Diovan Comp 160 mg/12,5 mg 160 mg+12,5 mg filmovertrukne tabletter

Дания - датский - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
HYDROCHLORTHIAZID, VALSARTAN
Доступна с:
Novartis Healthcare A/S
код АТС:
C09DA03
ИНН (Международная Имя):
HYDROCHLORTHIAZID, VALSARTAN
дозировка:
160 mg+12,5 mg
Фармацевтическая форма:
filmovertrukne tabletter
Статус Авторизация:
Ikke markedsført
Количество Авторизация:
35127
Дата Авторизация:
2003-09-08

Прочитать полный документ

Indlægsseddel: Information til brugeren

Diovan® Comp 80 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter

Diovan® Comp 160 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter

Diovan® Comp 160 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

Diovan® Comp 320 mg/12,5 mg filmovertrukne tabletter

Diovan® Comp 320 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

valsartan/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. Du kan altid finde den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Diovan Comp

Sådan skal du tage Diovan Comp

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Diovan Comp filmovertrukne tabletter indeholder to aktive stoffer, der kaldes valsartan og

hydrochlorthiazid. Begge disse stoffer hjælper med at kontrollere forhøjet blodtryk (hypertension).

Valsartan tilhører en gruppe medicin, der kaldes ”angiotensin II-hæmmere”, der hjælper med

at sænke forhøjet blodtryk. Angiotensin II er et stof, som findes i kroppen og får blodkarrene til

at trække sig sammen sådan, at blodtrykket stiger. Valsartan hæmmer virkningen af angiotensin

II. Derved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder.

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe medicin, der kaldes thiaziddiuretika (også kendt som

vanddrivende medicin). Hydrochlorthiazid øger urinmængden, som udskilles, hvilket ligeledes

sænker blodtrykket.

Diovan Comp bruges til behandling af forhøjet blodtryk, som ikke kontrolleres tilstrækkeligt af et

enkelt stof alene.

Forhøjet blodtryk øger belastningen af hjertet og blodkarrene. Hvis det ikke behandles, kan det føre

til, at blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne beskadiges, hvilket kan ende med hjerneblødning,

hjertesvigt eller nyresvigt. Forhøjet blodtryk øger risikoen for hjerteanfald. Ved at sænke blodtrykket

til et normalt niveau nedsættes risikoen for at få disse lidelser.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have foreskrevet

anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Diovan Comp

Tag ikke Diovan Comp

hvis du er allergisk over for valsartan, hydrochlorthiazid, sulfonamidderivater (stoffer, der er

kemisk beslægtede med hydrochlorthiazid) eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (se afsnit 6).

hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (det er også bedst at undgå Diovan

Comp tidligt i graviditeten – se afsnittet om graviditet).

hvis du har en alvorlig leversygdom, ødelæggelse af de små galdegange i leveren (biliær

cirrose) som fører til ophobning af galde i leveren (kolestase).

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du ikke er i stand til at danne urin (anuri).

hvis du har gennemgået en nyretransplantation (modtaget en ny nyre).

hvis mængden af kalium eller natrium i dit blod er lavere end normalt, eller hvis mængden af

calcium i dit blod er højere end normalt på trods af behandling.

hvis du har urinsyregigt (podagra).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion og du tager et blodtrykssænkende lægemiddel,

der indeholder aliskiren

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge og ikke tage Diovan Comp.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diovan Comp

hvis du tager kaliumbesparende medicin, kaliumtilskud, salttilskud, der indeholder kalium, eller

anden medicin, der øger mængden af kalium i dit blod, for eksempel heparin. Din læge kan

være nødt til at måle indholdet af kalium i dit blod regelmæssigt.

hvis mængden af kalium i dit blod er lav.

hvis du har diarré eller voldsom opkastning.

hvis du tager høje doser af vanddrivende medicin (diuretika).

hvis du har en alvorlig hjertesygdom.

hvis du lider af hjertesvigt eller har haft et hjerteanfald. Følg nøje de anvisninger din læge har

givet dig for startdosis. Din læge vil måske også undersøge din nyrefunktion.

hvis du lider af forsnævring i blodårerne til nyrerne.

hvis du for nylig har fået en ny nyre.

hvis du lider af hyperaldosteronisme. Dette er en sygdom, hvor dine binyrer producerer for

meget af hormonet aldosteron. Hvis dette gælder for dig, frarådes det, at du tager Diovan

Comp.

hvis du har en lever- eller nyresygdom.

hvis du tidligere har oplevet hævelse af tunge og ansigt pga. en allergisk reaktion kaldet

angioødem, på grund af anden medicin (inkl. ACE-hæmmere), skal du fortælle det til din læge.

Hvis disse symptomer opstår, når du tager Diovan Comp, skal du øjeblikkeligt stoppe med at

tage Diovan Comp og aldrig tage det igen. Se også afsnit 4 ”Bivirkninger”.

hvis du har feber, udslæt og ledsmerter, hvilket kan være tegn på systemisk lupus

erythematosus (SLE, en såkaldt autoimmun sygdom).

hvis du har sukkersyge, urinsyregigt, for højt indhold af kolesterol eller fedtstoffer

(triglycerider) i blodet.

hvis du har haft allergiske reaktioner ved brug af andre blodtrykssænkende midler af denne type

(angiotensin II-hæmmere), eller hvis du har allergi eller astma.

hvis du oplever synsnedsættelse eller øjensmerter. Dette kan være symptomer på et øget tryk

inde i øjet og kan opstå inden for få timer til flere uger efter, du har taget Diovan Comp. Dette

kan føre til varigt synstab, hvis du ikke behandles for det. Der kan være en højere risiko for, at

du oplever disse symptomer, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for penicillin

eller sulfonamid.

hvis du tager noget af følgende medicin, der anvendes til at behandle forhøjet blodtryk:

en ACE-hæmmer (fx enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i

forbindelse med sukkersyge

aliskiren

hvis du bliver behandlet med en ACE-hæmmer sammen med visse andre lægemidler

til at behandle dit hjertesvigt, der er kendt som mineralokortikoid

receptorantagonister (MRA) (fx spironolacton, eplerenon) eller betablokkere (fx

metoprolol)

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (fx. kalium) i dit blod med

jævne mellemrum.

Se også information under overskriften ”Tag ikke Diovan Comp”.

Diovan Comp kan forårsage, at hudens følsomhed over for sol øges.

Brug af Diovan Comp til børn og unge (under 18 år) frarådes.

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Diovan Comp

frarådes i den tidlige periode af graviditeten og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i

graviditeten, da det kan medføre alvorlige skader på dit barn, hvis det bruges på dette tidspunkt (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin sammen med Diovan Comp

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller

muligvis kommer til det.

Virkningen af behandlingen kan blive påvirket, hvis du tager Diovan Comp sammen med visse andre

typer medicin. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, at tage andre forholdsregler eller i nogle

tilfælde stoppe med at tage den ene medicin. Dette gælder især for følgende medicin:

lithium, medicin, som anvendes til behandling af visse typer psykiske sygdomme

medicin, der kan øge mængden af kalium i blodet, såsom kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger kaliumbesparende medicin og heparin

medicin, der kan mindske mængden af kalium i blodet, såsom diuretika (vanddrivende

medicin), kortikosteroider, afføringsmidler, carbenoxolon, amphotericin eller G-penicillin

nogle typer antibiotika (rifamycingruppe), medicin, som anvendes til at beskytte mod

afstødning af et transplantat (ciclosporin) eller antiretroviral medicin, som anvendes til

behandling af HIV/AIDS (ritonavir). Denne medicin kan øge effekten af Diovan Comp

medicin, der kan fremkalde ”torsades de pointes” (uregelmæssig hjerterytme), såsom

antiarytmika (medicin, der bruges til at behandle hjerteproblemer) og nogle antipsykotika

medicin, der kan mindske mængden af natrium i blodet, såsom antidepressiva, antipsykotika,

antiepileptika

medicin til behandling af urinsyregigt (podagra), såsom allopurinol, probenicid, sulfinpyrazon

lægeordineret D-vitamin eller kalktilskud

medicin mod sukkersyge (midler, der synkes såsom metformin, eller insulin)

anden medicin, der sænker blodtrykket, inklusive methyldopa, angiotensin converting enzyme

hæmmer (ACE-hæmmer som fx enalapril, lisinopril, osv.) eller aliskiren

(se også information

under overskrifterne ”Tag ikke Diovan Comp” og ”Advarsler og forsigtighedsregler”)

medicin, der øger blodtrykket, såsom noradrenalin eller adrenalin

digoxin eller andre digitalisglykosider (medicin, der bruges til at behandle hjerteproblemer)

medicin, der kan øge blodsukkeret, såsom diazoxid eller betablokkere

cytotoksisk medicin (mod kræft), såsom methotrexat eller cyclophosphamid

smertestillende midler, såsom non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) inklusive

selektive cyklooxygenase-2-hæmmere (Cox-2-hæmmere) og acetylsalicylsyre over 3 gram

muskelafslappende midler, såsom tubocurarin

antikolinerge midler (medicin, der bruges til at behandle forskellige lidelser såsom

mavekramper, urinblærekramper, astma, transportsyge, muskelkramper, Parkinsons sygdom og

som hjælpemiddel til narkose)

amantadin (medicin, der bruges til at behandle Parkinsons sygdom og som også bruges til at

behandle eller forebygge sygdom, som er opstået på grund af en virus)

colestyramin og colestipol (medicin, der hovedsagelig bruges til behandling af forhøjet indhold

af fedt i blodet)

ciclosporin, medicin, der bruges ved organtransplantation for at undgå afstødning

alkohol, sovemedicin og narkosemidler (medicin med søvndyssende eller smertestillende

virkning, der fx bruges under operation)

jod-baserede kontrastmidler (midler, der bruges ved billeddiagnostik)

Diovan Comp sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå at indtage alkohol indtil du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde mere

og/eller øge risikoen for, at du bliver svimmel eller føler, at du er ved at besvime.

