UNASYN 375 mg

Hlavné informácie

 • Názov lieku:
 • UNASYN 375 mgtbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Forma lieku:
 • tbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Spôsob podávania:
 • perorálne použitie
 • Počet v balení:
 • tbl flm 10x375 mg (blis.)
 • Typ predpisu:
 • Viazaný na lekársky predpis
 • Použiť pre:
 • ľudia
 • Typ lieku:
 • alopatickej drog

Dokumenty

Lokalizácia

 • K dispozícii v:
 • UNASYN 375 mgtbl flm 10x375 mg (blis.)
  Slovensko
 • Jazyk:
 • slovenčina

Terapeutická informácie

 • Terapeutické skupiny:
 • 15 - ANTIBIOTICA (PROTI MIKROB. A VÍRUSOVÝM INFEKCIAM)

Ďalšie informácie

Stav

 • Zdroj:
 • SIDC
 • Dátum Autorizácia:
 • 20-12-1993
 • Posledná aktualizácia:
 • 09-08-2016

Písomná informácia pre používateľov

* Ochranná známka Pfizer Inc.             unasyn_375_tbl_pil.doc 

(Ref. IPI č.160, 23.06.2000) 

UNASYN ®  375 mg 

Písomná informácia pre používateľa 

Vážený pacient, čítajte, prosím, túto informáciu pozorne! 

Tento text obsahuje dôležité informácie o lieku UNASYN ®  375 mg. Pozorne si ho prečítajte 

skôr, ako začnete tento liek užívať. Text by ste si mali uschovať pre prípad, že si ho budete 

chcieť znova prečítať. Pokiaľ niečomu nerozumiete, alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na 

svojho lekára alebo lekárnika. 

Názov lieku 

UNASYN ®  375 mg 

(sultamicillini tosilas)  

Lieková forma 

filmom obalené tablety 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii 

Pfizer Inc.        

New York               

USA               

Zloženie lieku 

Jedna filmom obalená tableta obsahuje: 

Liečivo: sultamicillini  tosilas (tosylát sultamicilínu) 520,8 mg,  čo zodpovedá 

sultamicillinum (sultamicilín) 375 mg (sultamicilín) 

Pomocné látky:  

lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), maydis amylum (kukuričný škrob), 

carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), hyprolosum (hyprolóza), 

magnesii stearas (stearan horečnatý)  

Filmotvorná vrstva: 

hypromelosum 2910 (hypromelóza 2910), hyprolosum (hyprolóza), titanii dioxidum (oxid 

titaničitý) E171, talcum (mastenec), macrogolum 6000 (makrogol 6000) 

Farmakoterapeutická skupina 

Antibiotikum 

Charakteristika 

Čo je UNASYN ®  375 mg ?  

UNASYN ®  375 mg patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú penicilínové antibiotiká. 

Používajú sa na liečbu bakteriálnych infekcií. 

Sultamicilín sa užíva perorálne a v tele sa mení skôr, ako sa stane liečivom. Mení sa na dve 

látky: ampicilín (penicilínové antibiotikum) a sulbaktám. Sulbaktám pomáha ampicilínu v 

účinku na infekcie vyvolané baktériami rezistentnými na penicilín. Tento liek sa používa na 

liečbu rôznych infekcií. 

Indikácie 

Na čo je určený liek UNASYN ®  375 mg ? 

UNASYN ®  375 mg sa používa na liečbu infekcií, ako napr.: 

•  infekcie horných a dolných dýchacích ciest vrátane zápalu prinosových dutín,  zápalu 

stredného ucha, epiglotitíd a bakteriálnych pneumónií, 

• infekcie  močového traktu a bakteriálny zápal obličiek, 

•  infekcie v brušnej dutine vrátane peritonitídy, zápalu žlčníka, endometritídy a iných 

infekcií v oblasti malej panvy, 

• bakteriálna  sepsa 

•  infekcie kože, mäkkých tkanív, kostí a kĺbov  

• gonokokové  infekcie. 

unasyn_375_tbl_pil.doc 

Tento liek Vám môže lekár odporučiť aj na liečbu infekcií, ktoré tu nie sú uvedené.  

Ak Vám nie je celkom jasné, prečo by ste mali užívať tento liek, spýtajte sa Vášho lekára. 

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAŤ PRED UŽITÍM LIEKU 

Kontraindikácie 

Ak Vám bolo povedané, že máte alergiu na UNASYN ®  375 mg alebo na akékoľvek iné 

penicilínové antibiotikum, tak UNASYN ®  375 mg neužite a ihneď informujte svojho 

lekára! 

Ak odpoveď na ktorúkoľvek z nasledujúcich otázok je ÁNO, tak informujte Vášho 

lekára skôr, ako by ste začali užívať tablety UNASYN ®  375 mg: 

• Máte  precitlivenosť (alergiu) na niektoré iné antibiotiká alebo iné druhy precitlivenosti? 

• Ste  ťarchavá, alebo plánujete oťarchavieť? 

• Dojčíte? 

•  Máte ochorenie obličiek? 

• Máte  infekčnú mononukleózu? 

Ak užívate UNASYN ®  375 mg dlhší čas, Váš lekár Vám môže odporučiť vyšetrenie krvi. To je 

bežne odporúčaný postup a nie je dôvodom na obavy. 

Nežiaduce účinky 

Spôsobuje UNASYN ®  375 mg nežiaduce účinky? 

UNASYN ®  375 mg, ako aj iné lieky, môže niekedy spôsobiť nežiaduce účinky, ale bežne je 

liečba dobre tolerovaná. Závažné nežiaduce účinky sú zriedkavé. 

