobuje UNASYN ® 375 mg nežiaduce účinky?

UNASYN ® 375 mg, ako aj iné lieky, môže niekedy spôsobiť nežiaduce účinky, ale bežne je

liečba dobre tolerovaná. Závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé.

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú:

Celkové prejavy: môžu sa vyskytnúť alergické reakcie.

Centrálny a periférny nervový systém: zriedkavo sa opisovali prípady výskytu kŕčov.

Zažívacie prejavy: najčastejšie sú pocit na vracanie, vracanie a hnačka.

Kožné reakcie: najčastejšie sú začervenanie kože, svrbenie a iné kožné reakcie.

Krv: môže dôjsť k zmene krvného obrazu. Tieto reakcie sa upravia po prerušení liečby.

Pečeň: prechodne môže dôjsť k zmene laboratórnych výsledov, ktoré naznačujú

poškodenie pečene.

Obličky: poruchy funkcie obličiek spôsobené UNASYNom ® 375 mg boli hlásené zriedka.

Občas sa môžu objaviť nežiaduce účinky súvisiace s podávaním ampicilínu.

Keďže infekčná mononukleóza je vírusovej etiológie, v liečbe sa nemá použiť UNASYN ® 375

mg. Ak sa pacientom s infekčnou mononukleózou podá UNASYN ® 375 mg, veľmi často dôjde

k vzniku kožných prejavov.

V prípade akéhokoľvek náhleho objavenia sa piskotov v hrudníku pri dýchaní alebo chrčania,

sťaženého dýchania, opuchnutia viečok, tváre alebo pier, vyrážok na koži alebo svrbiacich

červených škvŕn na koži, svrbenia (najmä na celom tele) informujte ihneď Vášho lekára.

Ak by ste spozorovali aj iné ťažkosti, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii,

informujte o tom svojho lekára.

Tento liek je určený Vám. Nedávajte ho užívať nikomu inému, lebo pre neho môže byť

nevhodný!

Interakcie

Môže sa užívať UNASYN ® 375 mg súčasne s inými liekmi ?

Alopurinol (používaný na liečbu dny): pri súčasnom užívaní spolu s UNASYNom ® 375 mg

sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému.

Antikoagulanciá (používané v prevencii zrážania krvi): UNASYN ® 375 mg môže zvyšovať

účinok týchto liekov.

unasyn_375_tbl_pil.doc

Chloramfenikol, erytromycín, sulfónamidy a tetracyklíny (antibakteriálne lieky): tieto lieky

môžu interferovať s antibakteriálnym účinkom UNASYNu ® 375 mg. Preto je lepšie vyhnúť

sa ich súčasnému podávaniu.

Perorálne kontraceptíva obsahujúce estrogény: UNASYN ® 375 mg môže znižovať

antikoncepčný účinok týchto liekov.

Metotrexát (používaný pri liečbe niektorých typov karcinómov, pri kožných a zápalových

ochoreniach): UNASYN ® 375 mg môže zvyšovať toxicitu metotrexátu.

Probenecid (používaný pri liečbe dny): tento liek môže zvyšovať riziko toxicity

UNASYNu ® 375 mg.

Dávkovanie a spôsob podávania

Ako sa má užívať UNASYN ® 375 mg ?

Filmom obalené tablety UNASYN ® 375 mg sú určené iba na perorálne užívanie (cez ústa).

¾ Bežná odporúčaná dávka sultamicilínu pre dospelých (vrátane starých pacientov) a deti s

hmotnosťou viac ako 30 kg je 375 mg -750 mg dvakrát denne.

¾ U detí, ktoré vážia menej ako 30 kg, sa podáva sultamicilín v dávke 25 - 50 mg/kg/deň

rozdelene v dvoch dávkach.

¾ V liečbe kvapavky môže byť sultamicilín podaný jednorazovo v perorálnej dávke 2,25 g

(šesť 375 mg tabliet).

Niekedy môžu byť odporučené iné dávky lieku, ako sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Táto písomná informácia uvádza bežne odporúčané dávkovanie. Ak si nie ste niečím istý,

opýtajte sa svojho lekára.

Odporúča sa užívať liek každý deň v rovnakých časoch.

Liečba bežne trvá 5 - 14 dní, ale v prípade potreby aj dlhšie.

Liek doužívajte až do konca tak, ako Vám odporučil Váš lekár aj v prípade, že sa začnete cítiť

lepšie. Ak by ste prerušili užívanie lieku predčasne, infekcia sa môže vrátiť.

Čo urobiť v prípade, ak ste užili priveľkú dávku lieku?

Nie je pravdepodobné, že by sa mali vyskytnúť ťažkosti z predávkovania.

Čo urobiť v prípade, ak zabudnem užiť dávku lieku?

Nemusíte mať obavy. Ak ste zabudli užiť dávku Vášho lieku, užite ju čo najskôr a potom

pokračujte užitím ďalšej dávky v správnom čase.

Upozornenie

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

UNASYN ® 375 mg neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Varovanie

PRÍPRAVOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM

NA OBALE.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Balenie

Balenia obsahujú 10 alebo 12 filmom obalených tabliet.

Uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote do 25ºC.

LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Dátum poslednej revízie

október 2001

Nie sú upozornenia k produktom vo vašich zoznamoch

Nie sú správy k tomuto produktu

od rovnakého výrobcu

Advertisement