Graviditet og amning

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid.

Normalt vil din læge råde dig til at stoppe med at tage Diovan Comp, før du bliver gravid, eller så

snart du ved, at du er gravid, og råde dig til at tage anden medicin i stedet for Diovan Comp. Diovan

Comp frarådes i den tidlige periode af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan forårsage alvorlig skade på dit barn, hvis det bruges efter

graviditetens tredje måned.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer eller skal til at begynde med at amme.

Diovan Comp frarådes til mødre, der ammer, og din læge kan vælge en anden behandling, hvis du

gerne vil amme, især hvis dit barn er nyfødt eller er født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal være sikker på, hvordan Diovan Comp påvirker dig, før du kører bil, bruger værktøj eller

betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, der kræver koncentration. Diovan Comp kan, som

megen anden medicin mod forhøjet blodtryk, i sjældne tilfælde give svimmelhed og påvirke evnen til

at koncentrere sig.

3.

Sådan skal du tage Diovan Comp

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Det vil hjælpe dig til at opnå den bedste

behandling og mindske risikoen for bivirkninger. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Folk med forhøjet blodtryk har ofte ingen tegn på denne lidelse. Mange føler sig helt raske. Det er

derfor vigtigt, at du overholder dine lægebesøg, selvom du føler dig rask.

Din læge vil fortælle dig helt nøjagtigt, hvor mange Diovan Comp tabletter du skal tage. Afhængig af,

hvordan du reagerer på behandlingen, vil din læge måske foreslå en højere eller lavere dosis.

Den anbefalede dosis Diovan Comp er én tablet daglig.

Du må ikke ændre denne dosis eller holde op med at tage tabletterne uden at tale med din læge.

Medicinen skal tages på samme tidspunkt hver dag, som regel om morgenen.

Du kan tage Diovan Comp med eller uden mad.

Tag tabletten sammen med et glas vand.

Hvis du har taget for meget Diovan Comp

Hvis du oplever kraftig svimmelhed og/eller besvimer, skal du lægge dig ned og omgående kontakte

lægen. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du er kommet til at tage for mange tabletter.

Hvis du har glemt at tage Diovan Comp

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Diovan Comp

Dit forhøjede blodtryk kan blive værre, hvis du holder op med at tage Diovan Comp. Du må ikke

stoppe med at tage din medicin, medmindre du har talt med din læge om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægebehandling:

Du skal omgående kontakte din læge, hvis du får symptomer på angioødem, som fx

hævelse i ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

kløende udslæt og svært ved at trække vejret

Svær hudlidelse, der forårsager udslæt, rød hud, blærer på læber, øjne eller mund, afskallende

hud, feber (toksisk epidermal nekrolyse)

Nedsat syn eller øjensmerter på grund af øget tryk i øjet (mulige symptomer på akut lukket-

vinklet glaukom)

Feber, ondt i halsen, hyppigere forekomst af infektioner (agranulocytose)

Disse bivirkninger forekommer meget sjældent eller med en ikke kendt hyppighed (hyppigheden kan

ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data).

Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du stoppe med at tage Diovan Comp og omgående

kontakte din læge (se også afsnit 2 ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

De øvrige bivirkninger omfatter:

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

hoste

lavt blodtryk

svimmelhed

dehydrering (med symptomer som tørst, tør mund og tunge, sjældne vandladninger, mørk urin,

tør hud)

muskelsmerter

træthed

stikken/prikken eller følelsesløshed

sløret syn

lyde (fx hvæsen, summen) i ørerne

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

diarré

ledsmerter

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

vejrtrækningsbesvær

kraftigt nedsat vandladningsmængde

lavt natriumindhold i blodet (som kan medføre træthed, forvirring, muskeltrækning og/eller i

alvorlige tilfælde muskelkramper)

lavt kaliumindhold i blodet (undertiden med muskelsvaghed, muskelkramper, unormal

hjerterytme)

lavt antal hvide blodlegemer i blodet (med symptomer som feber, infektioner i huden, ondt i

halsen eller mundsår pga. infektion, svaghed)

for meget bilirubin i blodet (hvilket i alvorlige tilfælde kan farve hud og det hvide i øjnene gult)

for meget blodureanitrogen og kreatinin i blodet (hvilket kan være tegn på unormal

nyrefunktion)

for meget urinsyre i blodet (hvilket i alvorlige tilfælde kan give podagra)

synkope (følelse af at være ved at besvime)

Følgende bivirkninger er set med lægemidler, der indeholder valsartan eller hydrochlorthiazid

alene:

Valsartan

Ikke almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter):

snurrende følelse

mavesmerter

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

udslæt med eller uden kløe sammen med nogle af de følgende tegn eller symptomer: feber,

ledsmerter, muskelsmerter, hævede lymfekirtler og/eller influenzalignende symptomer

udslæt, purpurfarvede pletter, feber, kløe (symptomer på betændelse i blodkar)

lavt antal blodplader (undertiden med usædvanlige blødninger eller blå mærker)

for meget kalium i blodet (undertiden med muskelkramper, unormal hjerterytme)

allergiske reaktioner (med symptomer såsom udslæt, kløe, nældefeber, vejrtrækningsbesvær

eller synkebesvær, svimmelhed)

hævelser, især i ansigt og hals, udslæt, kløe

forhøjede levertal

nedsat hæmoglobintal og procentdel røde blodlegemer i blodet (som begge i alvorlige tilfælde

kan give blodmangel)

nyresvigt

lavt natriumindhold i blodet (som kan medføre træthed, forvirring, muskeltrækning og/eller i

alvorlige tilfælde muskelkramper)

Hydrochlorthiazid

Meget almindelig

(forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter):

lavt indhold af kalium i blodet

øget indhold af fedtstoffer (lipider) i blodet

Almindelig (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter):

lavt indhold af natrium i blodet

lavt indhold af magnesium i blodet

højt indhold af urinsyre i blodet

kløende udslæt og andre typer udslæt

nedsat appetit

let kvalme og opkastning

svimmelhed, besvimelse, når man rejser sig op

manglende evne til at få eller bibeholde erektion

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

hævelser og blæredannelse i huden (pga. øget følsomhed over for sol)

højt indhold af calcium i blodet

højt indhold af sukker i blodet

sukker i urinen

forværring af den metaboliske tilstand ved diabetes

forstoppelse, diarré, mave- og tarmbesvær, leversygdomme som kan forekomme samtidig med

gulfarvning af hud eller af det hvide i øjnene

uregelmæssigt hjerteslag (puls)

hovedpine

søvnforstyrrelser

tristhed (depression)

lavt antal blodplader (undertiden med blødninger eller blå mærker under huden)

svimmelhed

prikkende fornemmelse eller følelsesløshed

synsforstyrrelse

Meget sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

betændelse i blodkar med symptomer såsom udslæt, purpurrøde pletter, feber (vasculitis)

eksem, kløen, udslæt, vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær, svimmelhed

(overfølsomhedsreaktioner)

udslæt i ansigtet, ledsmerter, muskelsygdomme, feber (lupus erythematosus)

kraftige smerter øverst i maven (betændelse i bugspytkirtlen)

vejrtrækningsbesvær sammen med feber, hoste, hiven efter vejret, åndenød

(vejrtrækningsbesvær inklusive lungebetændelse og pulmonært ødem)

bleg hud, træthed, stakåndethed, mørkfarvet urin (hæmolytisk anæmi)

feber, ondt i halsen eller mundsår pga. infektioner (leukopeni)

forvirring, træthed, muskelspjæt og kramper, hurtigt åndedræt (hypokloræmisk alkalose)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

svaghed, rødmen og hyppige infektioner (aplastisk anæmi)

meget nedsat vandladning (mulige symptomer på nedsat nyrefunktion eller nyresvigt)

udslæt, rød hud, blæredannelse i læber, øjne eller mund, afskallende hud, feber (mulige

symptomer på erythema multiforme)

muskelkramper

feber (pyreksi)

svaghed (asteni)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se detaljer herunder). Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diovan Comp efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Diovan Comp ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original pakning for at

beskytte mod fugt.

Brug ikke pakninger af dette lægemiddel, der er beskadiget eller viser tegn på at have været

åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diovan Comp 80 mg/12,5 mg indeholder:

De aktive stoffer er valsartan og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 80 mg valsartan og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder hypromellose, macrogol 8000, talcum, titandioxid (E 171), rød

jernoxid (E 172) og gul jernoxid (E 172).