Najčastejšími nežiaducimi účinkami sú:  

•  Celkové prejavy: môžu sa vyskytnúť alergické reakcie. 

•  Centrálny a periférny nervový systém: zriedkavo sa opisovali prípady výskytu kŕčov. 

•  Zažívacie prejavy:  najčastejšie sú pocit na vracanie, vracanie a hnačka. 

•  Kožné reakcie: najčastejšie sú začervenanie kože, svrbenie a iné kožné reakcie. 

•  Krv: môže dôjsť k zmene krvného obrazu. Tieto reakcie sa upravia po prerušení liečby. 

•  Pečeň: prechodne môže dôjsť k zmene laboratórnych výsledov, ktoré naznačujú 

poškodenie pečene. 

•  Obličky: poruchy funkcie obličiek spôsobené UNASYNom ®  375 mg boli hlásené zriedka. 

Občas sa môžu objaviť nežiaduce účinky súvisiace s podávaním ampicilínu. 

Keďže infekčná mononukleóza je vírusovej etiológie, v liečbe sa nemá  použiť UNASYN ®  375 

mg. Ak sa pacientom s infekčnou mononukleózou podá UNASYN ®  375 mg, veľmi často dôjde 

k vzniku kožných prejavov. 

V prípade akéhokoľvek náhleho objavenia sa piskotov v hrudníku pri dýchaní alebo chrčania, 

sťaženého dýchania, opuchnutia viečok, tváre alebo pier, vyrážok na koži alebo svrbiacich 

červených škvŕn na koži, svrbenia (najmä na celom tele) informujte ihneď Vášho lekára. 

Ak by ste spozorovali aj iné ťažkosti, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, 

informujte o tom svojho lekára.  

Tento liek je určený Vám. Nedávajte ho užívať nikomu inému, lebo pre neho môže byť 

nevhodný! 

Interakcie 

Môže sa užívať UNASYN ®  375 mg súčasne s inými liekmi ? 

•  Alopurinol (používaný na liečbu dny): pri súčasnom užívaní spolu s UNASYNom ®  375 mg 

sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu kožného exantému. 

•  Antikoagulanciá (používané v prevencii zrážania krvi): UNASYN ®  375 mg môže zvyšovať 

účinok týchto liekov. 

unasyn_375_tbl_pil.doc 

•  Chloramfenikol, erytromycín, sulfónamidy a tetracyklíny (antibakteriálne lieky): tieto lieky 

môžu interferovať s antibakteriálnym účinkom UNASYNu ®  375 mg. Preto je lepšie vyhnúť 

sa ich súčasnému podávaniu. 

•  Perorálne kontraceptíva obsahujúce estrogény: UNASYN ®   375 mg môže znižovať 

antikoncepčný účinok týchto liekov. 

•  Metotrexát (používaný pri liečbe niektorých typov karcinómov, pri kožných a zápalových 

ochoreniach): UNASYN ®  375 mg môže zvyšovať toxicitu metotrexátu. 

•  Probenecid (používaný pri liečbe dny): tento liek môže zvyšovať riziko toxicity 

UNASYNu ®  375 mg. 

Dávkovanie a spôsob podávania 

Ako sa má užívať UNASYN ®  375 mg ? 

Filmom obalené tablety UNASYN ®  375 mg sú určené iba na perorálne užívanie (cez ústa). 

 Bežná  odporúčaná dávka sultamicilínu pre dospelých (vrátane starých pacientov) a deti s 

hmotnosťou viac ako 30 kg je 375 mg -750 mg dvakrát denne. 

  U detí, ktoré vážia menej ako 30 kg, sa podáva sultamicilín v dávke  25 - 50  mg/kg/deň  

rozdelene v dvoch dávkach.  

 V  liečbe kvapavky môže byť sultamicilín podaný  jednorazovo v perorálnej dávke 2,25 g  

(šesť 375 mg tabliet).  

Niekedy môžu byť odporučené iné dávky lieku, ako sú uvedené v tejto písomnej informácii. 

Táto písomná informácia uvádza bežne odporúčané dávkovanie. Ak si nie ste niečím istý, 

opýtajte sa svojho lekára. 

Odporúča sa užívať liek každý deň v rovnakých časoch. 

Liečba bežne trvá 5 - 14 dní, ale v prípade potreby aj dlhšie. 

Liek doužívajte až do konca tak, ako Vám odporučil Váš lekár aj v prípade, že sa začnete cítiť 

lepšie. Ak by ste prerušili užívanie lieku predčasne, infekcia sa môže vrátiť. 

Čo urobiť v prípade, ak ste užili priveľkú dávku lieku? 

Nie je pravdepodobné, že by sa mali vyskytnúť ťažkosti z predávkovania.  

Čo urobiť v prípade, ak zabudnem užiť dávku lieku? 

Nemusíte mať obavy. Ak ste zabudli užiť dávku Vášho lieku, užite ju čo najskôr a potom 

pokračujte užitím ďalšej dávky v správnom čase. 

Upozornenie 

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje 

UNASYN ®  375 mg neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. 

Varovanie 

PRÍPRAVOK SA NESMIE POUŽÍVAŤ PO UPLYNUTÍ ČASU POUŽITEĽNOSTI UVEDENOM 

NA OBALE. 

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. 

Balenie 

Balenia obsahujú 10 alebo 12 filmom obalených tabliet. 

Uchovávanie 

Uchovávajte v pôvodnom balení pri teplote do 25ºC. 

LIEK UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. 

Dátum poslednej revízie 

október 2001