Diovan Comp 160 mg/12,5 mg indeholder:

De aktive stoffer er valsartan og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 160 mg valsartan og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder hypromellose, macrogol 8000, talcum, titandioxid (E 171) og rød

jernoxid (E 172).

Diovan Comp 160 mg/25 mg indeholder:

De aktive stoffer er valsartan og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 160 mg valsartan og

25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder hypromellose, macrogol 4000, talcum, titandioxid (E 171), rød

jernoxid (E 172), gul jernoxid (E 172) og sort jernoxid (E 172).

Diovan Comp 320 mg/12,5 mg indeholder:

De aktive stoffer er valsartan og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 320 mg valsartan og

12,5 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder hypromellose, macrogol 4000, talcum, titandioxid (E 171); sort

jernoxid (E 172) og rød jernoxid (E 172).

Diovan Comp 320 mg/25 mg indeholder:

De aktive stoffer er valsartan og hydrochlorthiazid. Hver tablet indeholder 320 mg valsartan og

25 mg hydrochlorthiazid.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, crospovidon,

magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder hypromellose, macrogol 4000, talcum, titandioxid (E 171), gul

jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Diovan Comp 80 mg/12,5 mg

Lys orange, ovale filmovertrukne tabletter, påtrykt ”HGH” på den ene side og ”CG” på den anden

side.

Diovan Comp 160 mg/12,5 mg

Mørkerøde, ovale filmovertrukne tabletter, påtrykt ”HHH” på den ene side og ”CG” på den anden

side.

Diovan Comp 160 mg/25 mg

Brune, ovale filmovertrukne tabletter, påtrykt ”HXH” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Diovan Comp 320 mg/12,5 mg

Lyserøde, ovale, filmovertrukne tabletter med facetslebne kanter, mærket med ”NVR” på den ene side

og ”HIL” på den anden side.

Diovan Comp 320 mg/25 mg

Gule, ovale, filmovertrukne tabletter, mærket med ”NVR” på den ene side og ”CTI” på den anden

side.

Tabletterne findes i blisterpakninger med 7, 14, 28, 56, 98 eller 280 tabletter.

Perforeret enkeltdosis blisterpakninger med 56x1, 98x1 eller 280x1 tabletter er også tilgængelige.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Belgien, Luxembourg

Co-Diovane

Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske republik,

Estland, Grækenland, Holland, Irland,

Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen,

Rumænien, Slovakiet, Slovenien,

Storbritannien

Co-Diovan

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige

Diovan

Comp

Frankrig, Italien

Cotareg

Portugal, Spanien, Tyskland

Co-Diovan

Co-Diovan

forte

Ungarn

Diovan

Østrig

Co-Diovan

Co-Diovan

forte

Co-Diovan

fortissimum

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar/2016

Прочитать полный документ

12. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Diovan Comp, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

09884

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diovan Comp 80 mg/12,5 mg

Diovan Comp 160 mg/12,5 mg

Diovan Comp 160 mg/25 mg

Diovan Comp 320 mg/12,5 mg

Diovan Comp 320 mg/25 mg

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 80 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 320 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 320 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

80 mg/12,5 mg

Lys orange, oval tablet præget med HGH på den ene side og CG på den anden side.

160 mg/12,5 mg

Mørk rød, oval tablet, påtrykt ”HHH” på den ene side og ”CG” på den anden side.

160 mg/25 mg

Brun, oval tablet, påtrykt ”HXH” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

320 mg/12,5 mg

Lyserød, oval, filmovertrukket tablet med facetslebne kanter, påtrykt ”NVR” på en side og

”HIL” på den modsatte side.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 1 af 24

320 mg/25 mg

Gul, oval, filmovertrukket tablet med facetslebne kanter, påtrykt ”NVR” på en side og

”CTI” på den modsatte side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension hos voksne.

Den faste dosiskombination af Diovan Comp er indiceret til behandling af patienter, hvis

blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med valsartan eller hydrochlorthiazid i

monoterapi.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis Diovan Comp er én filmovertrukket tablet daglig. Individuel

dosistitrering med hver af komponenterne anbefales. Optitrering af de individuelle

komponenter til næste dosis bør følges i hvert enkelt tilfælde for at mindske risikoen for

hypotension og andre bivirkninger.

Hvis klinisk relevant kan direkte skift fra monoterapi til den faste dosiskombination

overvejes til patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med valsartan eller

hydrochlortiazid som monoterapi under forudsætning af, at den anbefalede

dosistitreringssekvens for hver enkelt komponent følges.

Det kliniske respons på Diovan Comp skal evalueres, når behandlingen er påbegyndt, og

hvis blodtrykket forbliver ukontrolleret, kan dosis øges ved at øge enten den ene eller den

anden komponent til en maksimal dosis af Diovan Comp på 320 mg/25 mg.

Der ses en betydelig antihypertensiv effekt inden for 2 uger.

Hos de fleste patienter ses maksimal effekt inden for 4 uger. Dog kan 4-8 ugers behandling

være nødvendig hos nogle patienter. Dette bør tages i betragtning under dosistitrering.

Diovan Comp (kun 320 mg/25 mg)

Hvis der ikke ses nogen relevant supplerende effekt med 320 mg/25 mg efter 8 uger, skal

behandling med et supplerende eller alternativt antihypertensivt lægemiddel overvejes (se

pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).

Administrationsmåde

Diovan Comp kan tages uafhængigt af måltider og bør administreres sammen med vand.

Særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(Glomerulær filtrationshastighed (GFR) ≥ 30 ml/min). Pga. indholdet af hydrochlorthiazid

er Diovan Comp kontraindiceret til patienter med stærkt nedsat nyrefunktion (GFR <

30 ml/min) og anuri (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 2 af 24

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med let til moderat leverinsufficiens uden kolestase bør dosis af valsartan

ikke overskride 80 mg (se pkt. 4.4). Der kræves ingen justering af hydrochlorthiazid-dosis

hos patienter med let til moderat leverinsufficiens. Pga. indholdet af valsartan er Diovan

Comp kontraindiceret til patienter med stærkt nedsat leverfunktion eller med biliær cirrose

og kolestase (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Ældre

Der kræves ingen dosisjustering hos ældre patienter.

Pædiatriske patienter

Diovan Comp bør ikke anvendes til børn under 18 år pga. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, andre sulfonamid-afledte lægemidler eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1.

Andet og tredje trimester i graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Alvorlig leverinsufficiens, biliær cirrose og cholestasis.

Stærkt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min), anuri.

Refraktorisk hypokaliæmi, hyponatriæmi, hypercalcæmi og symptomatisk

hyperurikæmi.

Samtidig brug af Diovan Comp og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR <

60 mL/min/1,73 m

) (se pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ændringer i serumelektrolytter

Valsartan

Samtidig brug af kaliumtilskud, kaliumbesparende diuretika, salterstatninger indeholdende

kalium eller andre præparater, som kan øge kaliumniveauet (heparin o. lign.) kan ikke

anbefales. Monitorering af kalium bør ske efter behov.

Hydrochlorthiazid

Der er rapporteret hypokaliami ved behandling med thiaziddiuretika, herunder

hydrochlorthiazid.

Hyppig monitorering af serumkalium anbefales.

Behandling med thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, er sat i forbindelse med

hyponatriami og hypochloramisk alkalose. Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, øger

urinudskillelsen af magnesium, hvilket kan medføre hypomagnesiami. Calciumudskillelsen

nedsættes af thiaziddiuretika. Dette kan medføre hyperkalcami.

Som for alle patienter, der er i diuretikabehandling, skal der foretages bestemmelse af

serumelektrolytter med passende intervaller.

Patienter med natrium- og/eller væskemangel

Patienter, der får thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, skal observeres for kliniske

tegn på ændringer i væske- og elektrolytbalancen.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 3 af 24

Symptomatisk hypotension kan i sjældne tilfælde opstå efter påbegyndt behandling med

Diovan Comp hos patienter med alvorlig natrium- og/eller væskemangel, såsom de, der får

høje doser af diuretika.

Natrium- og/eller væskemangel bør korrigeres før behandling med Diovan Comp initieres.

Patienter med alvorlig kronisk hjertesvigt eller andre lidelser med stimulation af renin-

angiotensinaldosteron-systemet.

Hos patienter, hvis nyrefunktion kan afhænge af aktiviteten af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet (fx patienter med alvorlig kongestiv hjertesvigt), er behandling med ACE-hæmmere

blevet relateret til oliguri og/eller progressiv azotami og i sjældne tilfælde til akut nyresvigt

og/eller død. Evaluering af patienter med hjertesvigt eller post-myokardie infarkt skal altid

inkludere vurdering af leverfunktion. Brugen af Diovan Comp til patienter med alvorlig

kronisk hjertesvigt er ikke klarlagt.

Det kan derfor ikke udelukkes, at anvendelse af Diovan Comp, pga. hæmning af renin-

angiotensinaldosteron-systemet, også kan være forbundet med nedsættelse af nyrefunktionen.

Diovan Comp bør ikke anvendes til disse patienter.

Nyrearteriestenose

Diovan Comp bør ikke anvendes til behandling af hypertension hos patienter med unilateral

eller bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en enkelt nyre, da blodurea og

serumkreatinin kan øges hos sådanne patienter.

Primær hyperaldosteronisme

Patienter med primær hyperaldosteronisme bør ikke behandles med Diovan Comp, da deres

reninangiotensin-system ikke er aktiveret.

Aorta- og mitralklapstenose, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Som ved andre vasodilatatorer bør der udvises særlig forsigtighed over for patienter med

aorta- eller mitralklapstenose eller hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM).

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion med en

kreatininclearance ≥ 30 ml/min (se pkt. 4.2). Periodisk monitorering af serumkalium,

serumkreatinin og serumurinsyre anbefales, når Diovan Comp anvendes til patienter med

nedsat nyrefunktion.

Nyretransplantation

Der er på nuværende tidspunkt ingen erfaring med sikkerheden ved brug af Diovan Comp til

patienter, som for nyligt er blevet nyretransplanteret.

Nedsat leverfunktion

Diovan Comp bør anvendes med forsigtighed til patienter med mild til moderat

leverinsufficiens uden cholestasis (se pkt. 4.2 og 5.2). Thiazider bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion eller progressiv leversygdom, da små

ændringer i væske- og elektrolytbalancen kan fremtvinge levercoma.

Angioødem i anamnesen

Der er indberettet angioødem, inklusive hævet strubehoved og glottis, som forårsagede

luftvejsobstruktion og/eller hævelse af ansigt, læber, svælg og/eller tunge hos patienter

behandlet med valsartan. Nogle af disse patienter havde tidligere haft angioødem forbundet

med andre lægemidler heriblandt ACE-hæmmere. Diovan Comp skal seponeres med det

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 4 af 24

samme hos patienter, som får angioødem, og Diovan Comp må ikke gives igen (se pkt.

4.8).

Systemisk lupus erythematosus

Det er rapporteret, at thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, forværrer eller aktiverer

systemisk lupus erythematosus.

Andre stofskifteforstyrrelser

Thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, kan ændre glucosetolerancen og forhøje

serumværdier af cholesterol, triglycerider og urinsyre. Hos diabetespatienter kan

dosisjustering af insulin eller orale antidiabetika være påkrævet.

Thiazider kan nedsætte calciumudskillelsen i urin og forårsage en tilbagevendende og let

stigning i serumcalcium uden tilstedeværelse af kendte calciummetabolismesygdomme.

Markant hypercalcami kan være tegn på underliggende hyperparatyroidisme. Thiazider bør

seponeres før udførelse af test for paratyroid funktion.

Lysfølsomhed

Der er rapporteret lysfølsomhedsreaktioner med thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Hvis der opstår

lysfølsomhedsreaktioner under behandlingen, anbefales det at seponere behandlingen. Hvis

readministration af diuretika skønnes nødvendig, anbefales det at beskytte eksponerede

områder mod sol og kunstig UVA.

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister (AIIA) bør ikke påbegyndes under graviditet.

Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør patienter, som

planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ hypertensionsbehandling med en

dokumenteret sikkerhedsprofil til brug under graviditet. Ved konstateret graviditet skal

behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal en anden

behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.6).

Generelt

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, der tidligere har vist overfølsomhed over for

andre angiotensin II-antagonister. Risikoen for overfølsomhedsreaktioner over for

hydrochlorthiazid er størst hos patienter med allergi eller astma.

Akut lukket-vinklet glaukom

Hydrochlorthiazid (et sulfonamid) er blevet forbundet med en idiosynkratisk reaktion, der

leder til akut forbigående myopi og akut lukket-vinklet glaukom. Symptomer omfatter akut

indsættende synsnedsættelse eller øjensmerter og forekommer som regel inden for få timer til

flere uger efter behandlingsstart. Ubehandlet akut lukket-vinklet glaukom kan føre til

permanent synstab. Den primære behandlingsmetode er at seponere behandling med

hydrochlorthiazid hurtigst muligt. Det kan være nødvendigt at overveje omgående medicinsk

behandling eller kirurgisk indgreb hvis det intraokulære tryk forbliver ukontrolleret.

Risikofaktorer for udvikling af akut lukket-vinklet glaukom omfatter tilfælde af sulfonamid-

eller penicillin-allergi i anamnesen.

Dobbelt blokade af Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptor-blokkere

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkalæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelt blokade af RAAS med en kombination af ACE-

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 5 af 24

hæmmere, angiotensin II-receptor-blokkere eller aliskiren anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5

og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk. ACE-hæmmere og angiotensin II-receptor-blokkere bør ikke

anvendes samtidigt hos patienter med diabetisk nefropati.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner relateret til både valsartan og hydrochlorthiazid

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Lithium

Reversible forhøjelser af serum-lithium-koncentrationer og toksicitet er blevet rapporteret

ved samtidig administration af lithium og ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor-

antagonister eller thiazider, herunder hydrochlorthiazid. Da den renale clearance af lithium

reduceres af thiazider, er risikoen for lithium-toksicitet formodentlig forøget yderligere

med Diovan Comp. Hvis kombinationen viser sig nødvendig, anbefales en omhyggelig

monitorering af serum-lithium-niveauerne.

Forsigtighed er påkrævet ved samtidig brug

Andre antihypertensiva

Diovan Comp kan øge effekten af andre præparater med antihypertensiv effekt (fx

guanethidin, methyldopa, vasodilatorer, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister,

betablokkere, calciumantagonister og direkte reninhæmmere).

Pressoraminer (fx noradrenalin, adrenalin)

Muligvis nedsat respons på pressoraminer. Den kliniske signifikans af denne virkning er

uvis og ikke tilstrækkelig til at udelukke brugen af dem.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID), herunder selektive COX-2-

hæmmere, acetylsalicylsyre (>3 g/dag) og ikke-selektive NSAID

NSAID kan svække den antihypertensive effekt af både angiotensin II-antagonister og

hydrochlorthiazid, når de administreres samtidig. Ydermere kan samtidig brug af Diovan

Comp og NSAID føre til forværring af nyrefunktionen og forhøjelse af serumkalium. Det

anbefales derfor at monitorere nyrefunktionen i begyndelsen af behandlingen, ligesom

tilstrækkelig hydrering af patienten anbefales.

Interaktioner relateret til valsartan

Dobbelt blokade af Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet (RAAS) med angiotensin II-

receptor-blokkere, ACE-hæmmere eller aliskiren

Data fra kliniske forsøg har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteron-

systemet (RAAS) ved kombinationsbehandling med ACE-hæmmere, angiotensin II-

receptor-blokkere eller aliskiren er forbundet med en højere hyppighed af bivirkninger

såsom hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktionen (inklusive akut nyresvigt)

sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1).

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 6 af 24

Samtidig anvendelse anbefales ikke

Kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, salterstatninger indeholdende kalium og

andre stoffer, der kan forhøje kaliumniveauerne

Hvis samtidig behandling med et lægemiddel, som påvirker kaliumniveauerne, vurderes

nødvendig, tilrådes monitorering af plasmakalium.

Transportører

In vitro data indikerer, at valsartan er et substrat af leveroptagelsestransportøren

OATP1B1/OATP1B3 og lever effluxtransportøren MRP2. Den kliniske relevans af disse

resultater kendes ikke. Samtidig administration af hæmmere af optagelsestransportøren (fx

rifampin, ciclosporin) eller effluxtransportøren (fx ritonavir) kan øge valsartans systemiske

eksponering. Forsigtighed skal udvises, når samtidig behandling med sådanne lægemidler

initieres eller slutter.

Ingen interaktioner

I lægemiddelinteraktionsstudier med valsartan er der ikke fundet klinisk signifikante

interaktioner med nogen af de følgende stoffer: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin,

atenolol, indomethacin, hydrochlorthiazid, amlodipin, glibenclamid. Digoxin og

indomethacin kan muligvis interagere med hydrochlortiazidkomponenten af Diovan Comp

(se interaktioner relateret til hydrochlortiazid).

Interaktioner relateret til hydrochlorthiazid

Forsigtighed er påkrævet ved samtidig brug

Lægemidler der påvirker serum-kaliumniveau

Hydrochlorthiazids hypokaliæmiske virkning kan øges ved samtidig brug af kaliuretiske

diuretika, kortikosteroider, laksantia, ACTH, amphotericin, carbenoxolon, benzylpenicillin

samt salicylsyre og derivater deraf.

Hvis disse lægemidler skal ordineres sammen med kombinationen valsartan-

hydrochlorthiazid, tilrådes monitorering af plasmakalium (se pkt. 4.4).

Lægemidler som kan fremkalde torsades de pointes

På grund af risikoen for hypokalæmi bør hydrochlortiazid gives med forsigtighed, når det

administreres sammen med lægemidler, der kan fremkalde torsades de pointes, særligt

Klasse Ia og Klasse III antiarytmika samt nogle antipsykotika.

Lægemidler som påvirker serum-natriumniveau

Den hyponatriæmiske virkning af diuretika kan intensiveres ved samtidig brug af

lægemidler såsom antidepressiva, antipsykotika, antiepileptika mv. Forsigtighed tilrådes

ved langtidsbehandling med disse lægemidler.

Digitalisglykosider

Thiazidinduceret hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi kan forekomme som uønskede

virkninger, der favoriserer indtræden af digitalisinducerede hjertearytmier (se pkt. 4.4).

Calciumsalte og D-vitamin

Administration af thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, sammen med D-vitamin

eller calciumsalte kan forstærke stigningen i serumcalcium. Samtidig brug af

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 7 af 24

thiaziddiuratika med calciumsalte kan forårsage hypercalciæmi hos patienter, som er

predisponerede for hypercalciæmi (fx hyperparathyroidisme, malignicitet eller D-vitamin-

medierede forhold) ved at øge den tubulære reabsorption af calcium.

Antidiabetika (orale præparater og insulin)

Thiazider kan påvirke glucosetolerancen. Dosisjustering af antidiabetika kan være

nødvendig.

Metformin skal anvendes med forsigtighed pga. risikoen for laktatacidose fremkaldt af

muligt funktionelt nyresvigt knyttet til hydrochlorthiazid.

Betablokkere og diazoxid

Samtidig brug af thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, og betablokkere kan øge

risikoen for hyperglykæmi. Thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, kan forstærke

diazoxids hyperglykæmiske effekt.

Lægemidler, der anvendes til behandling af arthritis urica (probenecid, sulfinpyrazon og

allopurinol)

Dosisjustering af lægemidler mod urinsyregigt kan være nødvendig, da hydrochlorthiazid

kan øge niveauet af serumurinsyre. En øget dosis af probenecid eller sulfinpyrazol kan

være nødvendig.

Samtidig administration af thiaziddiuretika, herunder hydrochlorthiazid, kan øge

forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for allopurinol.

Antikolinerge midler og andre lægemidler der påvirker den gastrointestinale motilitet

Antikolinerge midler (fx atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazidtypen, tilsyneladende ved at reducere den gastrointestinale motilitet og

mavetømningshastigheden. Omvendt er det forventet, at prokinetiske lægemidler som fx

cisaprid kan nedsætte biotilgængeligheden af thiaziddiuretika.

Amantadin

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan øge risikoen for bivirkninger forårsaget af

amantadin.

Ionbytter-resiner

Absorption af thiazider, herunder hydrochlorthiazid, nedsættes af colestyramin eller

colestipol. Dette kan resultere i en sub-terapeutisk effekt af thiaziddiuretika. Hvis

doseringen af hydrochlorthiazid og resiner forskydes ved at administrere hydrochlorthiazid

mindst 4 timer før eller 4 til 6 timer efter administration af resiner, vil risikoen for

interaktion sandsynligvis mindskes.

Cytotoksiske midler

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan nedsætte den renale ekskretion af cytotoksiske

midler (fx cyclophosphamid, methotrexat) og forstærke deres myelosuppressive virkning.

Ikke-depolariserende muskelrelaxantia (fx tubocurarin)

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, forstærker virkningen af muskelrelaksantia såsom

curarederivater.

Ciclosporin

Anvendelse samtidig med ciclosporin kan øge risikoen for hyperurikæmi og arthritis urica-

lignende komplikationer.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 8 af 24

Alkohol, barbiturater eller narkotika

Samtidig administration af thiaziddiuretika med andre midler, der også har en

blodtrykssænkende virkning (fx ved at reducere sympatisk centralnervesystemaktivitet

eller i form af direkte vasodilatation), kan potentiere ortostatisk hypotension.

Methyldopa

Der har været isolerede rapporter om hæmolytisk anæmi hos patienter, der fik samtidig

behandling med methyldopa og hydrochlorthiazid.

Kontraststoffer med iod

I tilfælde af diuretikuminduceret dehydrering er der en øget risiko for akut nyresvigt,

særligt ved høje doser af iodpræparater. Patienter skal rehydreres før administrationen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Valsartan

Det frarådes at bruge angiotensin II-antagonister (AIIA) i første trimester af graviditeten

(se pkt. 4.4).

Brug af AIIA er kontraindiceret i andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.3 og

4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-

hæmmere i graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan dog

ikke udelukkes. Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen ved

brug af angiotensin-II antagonister, men lignende risici kan eksistere for denne gruppe af

lægemidler. Medmindre fortsat behandling med AIIA vurderes at være nødvendig, bør

patienter, som planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ hypertensionsbehandling

med en dokumenteret sikkerhedsprofil til brug under graviditet.

Ved konstateret graviditet skal behandlingen med AIIA afbrydes med det samme, og om

nødvendigt skal anden behandling påbegyndes.

Eksponering for behandling med AIIA i andet og tredje trimester er kendt for at medføre

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion, forsinket kranieossifikation)

og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se også pkt. 5.3).

Det anbefales at udføre ultralydsscanning for at tjekke nyrefunktionen og kraniet, hvis

fosteret har været udsat for AIIA fra andet trimester.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIA skal observeres tæt for hypotension (se pkt. 4.3 og

4.4).

Hydrochlorthiazid

Erfaringerne med hydrochlorthiazid under graviditet, særlig i første trimester, er

begrænsede.

Dyreforsøg er utilstrækkelige. Hydrochlorthiazid krydser placenta. Baseret på

hydrochlorthiazids farmakologiske virkningsmekanisme kan brugen i andet og tredje

trimester kompromittere den føtoplacentale perfusion og forårsage føtale og neonatale

effekter, såsom icterus, forstyrrelse i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 9 af 24

Amning

Der foreligger ikke tilgængelig dokumentation vedrørende brug af valsartan under amning.

Hydrochlorthiazid udskilles i modermælk. Anvendelse af Diovan Comp under amning

anbefales derfor ikke. Alternativ behandling med en bedre etableret sikkerhedsprofil bør

foretrækkes i ammeperioden, især ved amning af neonatale eller spædbørn født før termin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner med Diovan Comp. Når man fører motorkøretøj eller betjener maskiner,

bør der tages hensyn til, at svimmelhed og træthed undertiden kan forekomme.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger, som er rapporteret fra kliniske forsøg og laboratoriefund, og som

forekommer hyppigere med valsartan plus hydrochlorthiazid versus placebo, samt

individuelle rapporter, der er fremkommet efter markedsføring, er angivet nedenfor ifølge

systemorganklassesystemet. Bivirkninger, der vides at forekomme, når hver af

komponenterne gives enkeltvis, men som ikke er set i kliniske forsøg, kan forekomme

under behandling med valsartan/hydrochlorthiazid.

Bivirkninger

Bivirkninger er angivet efter frekvens med de hyppigste først efter følgende regler: Meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1. Bivirkningsfrekvens for valsartan/hydrochlorthiazid

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Dehydrering

Nervesystemet

Meget sjælden

Svimmelhed

Ikke almindelig

Paræstesi

Ikke kendt

Synkope

Øjne

Ikke almindelig

Sløret syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Hoste

Ikke kendt

Ikke-kardiogent lungeødem

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 10 af 24

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Diarré

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi

Meget sjælden

Artralgi

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Nedsat nyrefunktion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Træthed

Undersøgelser

Ikke kendt

Forhøjet serumurinsyre, forhøjet

serumbilirubin og serumkreatinin,

hypokaliæmi, hyponatriæmi, forhøjet

blodureanitrogen, neutropeni

Yderligere oplysninger om de individuelle komponenter

Bivirkninger, der tidligere er rapporteret med en af de enkelte komponenter, kan være

potentielle bivirkninger ved Diovan Comp, også selvom de ikke er set i kliniske forsøg

eller i perioden efter markedsføring.

Tabel 2. Bivirkningfrekvens for valsartan

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Fald i hæmoglobin, fald i hæmatokrit,

trombocytopeni

Immunsystemet

Ikke kendt

Andre overfølsomheds-/allergiske reaktioner,

herunder serumsyge

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt

Forhøjet serumkalium, hyponatriæmi

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Vasculitis

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Mavesmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Forhøjede leverfunktionstal

Hud og subkutane væv

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 11 af 24

Ikke kendt

Angioødem, bulløs dermatit, udslæt, pruritus

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Nyresvigt

Tabel 3. Bivirkningsfrekvens for hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid er blevet ordineret ekstensivt i mange år, ofte i højere doser end dem,

der administreres med Diovan Comp. Følgende bivirkninger er blevet rapporteret hos

patienter, der behandles med thiazid, herunder hydrochlorthiazid, som monoterapi.

Blod og lymfesystem

Sjælden

Trombocytopeni, undertiden med purpura

Meget sjælden

Agranulocytose, leukopeni, hæmolytisk

anæmi, knoglemarvssvigt

Ikke kendt

Aplastisk anæmi

Immunsystemet

Meget sjælden

Overfølsomhedsreaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hypokaliæmi, stigning i blodlipider

(hovedsageligt ved høje doser)

Almindelig

Hyponatriæmi, hypomagnesiæmi,

hyperurikæmi

Sjælden

Hypercalciæmi, hyperglykæmi, glykosuri og

forværring af metabolisk stadie ved diabetes

Meget sjælden

Hypokloræmisk alkalose

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Depression, søvnforstyrrelser

Nervesystemet

Sjælden

Hovedpine, svimmelhed, paræstesi

Øjne

Sjælden

Synsnedsættelse

Ikke kendt

Akut lukket-vinklet glaukom

Hjerte

Sjælden

Hjertearytmier

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Postural hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget sjælden

Åndedrætsbesvær, herunder pneumonitis og

lungeødem

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Appetitløshed, let kvalme og opkastning

Sjælden

Forstoppelse, gastrointestinalt ubehag, diarré

Meget sjælden

Pancreatitis

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 12 af 24

Lever og galdeveje

Sjælden

Intrahepatisk kolestase eller gulsot

Nyrer og urinveje

Ikke kendt

Nyreinsufficiens, akut nyresvigt

Hud og subkutane væv

Almindelig

Urticaria og andre former for udslæt

Sjælden

Lysfølsomhed

Meget sjælden

Nekrotiserende vasculitis og toksisk

epidermal nekrolyse, kutane lupus

erythematosus-lignende reaktioner,

reaktivering af kutan lupus erythematosus

Ikke kendt

Erythema multiforme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt

Pyreksi, asteni

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt

Muskelspasmer

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Impotens

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med valsartan kan resultere i udtalt hypotension, som kan føre til nedsat

bevidsthedsniveau, kredsløbskollaps og/eller shock. Derudover kan følgende tegn og

symptomer forekomme som følge af overdosis af hydrochlorthiazid: kvalme, døsighed,

hypovolæmi og elektrolytforstyrrelser forbundet med hjertearytmier og muskelkramper.

Behandling

De terapeutiske foranstaltninger afhænger af tidspunktet for indtagelse og af

symptomernes art og alvor. I behandlingen er stabilisering af kredsløbet det vigtigste.

Ved hypotension skal patienten lægges på ryggen, og der bør hurtigt gives salt- og

væskesupplement. Valsartan kan ikke elimineres via hæmodialyse pga. dets stærke

plasmabindinggrad, mens clearance af hydrochlorthiazid vil kunne øges ved hæmodialyse.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 13 af 24

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 DA 03. Angiotensin II antagonist og diuretika, valsartan i kombination med

diuretika (hydrochlorthiazid).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Valsartan/hydrochlorthiazid

80 mg/12,5 mg

I et dobbeltblindt, randomiseret, aktiv-kontrolleret forsøg med patienter, der ikke

responderede tilstrækkeligt på hydrochlorthiazid 12,5 mg, sås signifikant større

middelreduktioner i systolisk/diastolisk blodtryk med kombinationen

valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5 mg (14,9/11,3 mmHg) sammenlignet med

hydrochlorthiazid 12,5 mg (5,2/2,9 mmHg) og hydrochlorthiazid 25 mg (6,8/5,7 mmHg).

Desuden responderede en signifikant højere procentdel af patienterne (diastolisk blodtryk

<90 mmHg eller reduktion ≥ 10 mmHg) med valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5 mg

(60 %) sammenlignet med hydrochlorthiazid 12,5 mg (25 %) og hydrochlorthiazid 25 mg

(27 %).

I et dobbeltblindt, randomiseret, aktiv-kontrolleret forsøg med patienter, der ikke

responderede tilstrækkeligt på valsartan 80 mg, sås signifikant større middelreduktioner i

systolisk/diastolisk blodtryk med kombinationen valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5

mg (9,8/8,2 mmHg) sammenlignet med valsartan 80 mg (3,9/5,1 mmHg) og valsartan 160

mg (6,5/6,2 mmHg). Desuden responderede en signifikant højere procentdel af patienterne

(diastolisk blodtryk <90 mmHg eller reduktion ≥ 10 mmHg) med

valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5 mg (51 %) sammenlignet med valsartan 80 mg (36

%) og valsartan 160 mg (37 %).

I et dobbeltblindt, randomiseret, placebo-kontrolleret faktorforsøg til sammenligning af

forskellige dosiskombinationer af valsartan/hydrochlorthiazid i forhold til deres respektive

komponenter sås signifikant større middelreduktioner i systolisk/diastolisk blodtryk med

kombinationen valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5 mg (16,5/11,8 mmHg)

sammenlignet med placebo (1,9/4,1 mmHg) og både hydrochlorthiazid 12,5 mg (7,3/7,2

mmHg) og valsartan 80 mg (8,8/8,6 mmHg). Desuden responderede en signifikant højere

procentdel af patienterne (diastolisk blodtryk <90 mmHg eller reduktion ≥ 10 mmHg) med

valsartan/hydrochlorthiazid 80 mg/12,5 mg (64 %) sammenlignet med placebo (29 %) og

hydrochlorthiazid (41 %).

160 mg/12,5 mg og 160 mg/25 mg

I et dobbeltblindt, randomiseret, aktiv-kontrolleret forsog med patienter, der ikke

responderede tilstrækkeligt på hydrochlorthiazid 12,5 mg, sås signifikant større

middelreduktioner i systolisk/diastolisk blodtryk med kombinationen

valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/12,5 mg (12,4/7,5 mmHg) sammenlignet med

hydrochlorthiazid 25 mg (5,6/2,1 mmHg). Desuden responderede en signifikant højere

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 14 af 24

procentdel af patienterne (blodtryk <140/90 mmHg eller reduktion i systolisk blodtryk ≥ 20

mmHg eller reduktion i diastolisk blodtryk ≥ 10 mmHg) med valsartan/hydrochlorthiazid

160 mg/12,5 mg (50 %) sammenlignet med hydrochlorthiazid 25 mg (25 %).

I et dobbeltblindt, randomiseret, aktiv-kontrolleret forsøg med patienter, der ikke

responderede tilstrækkeligt på valsartan 160 mg, sås signifikant større middelreduktioner i

systolisk/diastolisk blodtryk med både kombinationen valsartan/hydrochlorthiazid 160

mg/25 mg (14,6/11,9 mmHg) og valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/12,5 mg (12,4/10,4

mmHg) sammenlignet med valsartan 160 mg (8,7/8,8 mmHg). Forskellen i

blodtryksreduktion mellem doserne 160 mg/25 mg og 160 mg/12,5 mg opnåede også

statistisk signifikans. Desuden responderede en signifikant højere procentdel af patienterne

(diastolisk blodtryk <90 mmHg eller reduktion ≥ 10 mmHg) med

valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/25 mg (68 %) og 160 mg/12,5 mg (62 %)

sammenlignet med valsartan 160 mg (49 %).

I et dobbeltblindt, randomiseret, placebo-kontrolleret faktorforsøg til sammenligning af

forskellige dosiskombinationer af valsartan/hydrochlorthiazid i forhold til deres respektive

komponenter sås signifikant større middelreduktioner i systolisk/diastolisk blodtryk med

kombinationen valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/12,5 mg (17,8/13,5 mmHg) og 160

mg/25 mg (22,5/15,3 mmHg) sammenlignet med placebo (1,9/4,1 mmHg) og de respektive

monoterapier, dvs. hydrochlorthiazid 12,5 mg (7,3/7,2 mmHg), hydrochlorthiazid 25 mg

(12,7/9,3 mmHg) og valsartan 160 mg (12,1/9,4 mmHg). Desuden responderede en

signifikant højere procentdel af patienterne (diastolisk blodtryk <90 mmHg eller reduktion

≥ 10 mmHg) med valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/25 mg (81 %) og

valsartan/hydrochlorthiazid 160 mg/12,5 mg (76 %) sammenlignet med placebo (29 %) og

de respektive monoterapier, dvs. hydrochlorthiazid 12,5 mg (41 %), hydrochlorthiazid 25

mg (54 %) og valsartan 160 mg (59 %).

Alle 5 styrker

Dosisafhængige fald i serumkalium forekom i kontrollerede kliniske forsøg med valsartan

+ hydrochlorthiazid. Nedsat serumkalium forekom hyppigere hos patienter, der fik 25 mg

hydrochlorthiazid end hos dem, der fik 12,5 mg hydrochlorthiazid. I kontrollerede kliniske

forsøg med valsartan/hydrochlorthiazid blev hydrochlorthiazids kaliumsænkende virkning

svækket af valsartans kaliumbesparende virkning.

Den gavnlige virkning af valsartan i kombination med hydrochlorthiazid på kardiovaskular

mortalitet og morbiditet er ikke kendt i øjeblikket.

Epidemiologiske studier har vist, at langvarig behandling med hydrochlorthiazid nedsætter

risikoen for kardiovaskular mortalitet og morbiditet.

Valsartan

Valsartan er en oralt aktiv og specifik angiotensin II-receptorantagonist. Det virker

selektivt på AT

-receptor-subtypen, som er ansvarlig for angiotensin II’s kendte

virkninger. Efter hæmning af AT

-receptoren med valsartan forhøjes angiotensin II’s

plasmaniveau. Dette kan stimulere den ublokerede AT

-receptor-subtype, som

tilsyneladende modvirker effekten af AT

-receptoren. Valsartan udviser ikke partiel

agonistaktivitet på AT

-receptoren og har en meget højere (ca. 20.000 gange) affinitet for

-receptoren end for AT

-receptoren. Så vidt vides bindes valsartan ikke til eller

blokerer andre hormonreceptorer eller ionkanaler, der vides at være vigtige for den

kardiovaskulære regulering.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 15 af 24

Valsartan hæmmer ikke ACE (også kendt som kininase II), som omdanner angiotensin I til

angiotensin II og nedbryder bradykinin. Da der ikke er nogen virkning på ACE og ingen

potensering af bradykinin eller substans P, er det usandsynligt, at behandling med

angiotensin II-antagonister vil være forbundet med hoste. I kliniske undersøgelser, hvor

valsartan blev sammenlignet med en ACE-hæmmer, var incidensen af tør hoste signifikant

(P < 0,05) mindre hos patienter i valsartanbehandling end hos patienter i behandling med

en ACE-hæmmer (henholdsvis 2,6 % versus 7,9 %). I en klinisk undersøgelse med

patienter, som tidligere havde haft tør hoste under behandling med en ACE-hæmmer,

konstateredes tør hoste hos 19,5 % af patienterne i valsartanbehandling, hos 19,0 % i

thiazidbehandling, sammenholdt med 68,5 % i behandling med en ACE-hæmmer (P <

0,05).

Når valsartan administreres til hypertensive patienter, sker der en reduktion af blodtrykket

uden påvirkning af pulsen. Efter oral indtagelse af en enkelt dosis, sætter den

antihypertensive effekt hos de fleste patienter ind i løbet af 2 timer, og den maksimale

reduktion af blodtrykket opnås i løbet af 4-6 timer. Den antihypertensive effekt varer i 24

timer efter dosering. Ved gentagen dosering opnås den maksimale blodtryksnedsættelse,

uanset dosis, som regel inden for 2-4 uger, og den opretholdes under langvarige

behandlingsforløb. Ved kombination med hydrochlorthiazid opnås yderligere signifikant

additiv blodtrykssænkning.

Pludselig seponering af valsartan har ikke resulteret i rebound-hypertension eller andre

uønskede kliniske virkninger.

Hos hypertensive patienter med type 2 diabetes og mikroalbuminuri er det vist, at valsartan

reducerer udskillelse af albumin i urinen. MARVAL (Micro Albuminuria Reduction with

Valsartan)-undersøgelsen vurderede reduktionen i udskillelse af albumin via urinen (UAE)

med valsartan (80-160 mg 1 gang daglig) versus amlodipin (5-10 mg 1 gang daglig), hos

332 type 2 diabetespatienter (gennemsnitsalder: 58 år; 265 mænd) med mikroalbuminuri

(valsartan: 58 µg/min; amlodipin: 55,4 µg/min) og normalt eller højt blodtryk og med

bevaret nyrefunktion (blodkreatinin <120 µmol/l). Efter 24 uger var UAE reduceret

(p<0,001) med 42 % (.24,2 µg/min; 95 % konfidensinterval: -40,4 til -19,1) med valsartan

og cirka 3 % (-1,7 µg/min; 95 % konfidensinterval: -5,6 til 14,9) med amlodipin trods

ensartet reduktion af blodtryksværdierne i begge grupper. DROP (Diovan Reduction of

Proteinuria)-undersøgelsen undersøgte yderligere effektiviteten af valsartan mht. reduktion

af UAE hos 391 hypertensive patienter (BT=150/88 mmHg) med type 2 diabetes,

albuminuri (gennemsnit=102 µg/min; 20-700 µg/min) og bevaret nyrefunktion

(gennemsnitlig serumkreatinin = 80 µmol/l). Patienterne blev randomiseret til en af 3

valsartandoser (160, 320 eller 640 mg 1 gang daglig) og blev behandlet i 30 uger. Formalet

med undersøgelsen var at bestemme den optimale valsartandosis til reduktion af UAE hos

hypertensive patienter med type 2 diabetes. Efter 30 uger var den procentvise ændring af

UAE signifikant reduceret med 36 % i forhold til baseline med valsartan 160 mg (95 %

konfidensinterval: 22 til 47 %) og med 44 % med valsartan 320 mg (95 %

konfidensinterval: 31 til 54 %). Konklusionen var, at 160-320 mg valsartan gav klinisk

relevante reduktioner af UAE hos hypertensive patienter med type 2 diabetes.

Andet: dobbeltblokade af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptor-blokker er undersøgt i to

store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The Veterans

Affairs Nephropathy in Diabetes)).

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 16 af 24

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes

mellitus og diabetisk nefropati. Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renale

og/eller kardiovaskulære mål og mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget

risiko for hyperkaliæmi, akut nyrepåvirkning og/eller hypotension observeredes. På

baggrund af de fælles farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for

andre ACE-hæmmere og angiotensin II-receptor-blokkere. ACE-hæmmere og angiotensin

II-receptor-blokkere bør derfor ikke anvendes samtidigt hos patienter med diabetisk

nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptor-blokker hos

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. en øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Hydrochlorthiazid

Thiaziddiuretikas virkningssted er primært i tubulus contortus distalis. Det er blevet påvist,

at der er en højaffinitetsreceptor i cortex renalis som det primære bindingssted for den

thiaziddiuretiske virkning og hæmning af NaCl-transport i tubulus contortus distalis.

Thiaziders virkningsmåde er gennem hæmning af Na

symporteren, måske ved at

konkurrere om C1

-sitet, hvorved elektrolytresorptionsmekanismerne påvirkes: direkte

øgning af natrium- og chloridudskillelsen i omtrent samme omfang, og indirekte, gennem

denne diuretiske virkning, reduktion af plasmavolumenet med deraf følgende stigninger i

plasmareninaktivitet, aldosteronudskillelse og kaliumtab i urin samt en reduktion i

serumkalium. Renin-aldosteron-koblingen medieres af angiotensin II, så reduktionen i

serumkalium er mindre udtalt ved samtidig administration af valsartan end den observeret

ved monoterapi med hydrochlorthiazid.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Valsartan/hydrochlorthiazid

Den systemiske tilgængelighed af hydrochlorthiazid nedsættes med omkring 30 %, når det

administreres samtidig med valsartan. Valsartans kinetik ændres ikke markant af samtidig

administration sammen med hydrochlorthiazid. Denne observerede interaktion har ingen

effekt på brug af kombinationen valsartan og hydrochlorthiazid, da kontrollerede forsøg

har vist en tydelig antihypertensiv virkning, som er større end den, der ses, når et af de

aktive stoffer gives alene, eller ved placebo.

Valsartan

Absorption

Efter oral administration af valsartan alene nås maksimale plasmakoncentrationer af

valsartan efter 2–4 timer. Den gennemsnitlige absolutte biotilgængelighed er 23 %. Føde

reducerer eksponeringen (målt ved AUC) for valsartan med cirka 40 %, og den maksimale

plasmakoncentration (C

) med cirka 50 %, selv om valsartankoncentrationen i plasma fra

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 17 af 24

cirka 8 timer efter doseringen er ens for gruppen med føde og en fastende gruppe. Denne

reduktion i AUC er dog ikke ledsaget af nogen klinisk signifikant reduktion af den

terapeutiske effekt, og valsartan kan derfor gives med eller uden føde.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 18 af 24

Distribution

Steady-state fordelingsvolumen af valsartan efter intravenøs administration er cirka 17

liter, hvilket tyder på, at valsartan ikke fordeles i væv i udstrakt grad. Valsartan er i høj

grad bundet til serumproteiner (94–97 %), hovedsageligt serumalbumin.

Biotransformation

Valsartan biotransformeres ikke i stort omfang, idet kun cirka 20 % af dosen genfindes

som metabolitter. En hydroxymetabolit er blevet identificeret i plasma i lave

koncentrationer (mindre end 10 % af valsartans AUC). Denne metabolit er farmakologisk

inaktiv.

Udskillelse

Valsartan udviser tokompartment halveringskinetik (t

½α

<1 time og t

½ß

omkring 9 timer).

Valsartan udskilles primært i fæces (cirka 83 % af dosis) og i urin (cirka 13 % af dosis),

hovedsageligt som uomdannet stof. Efter intravenøs administration er valsartans

plasmaclearence cirka 2 l/t, og den renale clearance er 0,62 l/t (cirka 30 % af den totale

clearance). Halveringstiden for valsartan er 6 timer.

Hydrochlorthiazid

Absorption

Efter en oral dosis er absorptionen af hydrochlorthiazid hurtig (t

omkring 2 t). Stigning i

gennemsnitlig AUC er lineær og dosisproportional i det terapeutiske område. Fødeindtag

har kun lille, hvis overhovedet nogen, klinisk signifikant påvirkning på absorptionen af

hydrochlorthiazid.. Hydrochlorthiazids absolutte biotilgængelighed efter oral

administration er 70 %.

Distribution

Distributionsvolumenet er 4–8 l/kg.

Cirkulerende hydrochlorthiazid er bundet til serumproteiner (40–70 %), hovedsagelig

serumalbumin.

Hydrochlorthiazid akkumuleres også i erytrocytter, hvor niveauet af det er ca. 3 gange

højere end i plasma.

Udskillelse

Hydrochlorthiazid udskilles hovedsageligt som uomdannet stof. Hydrochlorthiazid

udskilles fra plasma med en halveringstid på mellem 6 og 15 timer i den terminale

udskillelsesfase. Der ses ingen ændring i kinetikken for hydrochlorthiazid ved gentagen

dosering, og akkumulering er minimal ved administration én gang dagligt. Mere end 95 %

af den absorberede dosis udskilles uændret i urinen.

Renal clearance består af passiv filtration og aktiv udskillelse i de renale tubuli.

Særlige populationer

Ældre

Hos nogle ældre patienter blev der observeret en noget højere plasmakoncentration af

valsartan end hos yngre patienter, men det er ikke vist at have nogen klinisk signifikans.

Begrænsede data tyder på, at hydrochlorthiazids systemiske clearance er nedsat hos både

raske og hypertensive ældre patienter sammenlignet med unge, raske frivillige.

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 19 af 24

Nedsat nyrefunktion

Ved den anbefalede dosis af Diovan Comp er dosisjustering ikke nødvendig for patienter

med en glomerulær filtrationshastighed (GFR) på 30–70 ml/min.

Der findes ingen tilgængelige data for anvendelse af Diovan Comp til patienter med

alvorlig nyreinsufficiens (GFR <30 ml/min) og patienter i dialyse. Valsartan er i høj grad

bundet til plasmaprotein og fjernes ikke ved dialyse, mens clearance af hydrochlorthiazid

vil kunne øges ved dialyse.

Ved nedsat nyrefunktion er hydrochlorthiazids gennemsnitlige maksimale

plasmakoncentrationsniveau samt AUC-værdier forøgede og urinudskillelse er reduceret.

Hos patienter med let til moderat nyreinsufficiens er hydrochlorthiazids AUC-værdi

observeret til at være 3 gange større. Hos patienter med svær nyreinsufficiens er AUC

blevet observeret til at være 8 gange større. Hydrochlorthiazid er kontraindiceret hos

patienter med svær nyreinsufficiens. (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

I farmakokinetiske forsøg omfattende patienter med let (n=6) til moderat (n=5)

leverinsufficiens var eksponeringen for valsartan omtrent fordoblet sammenlignet med

raske frivillige.

Der findes ingen tilgængelige data for anvendelse af valsartan til patienter med alvorlig

leverinsufficiens (se pkt. 4.3). Leversygdom har ingen signifikant indflydelse på

hydrochlorthiazids farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den potentielle toksicitet af kombinationen valsartan og hydrochlorthiazid efter oral

administration er blevet undersøgt hos rotter og silkeaber i forsøg på op til seks måneders

varighed. Der fremkom ingen fund, der ville udelukke brugen af den terapeutiske dosis hos

mennesker.

De ændringer, som kombinationspræparatet fremkaldte i toksicitetsforsøgene, skyldtes

højst sandsynligt valsartan. Det toksikologiske målorgan var nyren, og reaktionen var mere

markant hos silkeaber end hos rotter. Kombinationen medførte nyreskader (nefropati med

tubulær basofili, stigninger i plasmaurea, plasmakreatinin og serumkalium, stigning i

urinvolumen og urinelektrolytter fra 30 mg/kg/dag valsartan + 9 mg/kg/dag

hydrochlorthiazid hos rotter og 10 + 3 mg/kg/dag hos silkeaber), sandsynligvis som følge

af ændringer i renal hæmodynamik. Hos rotter repræsenterede disse doser henholdsvis 0,9

og 3,5 gange den maksimale anbefalede humane dosis af valsartan og hydrochlorthiazid

udtrykt i mg/m

. Hos silkeaber repræsenterede disse doser henholdsvis 0,3 og 1,2 gange

den maksimale anbefalede humane dosis af valsartan og hydrochlorthiazid udtrykt i mg/

(beregningerne forudsætter en oral dosis på 320 mg/dag valsartan kombineret med 25

mg/dag hydrochlorthiazid og en patient på 60 kg).

Høje doser af valsartan-hydrochlorthiazidkombinationen medførte et fald i blodtal

(erytrocytter, hæmoglobin, hæmatokrit, fra 100 + 31 mg/kg/dag hos rotter og 30 + 9

mg/kg/dag hos silkeaber). Hos rotter repræsenterede disse doser henholdsvis 3,0 og 12

gange den maksimale anbefalede humane dosis af valsartan og hydrochlorthiazid udtrykt i

mg/ m

. Hos silkeaber repræsenterede disse doser henholdsvis 0,9 og 3,5 gange den

maksimale anbefalede humane dosis af valsartan og hydrochlorthiazid udtrykt i mg/ m

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 20 af 24

(beregningerne forudsætter en oral dosis på 320 mg/dag valsartan kombineret med 25

mg/dag hydrochlorthiazid og en patient på 60 kg).

Hos silkeaber sås der skader i maveslimhinden (fra 30 + 9 mg/kg/dag). I nyrerne medførte

kombinationen også hyperplasi i de afferente arterioler (ved 600 + 188 mg/kg/dag hos

rotter og fra 30 + 9 mg/kg/dag hos silkeaber). Hos silkeaber repræsenterede disse doser

henholdsvis 0,9 og 3,5 gange den maksimale anbefalede humane dosis af valsartan og

hydrochlorthiazid udtrykt i mg/ m

Hos rotter repræsenterede disse doser henholdsvis 18 og 73 gange den maksimale

anbefalede humane dosis af valsartan og hydrochlorthiazid udtrykt i mg/ m

(beregningerne forudsætter en oral dosis på 320 mg/dag valsartan kombineret med 25

mg/dag hydrochlorthiazid og en patient på 60 kg).

Ovennævnte virkninger skyldes tilsyneladende de farmakologiske effekter af høje doser

valsartan (blokering af den angiotensin II-inducerede hæmning af reninfrigivelsen med

stimulering af de reninproducerende celler) og forekommer også med ACE-hæmmere.

Disse fund synes ikke at være relevante for anvendelsen af terapeutiske doser valsartan til

mennesker.

Kombinationen valsartan-hydrochlorthiazid er ikke blevet testet for mutagenicitet,

kromosombrydning eller carcinogenicitet, da der ikke er evidens for interaktioner mellem

de to stoffer. Disse test er imidlertid blevet udført separat for valsartan og

hydrochlorthiazid, og det gav ingen evidens for mutagenicitet, kromosombrydning eller

carcinogenicitet.

Hos rotter førte maternelle toksiske doser (600 mg/kg/dag) i de sidste dage af

drægtighedsperioden samt i dieperioden til lavere overlevelse, lavere vægtforøgelse og

forsinket udvikling (pinnaløsning og åbning af øregang) hos ungerne (se pkt. 4.6). Disse

doser hos rotter (600 mg/kg/dag) er cirka 18 gange højere end den maksimale anbefalede

humane dosis, udtrykt i mg/ m

(beregningerne forudsætter en oral dosis på 320 mg/dag og

en patient på 60 kg). Der sås lignende fund med valsartan/hydrochlorthiazid hos rotter og

kaniner. I undersøgelser af den embryoføtale udvikling (segment II) med

valsartan/hydrochlorthiazid hos rotter og kaniner var der ingen evidens for teratogenicitet,

men der sås dog føtotoksicitet i forbindelse med maternel toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Silica, kolloid vandfri

Crospovidon

Magnesiumstearat

Overtræk

80 mg/12,5 mg

Hypromellose

Macrogol 8000

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 21 af 24

Talcum

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

160 mg/12,5 mg

Hypromellose

Macrogol 8000

Talcum

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

160 mg/25 mg

Hypromellose

Macrogol 4000

Talcum

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

Gul jernoxid (E172)

Sort jernoxid (E172)

320 mg/12,5 mg

Hypromellose

Macrogol 4000

Talcum.

Titandioxid (E171)

Sort jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

320 mg/25 mg

Hypromellose

Macrogol 4000

Talcum

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

80 mg/12,5 mg

PVC/PE/PVDC/Alu blisterpakning

PVC/PVDC/Alu blisterpakning

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 22 af 24

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 56, 98 og 280 filmovertrukne tabletter.

PVC/PE/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

PVC/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser: 56×1, 98×1 og 280×1 filmovertrukne tabletter.

160 mg/12,5 mg

PVC/PE/PVDC/Alu blisterpakning

PVC/PVDC/Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 14; 28 som kalenderpakning; 56; 98 som kalenderpakning og 280

filmovertrukne tabletter.

PVC/PE/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

PVC/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser: 56×1, 98×1 og 280×1 filmovertrukne tabletter.

160 mg/25 mg

PVC/PE/PVDC/Alu blisterpakning

PVC/PVDC/Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 14; 28 som kalenderpakning; 56; 98 som kalenderpakning og 280

filmovertrukne tabletter.

PVC/PE/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

PVC/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser: 56×1; 98×1 og 280×1 filmovertrukne tabletter.

320 mg/12,5 mg

PVC/PVDC/Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 14; 28 som kalenderpakning; 56; 98 som kalenderpakning og 280

filmovertrukne tabletter.

PVC/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser: 56×1; 98×1 og 280×1 filmovertrukne tabletter.

320 mg/25 mg

PVC/PVDC/Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 14; 28 som kalenderpakning; 56; 98 som kalenderpakning og 280

filmovertrukne tabletter.

PVC/PVDC/Alu perforeret enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser: 56×1; 98×1 og 280×1 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 23 af 24

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

80 mg/12,5 mg:

19338

160 mg/12,5 mg:

35127

160 mg/25 mg:

36787

320 mg/12,5 mg:

41588

320 mg/25 mg:

41589

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. april 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. december 2017

Diovan Comp (5 styrker), filmovertrukne tabletter 80+12,5, 160+12,5, 160+25, 320+12,5 og 320+25 mg

Side 24 af 24

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией