Atorvastatin "Mylan" 80 mg filmovertrukne tabletter

Дания - датский - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Купи это сейчас

Активный ингредиент:
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrat)
Доступна с:
Mylan AB
код АТС:
C10AA05
ИНН (Международная Имя):
ATORVASTATINCALCIUM (trihydrate)
дозировка:
80 mg
Фармацевтическая форма:
filmovertrukne tabletter
Статус Авторизация:
Markedsført
Количество Авторизация:
44566
Дата Авторизация:
2010-11-05

Прочитать полный документ

Side 1 af 7

Indlægsseddel: Information til patienten

Atorvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg og 80 mg filmovertrukne tabletter

atorvastatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Mylan

Sådan skal du tage Atorvastatin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Atorvastatin Mylan tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes statiner, og som er kolesterolsænkende

medicin.

Atorvastatin Mylan bruges til at sænke koncentrationen af fedtstoffer (lipider) som kolesterol og

triglycerider i blodet, når fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkeligt. Hvis du har en

øget risiko for udvikling af hjertesygdom, kan Atorvastatin Mylan også anvendes til at nedsætte

risikoen, selvom dit kolesterolniveau er normalt.

Du skal fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin Mylan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Atorvastatin Mylan:

hvis du er allergisk over for atorvastatin eller tilsvarende medicin, der anvendes til at sænke

koncentrationen af fedtstoffer i blodet, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Atorvastatin Mylan

(angivet i afsnit 6)

hvis du bruger kombinationen glecaprevir/pibrentasvir til behandling af hepatitis C

hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, da dette lægemiddel indeholder sojalecithin

hvis du har eller har haft en sygdom, der påvirker leveren

hvis du har haft en uforklarlig unormal leverfunktionsprøve

hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Atorvastatin Mylan:

hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer

Side 2 af 7

hvis du tidligere har haft et slagtilfælde eller et forbigående slagtilfælde (også kaldet

transitorisk iskæmisk attak (TIA) eller hjerneblødning, eller du har små væskelommer i

hjernen efter tidligere slagtilfælde

hvis du har problemer med nyrerne

hvis du har nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen

(hypotyroidisme)

hvis du har haft gentagne eller uforklarlige muskelsmerter eller en arvelig muskelsygdom i

den nærmeste familie

hvis du tidligere har haft muskelproblemer, mens du har været i behandling med anden

kolesterolsænkende medicin (f.eks. andre statiner eller fibrater)

hvis du regelmæssigt indtager store mængder alkohol

hvis du tidligere har haft en leversygdom

hvis du er over 70 år

hvis du tager, eller inden for de seneste 7 dage har taget eller fået lægemidlet fusidinsyre (til

behandling af en bakterieinfektion) enten indtaget gennem munden eller som indsprøjtning.

Kombinationen af fusidinsyre og Atorvastatin Mylan kan medføre alvorlige muskelproblemer.

Hvis et eller flere af ovenstående eksempler er gældende for dig, skal din læge tage en blodprøve før

og muligvis efter, du er begyndt at tage atorvastatin for at kunne forudsige, om der er en risiko for

muskelrelaterede bivirkninger. Man ved, at risikoen for muskelrelaterede bivirkninger, f.eks.

rabdomyolyse, øges, når visse lægemidler tages samtidigt (se afsnit 2 ”Brug af anden medicin sammen

med Atorvastatin Mylan”).

Så længe du tager dette lægemiddel, vil din læge overvåge dit helbred nøje, hvis du har sukkersyge

(diabetes) eller er i risiko for at udvikle sukkersyge. Du vil muligvis være i risiko for at udvikle

sukkersyge, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i blodet, er overvægtig og har forhøjet

blodtryk.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du har vedvarende muskelsvaghed. Det kan være

nødvendigt med ekstra prøver og lægemidler for at stille diagnosen og behandle dette.

Brug af anden medicin sammen med Atorvastatin Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Visse typer lægemidler kan ændre virkningen af Atorvastatin Mylan eller deres virkning kan ændres af

atorvastatin. Denne form for interaktion kan gøre det ene eller begge lægemidler mindre effektive.

Alternativt kan det øge risikoen eller alvorligheden af bivirkninger, inklusive den alvorlige tilstand

kendt som rabdomyolyse, der nedbryder skeletmuskulaturen, og som er beskrevet i afsnit 4. Det

gælder:

Medicin, der påvirker immunsystemet, f.eks. ciclosporin

Visse antibiotika eller svampemidler, f.eks. erythromycin, clarithromycin, telithromycin,

ketoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicin

Anden lipidsænkende medicin, f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, colestipol, niacin

Nogle calciumantagonister, der bruges mod angina pectoris eller højt blodtryk, f.eks.

amlodipin, diltiazem

Medicin til at regulere hjerterytmen, f.eks. digoxin, verapamil, amiodaron

Letermovir, medicin, der anvendes til at forebygge cytomegalovirus

Medicin til behandling af hiv, f.eks. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,

delavirdin, efavirenz, saquinavir, kombinationen tipranavir/ritonavir, nelfinavir, fosamprenavir

osv.

Vise typer medicin til behandling af leverproblemer som hepatitis C, f.eks. telaprevir,

boceprevir og kombinationen elbasvir/grazoprevir

Anden medicin, som kan påvirke virkningen af atorvastatin, omfatter ezetimib (der sænker

kolesterol), warfarin (blodfortyndende medicin), orale præventionsmidler, stiripentol (medicin

mod epilepsi), cimetidin (mod halsbrand og mavesår), phenazon (smertestillende), colchicin

Side 3 af 7

(mod urinsyregigt) og antacider (syreneutraliserende medicin indeholdende aluminium eller

magnesium)

Medicin uden recept: perikon.

Hvis du skal tage fusidinsyre (indtaget gennem munden) til behandling af en bakteriel infektion, skal

du midlertidigt stoppe med at tage Atorvastatin Mylan. Læge vil fortælle dig, hvornår du trygt kan

genoptage behandlingen med Atorvastatin Mylan. Hvis man tager Atorvastatin Mylan sammen med

fusidinsyre, kan det i sjældne tilfælde medføre muskelsvaghed, ømme muskler eller muskelsmerter

(rabdomyolyse). Du kan læse mere om rabdomyolyse i afsnit 4.

Brug af Atorvastatin Mylan sammen med drikke og alkohol

Grapefrugtjuice

Drik ikke mere end et eller to små glas grapefrugtjuice om dagen, da store mængder grapefrugtjuice

kan ændre virkningen af Atorvastatin Mylan.

Alkohol

Du skal undgå at indtage for meget alkohol, når du tager denne medicin. Se afsnit 2 ”Advarsler og

forsigtighedsregler”.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Atorvastatin Mylan, hvis du er gravid, forsøger at blive gravid, eller hvis du tror, du

kan være gravid. Du må ikke tage Atorvastatin Mylan, hvis du er i den fødedygtige alder, medmindre

du anvender sikker prævention.

Hvis du ammer, må du ikke tage Atorvastatin Mylan.

Atorvastatins sikkerhed under graviditet og amning er ikke undersøgt.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik og arbejdssikkerhed

Normalt vil denne medicin ikke påvirke din evne til at færdes sikkert i trafikken eller betjene

maskiner. Men kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle, hvis medicinen påvirker dig, og

lad være med at arbejde med værktøj og maskiner, hvis din evne til at bruge disse er påvirket.

Atorvastatin Mylan indeholder lactose og natrium

Kontakt din læge, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Atorvastatin Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Før du starter behandling, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du skal fortsætte med

under behandlingen med Atorvastatin Mylan.

Den anbefalede startdosis er 10 mg Atorvastatin Mylan én gang dagligt hos

voksne og børn over 10

år

. Om nødvendigt kan din læge beslutte at øge denne dosis, indtil du får den dosis, der er behov for.

Lægen vil justere dosis med intervaller på 4 uger eller mere. Du må højst tage 80 mg Atorvastatin

Mylan én gang dagligt.

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand og kan tages på e

t hvilket som helst tidspunkt af døgnet,

med eller uden mad. Forsøg dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Side 4 af 7

Lægen vil bestemme, hvor længe du skal behandles med Atorvastatin Mylan.

Fortæl lægen, hvis du føler, at virkningen af Atorvastatin Mylan er for kraftig eller for svag.

Hvis du har taget for mange Atorvastatin Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Atorvastatin Mylan tabletter, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Hvis du har glemt at tage Atorvastatin Mylan

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste dosis som planlagt.

Du må ikke

tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Atorvastatin Mylan

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller du ønsker at holde op med

behandlingen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Atorvastatin Mylan, og kontakt straks din læge eller nærmeste skadestue, hvis

du oplever en af følgende alvorlige bivirkninger eller symptomer:

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis) med kraftige mavesmerter, som kan brede sig til

ryggen.

Leverbetændelse (hepatitis).

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

En alvorlig, allergisk reaktion – symptomerne kan omfatte pludselig hvæsende vejrtrækning

eller brystsmerter, hævelse af øjenlåg, ansigt, læber, mund, tunge og hals, åndedrætsbesvær,

kollaps.

Alvorlig afskalning og hævelse af huden, blærer på huden, især omkring mund og øjne samt

på kønsdele ledsaget af feber. Hududslæt med lyserøde-røde pletter eller blærer, især på

håndflader og fodsåler.

Muskelsvaghed, muskelømhed, muskelsmerter eller muskeloverrivning samt rød-brun

misfarvning af urin, kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får feber, skyldes en unormal

nedbrydning af musklerne (rabdomyolyse). Denne unormale nedbrydning af musklerne går

ikke altid væk, heller ikke efter at du er stoppet med at tage atorvastatin, og det kan være

livstruende og medføre nyreproblemer.

Blokering af galdevejene (kolestase), som kan medføre symptomer som f.eks. gulfarvning af

huden eller øjnene, smerter i den øverste højre del af maven, appetitløshed.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Hvis du oplever smerter i den øverste højre del af maven og gulfarvning af huden og det hvide

i øjnene, kan det skyldes leverproblemer. Kontakt din læge hurtigst muligt.

Lupus-lignende syndrom (herunder udslæt, ledproblemer, ændringer i blodceller).

Bivirkninger med ikke kendt hyppighed:

Vedvarende muskelsvaghed.

Andre mulige bivirkninger med Atorvastatin Mylan:

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Betændelse i næsen, halssmerter, næseblod.

Side 5 af 7

Allergiske reaktioner.

Forhøjet blodsukker (hvis du har sukkersyge (diabetes), skal du kontrollere

blodsukkerniveauet omhyggeligt), forhøjet kreatinkinase i blodet.

Hovedpine.

Kvalme, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesproblemer, diarré.

Ledsmerter, muskelsmerter og rygsmerter, muskelkramper.

Blodprøveresultater, der tyder på unormal leverfunktion.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

Appetitmangel, vægtøgning, lavt blodsukkerniveau (hvis du har diabetes, skal du kontrollere

blodsukkerniveauet omhyggeligt).

Mareridt, søvnløshed.

Svimmelhed, følelsesløshed eller snurren i fingre og tæer, nedsat smertefølelse eller

berøringsfølelse, smagsforstyrrelser, hukommelsestab.

Sløret syn.

Ringen for ørerne.

Opkastning, bøvsen, mavesmerter.

Udslæt, hudkløe, nældefeber, hårtab.

Nakkesmerter, muskelsvaghed.

Kraftesløshed, utilpashed, svaghed, brystsmerter, hævede ankler (vand i kroppen), forhøjet

temperatur.

Hvide blodlegemer i urinprøver.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Synsforstyrrelser.

Uventet blødning eller blå mærker.

Seneskader.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Høretab.

Brystforstørrelse hos mænd.

Følgende bivirkninger er set ved behandling med nogle statiner (medicin af samme type som

Atorvastatin Mylan):

Seksuelle problemer.

Depression.

Vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber.

Sukkersyge. Det er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedtstoffer i

blodet, er overvægtig og har forhøjet blodtryk. Din læge vil overvåge dit helbred, imens du

tager dette lægemiddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Side 6 af 7

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

OPA/Al/PVC/Al blisterpakning og tabletbeholder: Opbevares i original emballage for at beskytte mod

lys og fugt.

PVC/Aclar blisterpakning: Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. Blisterpakningen

skal opbevares i yderkartonen eller den indre karton (for multipakningen) for at beskytte tabletterne

mod lys.

Brug ikke

lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Anvendes inden for 3 måneder efter tabletbeholderen er åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Atorvastatin Mylan indeholder:

Aktivt stof: atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat).

Hver filmovertrukken tablet indeholder henholdsvis 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg atorvastatin i

form af atorvastatincalciumtrihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, natriumkarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, L-

arginin, lactose, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose (E463) og magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talcum, sojalecitin (E322),

xanthangummi (E415) og macrogol. Se afsnit 2 ”Tag ikke Atorvastatin Mylan” og

”Atorvastatin Mylan indeholder lactose og natrium”.

Udseende og pakningsstørrelser

De filmovertrukne tabletter er ovale og hvide. 10 mg tabletterne er præget med ’10’, 20 mg tabletten

er præget med ’20’, 40 mg tabletten er præget med ’40’ og 80 mg tabletten er præget med ’80’ på den

ene side.

20 mg, 40 mg og 80 mg tabletterne har en delekærv på den ene side for at gøre det lettere at dele

tabletten, så den lettere kan sluges og ikke for at dele den i to lige store doser.

Atorvastatin Mylan fås i en uigennemsigtig plastikbeholder med 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100,

200, 250 og 500 tabletter.

Atorvastatin Mylan fås også i blisterpakninger med 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100

tabletter, kalenderpakning med 28 tabletter og multipakninger bestående af 98 tabletter i 2 kartoner,

der hver især indeholder 49 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Side 7 af 7

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

Dublin 13

Irland

eller

Mylan Hungary Kft.

H-2900 Komarom,

Mylan utca 1,

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Atorvastatine Mylan

Bulgarien: Atorgen

Cypern: Atorvastatin/Generics

Danmark: Atorvastatin Mylan

Grækenland: Atorvastatin/Mylan

Holland: Atorvastatine Mylan

Irland: Atorvastatin Mylan

Norge: Atorvastatin Mylan

Polen: ATORVAGEN

Portugal: Atorvastatina Mylan

Slovakiet: Atorvastatin Mylan

Slovenien: Atorvastatin Mylan

Spanien: Atorvastatina Mylan

Storbritannien: Atorvastatin [10/20/40/80] mg Film-coated Tablets

Sverige: Atorvastatin Mylan

Tjekkiet: Atorvastatin Mylan

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2021.

Прочитать полный документ

28. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Atorvastatin "Mylan", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26456

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Atorvastatin "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som

atorvastatincalciumtrihydrat).

20 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium

trihydrat).

40 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium

trihydrat).

80 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalcium

trihydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

10 mg: Hver tablet indeholder 42,5 mg lactose.

20 mg: Hver tablet indeholder 85 mg lactose.

40 mg: Hver tablet indeholder 170 mg lactose.

80 mg: Hver tablet indeholder 340 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

44566_spc.doc

Side 1 af 24

10 mg

Hvid, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, ca. 9,2 mm×4,7 mm, uden prægning på den

ene side og præget med ‘10’ på den anden side.

20 mg

Hvid, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, ca. 11,2 mm×6,2 mm, med en delekærv på

den ene side og præget med ‘20’ på den anden side.

40 mg

Hvid, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, ca. 14,2 mm×7,2 mm, med en delekærv på

den ene side og præget med ‘40’ på den anden side.

80 mg

Hvid, oval, bikonveks filmovertrukken tablet, ca. 18,2 mm×8,7 mm, med en delekærv på

den ene side og præget med ‘80’ på den anden side.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne

dosere to halve tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hyperkolesterolæmi

Atorvastatin Mylan er indiceret som supplement til en diæt med henblik på reduktion af

forhøjede niveauer af totalkolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglycerider hos

voksne,

unge samt børn over 10 år

med primær hyperkolesterolæmi, herunder familiær

hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret (blandet) hyperlipidæmi

(svarende til type IIa og IIb i Fredricksons klassifikation), når responsen på diæt og andre

ikke-farmakologiske tiltag er utilstrækkelig.

Atorvastatin Mylan er også indiceret til reduktion af totalkolesterol og LDL-kolesterol hos

voksne med homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til andre

lipidsænkende behandlinger (f.eks. LDL-aferese), eller hvor sådanne behandlinger ikke er

tilgængelige.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos voksne patienter, der skønnes at have en

høj risiko for debut af en kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), samt som supplement til

afhjælpning af andre risikofaktorer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten bør sættes på en kolesterolsænkende standarddiæt, før der iværksættes

behandling med atorvastatin, og bør fortsætte med denne diæt under behandlingen med

Atorvastatin Mylan.

Dosis bør individualiseres i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen

og behandlingseffekt.

44566_spc.doc

Side 2 af 24

Startdosis er sædvanligvis 10 mg én gang daglig. Dosis skal justeres med intervaller på 4

uger eller mere. Den maksimale dosis er 80 mg én gang daglig.

Primær hyperkolesterolæmi og kombineret (blandet) hyperlipidæmi

Hos de fleste patienter kontrolleres tilstanden med 10 mg Atorvastatin Mylan én gang

daglig. Der ses en tydelig terapeutisk respons inden for to uger, og den maksimale

terapeutiske respons opnås normalt inden for fire uger. Virkningen opretholdes under

vedvarende behandling.

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Behandlingen startes med 10 mg Atorvastatin Mylan daglig. Dosis bør tilpasses den

enkelte patient og justeres hver fjerde uge til 40 mg daglig. Herefter kan dosis øges til

maksimalt 80 mg daglig, eller også kan dosen på 40 mg Atorvastatin Mylan én gang daglig

suppleres med et galdesyrebindende middel.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Kun begrænsede data er tilgængelige (se pkt. 5.1).

Hos patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi anvendes der en dosis på 10-

80 mg atorvastatin daglig (se pkt. 5.1). Hos disse patienter bør Atorvastatin Mylan

anvendes som supplement til andre lipidsænkende behandlinger (f.eks. LDL-aferese), eller

hvis sådanne behandlinger ikke er tilgængelige.

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Dosis var 10 mg daglig i de primære forebyggelsesstudier. Det kan være nødvendigt med

højere doser for at opnå (LDL-)kolesterolniveauer, der er i overensstemmelse med de

gældende retningslinjer.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Atorvastatin Mylan skal anvendes med forsigtighed hos patienter med leverinsufficiens (se

pkt. 4.4 og 5.2). Atorvastatin Mylan er kontraindiceret hos patienter med aktiv

leversygdom (se pkt. 4.3).

Ældre

Virkning og sikkerhed af de anbefalede doser til patienter over 70 år svarer til det, som ses

hos den generelle befolkning.

Pædiatrisk population

Hyperkolesterolæmi

Børn og unge bør kun behandles af specialister inden for pædiatrisk hyperlipidæmi, og

patienterne bør regelmæssigt revurderes for at vurdere virkningen af behandlingen.

Anbefalet startdosis til patienter på 10 år eller derover med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi er 10 mg dagligt (se pkt. 5.1). Denne dosis kan øges til 80 mg dagligt alt

efter respons og tolerabilitet. Dosis bør tilpasses den enkelte alt efter behandlingsmål.

Dosisjusteringer bør foretages med intervaller på 4 uger eller mere. Dosistitrering til 80 mg

44566_spc.doc

Side 3 af 24

dagligt understøttes af kliniske data hos voksne og i begrænset omfang hos børn med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi (se pkt. 4.8 og 5.1).

Der er begrænset sikkerheds- og effektdata fra open-label kliniske forsøg med

børn med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi i alderen 6-10 år. Atorvastatin er ikke indiceret til

behandling af børn under 10 år. De tilgængelige data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men

der kan ikke gives en dosisrekommandation.

Andre lægemiddelformer og -styrker kan være mere velegnede til denne population.

Administration

Atorvastatin Mylan er til oral anvendelse. Den daglige dosis af atorvastatin gives som

engangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med eller uden

føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Aktiv leversygdom eller uforklarlige vedvarende forhøjelser af

serumtransaminaseniveauerne på over tre gange den øvre normalgrænse

Under graviditet, i ammeperioden samt hos kvinder i den fertile alder, der ikke

anvender sikker kontraception (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Leverpåvirkninger

Der bør foretages leverfunktionsundersøgelser før behandlingsstart eller dosisøgning og

periodisk derefter. Der bør udføres leverfunktionsundersøgelser hos patienter, som

udvikler tegn eller symptomer, der tyder på leverskade. Patienter, som udvikler forhøjede

transaminaseniveauer, bør overvåges, indtil abnormiteten forsvinder. Hvis der forekommer

en vedvarende forhøjelse af transaminaseniveauerne på over tre gange den øvre

normalgrænse (ULN), anbefales en lavere dosis eller seponering af Atorvastatin Mylan (se

pkt. 4.8).

Atorvastatin Mylan bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der indtager store

mængder alkohol og/eller har leversygdom i anamnesen.

Forebyggelse af apopleksi ved aggressiv reduktion af kolesterolniveauerne (Stroke

Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL))

I en post hoc-analyse af undertyper af apopleksi hos patienter uden koronar hjertesygdom

(CHD), som for nylig havde haft et slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk anfald (TIA),

var der en højere forekomst af hæmoragisk slagtilfælde hos patienter, som var påbegyndt

behandling med 80 mg atorvastatin sammenlignet med placebo. Den øgede risiko blev især

bemærket hos patienter med tidligere hæmoragisk slagtilfælde eller lakunært infarkt ved

forsøgets start. For patienter med tidligere hæmoragisk slagtilfælde eller lakunært infarkt er

balancen mellem risici og fordele ved 80 mg atorvastatin uvis, og den potentielle risiko for

hæmoragisk slagtilfælde bør overvejes nøje, før behandlingen påbegyndes (se pkt. 5.1).

Påvirkning af skeletmuskulaturen

Atorvastatin kan som andre HMG-CoA reduktasehæmmere i sjældne tilfælde påvirke

skeletmuskulaturen og forårsage myalgi, myositis og myopati, som i sjældne tilfælde kan

44566_spc.doc

Side 4 af 24

udvikle sig til rabdomyolyse, en potentielt livstruende tilstand, der kendetegnes ved et

markant forhøjet kreatinkinase (CK)-niveauer (>10 gange den øvre normalgrænse),

myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan medføre nyresvigt.

I meget sjældne tilfælde er beskrevet immunmedieret nekrotiserende myopati (IMNM)

under eller efter behandling med visse statiner. Klinisk er IMNM karakteriseret ved

vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum-kreatininkinase, som begge

vedvarer trods seponering af statinbehandlingen.

Før behandlingen

Atorvastatin bør ordineres med forsigtighed til patienter, som er disponerede for

rhabdomyolyse. Før behandling med statiner påbegyndes, bør niveauet af CK måles i

følgende situationer:

Nedsat nyrefuktion

Hypotyroidisme

Personlige eller familiære arvelige muskelsygdomme i anamnesen

Muskeltoksicitet i anamnesen som følge af behandling med et statin eller et fibrat

Leversygdom i anamnesen og/eller indtag af store mængder alkohol

Hos ældre patienter (alder >70 år) bør nødvendigheden af en sådan måling overvejes ud

fra tilstedeværelsen af andre disponerende faktorer for rabdomyolyse

Tilstande hvor en øgning af plasmakoncentrationen kan forekomme, f.eks. ved risiko for

interaktioner (se pkt. 4.5) og hos særlige populationer, herunder genetiske subpopulationer (se

pkt. 5.2).

I sådanne situationer bør risikoen ved behandling overvejes i forhold til den mulige gavn

for patienten, og det anbefales at overvåge patienten klinisk. Hvis kreatinkinaseniveauet er

signifikant forhøjet ved baseline (> 5 gange den øvre normalgrænse), bør behandlingen

ikke igangsættes.

Måling af kreatinkinase

Kreatinkinase (CK) må ikke måles efter hård motion eller ved tilstedeværelse af andre

sandsynlige årsager til en forøgelse af kreatinkinaseniveauet, da dette vanskeliggør

fortolkningen af værdierne. Hvis kreatinkinaseniveauet er signifikant forhøjet ved baseline

(> 5 gange den øvre normalgrænse), bør det måles igen 5-7 dage senere for at bekræfte

resultaterne.

Under behandlingen

Patienterne skal anmodes om omgående at indberette muskelsmerter, kramper eller

svaghed, især hvis disse tilstande ledsages af utilpashed eller feber.

Hvis sådanne symptomer opstår, når en patient får behandling med atorvastatin, bør

patientens CK-niveau måles. Hvis dette niveau viser sig at være signifikant forhøjet

(>5 gange den øvre normalgrænse), skal behandlingen seponeres.

Hvis muskelsymptomerne er svære og giver daglige gener, selvom CK-niveauet er

forhøjet til ≤5 gange den øvre normalgrænse, bør det overvejes at seponere

behandlingen.

Hvis symptomerne forsvinder, og CK-niveauet normaliseres, kan behandlingen med

atorvastatin atter påbegyndes, eller der kan overvejes iværksættelse af behandling med

et alternativt statin ved laveste dosis og under nøje overvågning.

44566_spc.doc

Side 5 af 24

Atorvastatin skal seponeres, hvis der opstår en klinisk signifikant forhøjelse af CK-

niveauet (>10 gange den øvre normalgrænse), eller hvis der diagnosticeres eller er

mistanke om rabdomyolyse.

Samtidig behandling med andre lægemidler

Risikoen for rabdomyolyse er øget, hvis atorvastatin administreres samtidigt med visse

lægemidler, som kan øge plasmakoncentrationen af atorvastatin, såsom potente CYP3A4-

hæmmere eller transportproteiner (f.eks. ciclosporin, telithromycin, clarithromycin,

delavirdin, stiripentol, voriconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol og HIV-

proteasehæmmere, herunder ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir og darunavir mv.).

Risikoen for myopati kan også øges ved samtidig administration af gemfibrozil og andre

fibrater, boceprevir, erythromycin, niacin, ezetimibe, telaprevir eller kombinationen af

tipranavir/ritonavir. Alternative behandlinger (uden interaktion) bør overvejes i stedet for

disse lægemidler, hvis det er muligt.

Hvis samtidig anvendelse af denne type medicin er nødvendig, skal fordele og risici ved

samtidig behandling nøje overvejes. Der anbefales en lavere maksimaldosis af atorvastatin

hos patienter, der får medicin, der øger atorvastatins plasmakoncentration. Derudover bør det

overvejes at nedsætte initialdosis af atorvastatin, hvis der behandles samtidig med en potent

CYP3A4-hæmmer, og passende klinisk monitorering af disse patienter anbefales (se pkt. 4.5).

Atorvastatin må ikke administreres sammen med systemisk fusidinsyre eller i 7 dage efter

ophør med fusidinsyre-behandling. Hos patienter, hvor anvendelse af systemisk fusidinsyre

anses for at være essentiel, skal statinbehandlingen seponeres under behandlingen med

fusidinsyre. Der har været rapporteret om rhabdomyolyse (herunder enkelte dødsfald) hos

patienter, der har fået denne kombination (se pkt. 4.5). Patienterne skal rådes til straks at

søge lægehjælp, hvis de oplever symptomer på muskelsvækkelse, -smerter eller -ømhed.

Statinbehandling kan genetableres syv dage efter den sidste dosis fusidinsyre.

I ganske særlige tilfælde, hvor der er behov for forlænget systemisk behandling med

fusidinsyre, f.eks. til behandling af svære infektioner, skal der tages stilling til behovet for

samtidig administration af atorvastatin og fusidinsyre fra gang til gang og under tæt

lægeligt opsyn.

Interstitiel lungesygdom

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af interstitiel lungesygdom ved brug af visse

statiner, især ved langvarig behandling (se pkt. 4.8). Symptomerne kan omfatte dyspnø,

ikke-produktiv hoste og generel forringelse af helbredet (træthed, vægttab og feber). Hvis

der er mistanke om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal

statinbehandlingen seponeres.

Diabetes Mellitus

Der er tegn på at statiner kan øge blodsukkeret og hos nogle patienter, med høj risiko for

udvikling af diabetes, kan medføre en grad af hyperglykæmi, hvor egentlig

diabetesbehandling er relevant. Denne risiko opvejes dog af statiners reduktion af den

vaskulære risiko, og bør derfor ikke være grund til seponering af statinbehandlingen.

Risikopatienter (fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen) bør monitoreres både klinisk og biokemisk i henhold til

nationale retningslinier.

44566_spc.doc

Side 6 af 24

Pædiatrisk population

I et 3-årigt klinisk forsøg, der vurderede den overordnede modning og udvikling, Tanner

stadie samt måling af højde og vægt, blev der ikke set nogen klinisk signifikant indvirken

på vækst og seksuel modning

(se pkt. 4.8).

Hjælpestoffer

Atorvastatin Mylan indeholder lactose. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig

form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactose-

malabsorption e bør ikke indtage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers påvirkning af atorvastatin

Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) og er substrat for transport-

proteiner, f.eks. OATP1B1, der findes i leveren. Samtidig indgift af lægemidler, der hæmmer

CYP3A4 eller transportproteiner, kan medføre forhøjede plasmakoncentrationer af atorva-

statin og øget risiko for myopati. Denne risiko kan også være øget ved samtidig behandling

med atorvastatin og andre lægemidler, der kan forårsage myopati, f.eks. fibrater og ezetimibe

(se pkt. 4.4).

CYP3A4-hæmmere

Potente CYP3A4-hæmmere er vist at kunne medføre kraftigt forøgede koncentrationer af

atorvastatin (se tabel 1 samt specifik information nedenfor). Samtidig behandling med potente

CYP3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, telithromycin, clarithromycin, delavirdin, stiripentol,

voriconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol samt HIV-proteasehæmmere, herunder

ritonavir, lopinavir, atanazavir, indinavir og darunavir m.fl.) bør så vidt muligt undgås. I

tilfælde, hvor samtidig behandling med disse lægemidler og atorvastatin ikke kan undgås,

skal lavere initial- og maksimaldoser af atorvastatin overvejes. Det anbefales desuden, at der

foretages passende klinisk monitorering af patienten (se tabel 1).

Moderate CYP3A4-hæmmere

Moderate CYP3A4-hæmmere (f.eks. erythromycin, diltiazem, verapamil og fluconazol) kan

øge plasmakoncentrationen af atorvastatin (se tabel 1). Der er set en øget risiko for myopati

ved samtidig brug af erythromycin og statiner. Der er ikke udført interaktionsstudier, der

vurderer virkningen af amiodaron eller verapamil på atorvastatin. Det er kendt, at både

amiodaron og verapamil hæmmer CYP3A4-aktivitet, og samtidig indgift af atorvastatin kan

resultere i forhøjede koncentrationer af atorvastatin. Ved samtidig behandling med moderate

CYP3A4-hæmmere bør en lavere maksimaldosis af atorvastatin derfor overvejes, og passende

klinisk monitorering af patienten anbefales. Passende klinisk monitorering anbefales efter

initiering af behandling eller efter dosisjustering af en CYP3A4-hæmmer.

CYP3A4-induktorer

Samtidig anvendelse af atorvastatin og cytokrom P450 3A-induktorer (f.eks. efavirenz,

rifampicin, perikon) kan medføre variable reduktioner i atorvastatins plasmakoncentration.

På grund af rifampicins dualinteraktionsmekanisme (cytochrom P450 3A-induktion og

hæmning af transportproteinet OATP1B1 i leveren) anbefales indtagelse af atorvastatin og

rifampicin på samme tid, da udskudt administration af atorvastatin i forhold til admini-

stration af rifampicin har været forbundet med en signifikant reduktion i atorvastatins

plasmakoncentration. Virkningen af rifampicin på atorvastatinkoncentrationen i hepato-

cytter er derimod ukendt, og hvis samtidig behandling ikke kan undgås, bør patienterne

monitoreres nøje for effekt.

44566_spc.doc

Side 7 af 24

Transportprotein-hæmmere

Hæmmere af transportproteiner (f.eks. ciclosporin) kan øge den systemiske atorvastatin-

eksponering (se tabel 1). Det er ukendt, hvordan hæmning af transportproteiner i leveren

påvirker atorvastatinkoncentrationen i hepatocytter. Hvis samtidig behandling ikke kan

undgås, anbefales dosisreduktion og klinisk monitorering for effekt (se tabel 1).

Gemfibrozil/fibrater

Monoterapi med fibrater kan i sjældne tilfælde være forbundet med muskelrelaterede

bivirkninger, herunder rabdomyolyse. Risikoen for disse bivirkninger kan øges ved samtidig

brug af fibrater og atorvastatin. Hvis samtidig behandling ikke kan undgås, skal den lavest

mulig atorvastatindosis anvendes, og patienten bør monitoreres passende (se pkt. 4.4).

Ezetimibe

Brugen af ezetimibe alene er forbundet med muskelrelaterede bivirkninger, herunder

rabdomyolyse. Risikoen for disse bivirkninger kan derfor øges ved samtidig brug af

ezetimib og atorvastatin. Passende klinisk monitorering af disse patienter anbefales.

Colestipol

Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (andel af

atorvastatinkoncentrationen: 0,74), når colestipol blev indgivet sammen med atorvastatin.

Effekten på lipiderne var imidlertid større, når atorvastatin og colestipol blev indgivet

samtidig, end hvis stofferne blev givet hver for sig.

Fusidinsyre

Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan øges ved samtidig administration af

systemisk fusidinsyre og statiner. Mekanismen for denne interaktion (farmakodynamisk

eller farmakokinetisk, eller begge) er endnu ikke kendt. Der har været rapporteret om

rhabdomyolyse (herunder enkelte dødsfald) hos patienter, der har fået denne kombination.

Hvis behandling med systemisk fusidinsyre er nødvendig, skal behandlingen med

atorvastatin seponeres under behandlingen med fusidinsyre (se pkt. 4.4).

Colchicin

Selv om der ikke er udført interaktionsstudier med atorvastatin og colchicin, er der blevet

rapporteret om tilfælde af myopati ved samtidig administration af atorvastatin og colchicin,

og der skal udvises forsigtighed ved ordination af atorvastatin sammen med colchicin.

Atorvastatins virkning på samtidigt administrerede lægemidler

Digoxin

Ved administration af flere doser digoxin sammen med 10 mg atorvastatin, blev steady

state plasmakoncentrationen af digoxin øget en smule. Patienter, der får digoxin, bør få

passende overvågning.

Oral prævention

Samtidig administration af atorvastatin og et oralt præventionsmiddel medførte en stigning

i plasmakoncentrationerne af norethindron og ethinylestradiol.

Warfarin

44566_spc.doc

Side 8 af 24

I et klinisk studie med patienter i kronisk warfarinbehandling forårsagede samtidig

behandling med 80 mg atorvastatin daglig en lille fald på omkring 1,7 sekunder i

protrombintid i løbet af de første 4 dage af behandlingen. Protrombintid blev normal igen

inden for 15 dage af atorvastatinbehandlingen. Selvom der kun er set meget sjældne tilfælde

af klinisk signifikante interaktioner med antikoagulantia, bør protrombintid bestemmes inden

atorvastatinbehandling igangsættes hos patienter, der tager coumarin-antikoagulantia, samt

ofte nok i starten af behandlingen for at sikre, at der ikke forekommer signifikant ændring i

protrombintid. Når der er opnået en stabil protrombintid, kan protrombintiden måles med de

intervaller, der normalt anbefales for patienter på coumarin-antikoagulantia. Hvis

atorvastatindosis ændres, eller behandlingen seponeres, bør samme procedure gentages.

Atorvastatinbehandling er ikke blevet forbundet med blødning eller med ændringer i

protrombintid hos patienter, der ikke tager antikoagulantia.

Pædiatrisk population

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne. Omfanget af interaktioner i den

pædiatriske population er ikke kendt. Ved behandling af børn og unge skal der tages højde

for de oven for nævnte interaktioner for voksne og for advarslerne i pkt. 4.4.

Lægemiddelinteraktioner

Tabel 1: Effekt af samtidigt administrerede lægemidler på atorvastatins farmakokinetik

Samtidigt administreret

lægemiddel og dosisregime

Atorvastatin

Dosis (mg)

AUC-

ratio

&

Klinisk rekommandation

#

Tipranavir 500 mg

2×dagligt/ Ritonavir 200 mg

2×dagligt, 8 dage (dag 14 til

40 mg på dag 1,

10 mg på dag 20

Hvis samtidig behandling med

atorvastatin er nødvendig, må

atorvastatindosis ikke

overskride 10 mg/dag. Klinisk

monitorering anbefales.

Telaprevir 750 mg hver 8.

time, 10 dage

20 mg

enkeltdosis

Ciclosporin 5,2 mg/kg/dag,

stabil dosering

10 mg×1 i

28 dage

Lopinavir 400 mg 2×dagligt/

Ritonavir 100 mg 2×dagligt,

14 dage

20 mg×1 i 4 dage

Hvis samtidig behandling med

atorvastatin er nødvendig,

anbefales en lavere

vedligeholdelsesdosis af

atorvastatin. Ved

atorvastatindoser over 20 mg

anbefales klinisk monitorering.

Clarithromycin 500 mg

2×dagligt, 9 dage

80 mg×1 i 8 dage

Saquinavir 400 mg

2×dagligt/ Ritonavir (300

mg 2×dagligt fra dag 5-7,

øget til 400 mg 2×dagligt på

dag 8), dag 4-18, 30

minutter efter

atorvastatindosis

40 mg×1 i 4 dage

Hvis samtidig behandling med

atorvastatin er nødvendig,

anbefales en lavere

vedligeholdelsesdosis af

atorvastatin. Ved

atorvastatindoser over 40 mg

anbefales klinisk monitorering.

Darunavir 300 mg

2×dagligt/

Ritonavir 100 mg 2×dagligt,

9 dage

10 mg×1 i 4 dage

Itraconazol 200 mg×1, 4

dage

40 mg

enkeltdosis

44566_spc.doc

Side 9 af 24

Fosamprenavir 700 mg

2×dagligt/ Ritonavir 100 mg

2×dagligt, 14 dage

10 mg×1 i 4 dage

Fosamprenavir 1.400 mg

2×dagligt, 14 dage

10 mg×1 i 4 dage

Nelfinavir 1.250 mg

2×dagligt, 14 dage

10 mg×1 i

28 dage

1,74

Ingen særlig rekommandation.

Grapefrugtjuice, 240 ml×1*

40 mg

enkeltdosis

1,37

Samtidig indtagelse af store

mængder grapefrugtjuice og

atorvastatin kan ikke anbefales.

Diltiazem 240 mg×1, 28

dage

40 mg

enkeltdosis

1,51

Efter initiering af behandling

eller efter dosisjustering af

diltiazem anbefales passende

klinisk monitorering.

Erythromycin 500 mg

4×dagligt, 7 dage

10 mg

enkeltdosis

1,33

Nedsat maksimaldosis samt

klinisk monitorering anbefales.

Amlodipin 10 mg

enkeltdosis

80 mg

enkeltdosis

1,18

Ingen særlig rekommandation.

Cimetidin 300 mg 4×dagligt,

2 uger

10 mg×1 i 2 uger

1,00

Ingen særlig rekommandation.

Colestipol 10 g 2xdagligt, 28

uger

40 mg x 1 i 28

uger

0,74**

Ingen særlig rekommandation.

Antacida (suspension med

magnesium- og aluminium-

hydroxid, 30 ml 4×dagligt,

17 dage

10 mg×1 i 15

dage

0,66

Ingen særlig rekommandation.

Efavirenz 600 mg×1, 14

dage

10 mg i 3 dage

0,59

Ingen særlig rekommandation.

Rifampicin 600 mg×1, 7

dage (samtidig indgift)

40 mg

enkeltdosis

1,12

Hvis samtidig behandling ikke

kan undgås, anbefales samtidig

indgift af atorvastatin og

rifampicin samt klinisk

monitorering.

Rifampicin 600 mg×1, 5

dage (adskilt indgift)

40 mg

enkeltdosis

0,20

Gemfibrozil 600 mg

2×dagligt, 7 dage

40 mg

enkeltdosis

1,35

Nedsat initialdosis samt klinisk

monitorering anbefales.

Fenofibrat 160 mg×1, 7 dage

40 mg

enkeltdosis

1,03

Nedsat initialdosis samt klinisk

monitorering anbefales.

Boceprevir 800 mg×3, 7

dage

40 mg

enkeltdosis

Nedsat initialdosis samt klinisk

monitorering anbefales. Daglig

atorvastatindosis bør ikke

overstige 20 mg, når det

administreres sammen med

boceprevir.

&

Repræsenterer behandlingsratio (samtidigt behandlet lægemiddel samt atorvastatin overfor

atorvastatin alene).

Se pkt. 4.4 og 4.5 for klinisk signifikans.

Indeholder et eller flere komponenter, der hæmmer CYP3A4, og kan øge

plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af et

glas (240 ml) grapefrugtjuice resulterede også i en reduktion af AUC på 20,4 % for den

aktive orthohydroxy-metabolit. Store mængder grapefrugtjuice (over 1,2 l daglig i 5

dage) øgede AUC for atorvastatin 2,5 gange og AUC for aktive (atorvastatin og

metabolitter). HMG-CoA reduktasehæmmere 1,3 gange.

** Ratio er baseret på en enkelt prøve taget 8-16 timer efter indtagelse.

44566_spc.doc

Side 10 af 24

Tabel 2: Atorvastatins virkning på farmakokinetikken af samtidigt administrerede lægemidler

Atorvastatin-

dosisregime

Samtidigt administreret lægemiddel

Lægemiddel/Dosis (mg)

AUC-

ratio

&

Klinisk rekommandation

80 mg×1 i 10 dage

Digoxin 0,25 mg×1, 20

dage

1,15

Patienter, der tager digoxin,

skal monitoreres passende.

40 mg×1 i× 22 dage

Orale kontraceptiva×1,

2 måneder

- norethisteron 1 mg

- ethinylestradiol 35 µg

1,28

1,19

Ingen særlig

rekommandation.

80 mg×1 i 15 dage

* Phenazon, 600 mg

enkeltdosis

1,03

Ingen særlig

rekommandation.

10 mg enkeltdosis

Tipranavir 500

mg×2/ritonavir 200 mg×2,

7 dage

1,08

Ingen særlig

rekommandation

10 mg×1 i 4 dage

Fosamprenavir 1400

mg×2, 14 dage

0,73

Ingen særlig

rekommandation

10 mg×1 i 4 dage

Fosamprenavir 700

mg×2/ritonavir 100 mg×2,

14 dage

0,99

Ingen særlig

rekommandation

&

Repræsenterer behandlingsratio (samtidigt behandlet lægemiddel samt atorvastatin overfor

atorvastatin alene).

Samtidig indgift af multiple doser af atorvastatin og phenazon viste en lille eller ingen målbar

virkning på phenazons clearance.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Atorvastatin Mylan er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3). Sikkerheden ved

anvendelse af atorvastatin under graviditet er ikke fastslået. Der er ikke udført kontrollerede

kliniske studier med atorvastatin hos gravide kvinder. Sjældne rapporter om medfødte

anomalier efter intrauterin påvirkning af HMG-CoA-reduktasehæmmere er set. Dyrestudier

har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Behandling af gravide med atorvastatin kan nedsætte koncentrationen af mevalonat (et

forstadium i kolesterolbiosyntesen) hos fostret. Aterosklerose er en kronisk proces, og

sædvanligvis vil seponering af kolesterolsænkende medicin under graviditet kun have en lille

indflydelse på den langsigtede risiko forbundet med primær hyperkolesterolæmi.

Af disse årsager må Atorvastatin Mylan ikke anvendes til kvinder, der er gravide, prøver at

blive det eller formoder, at de er det. Behandling med Atorvastatin Mylan skal seponeres

under graviditet, eller indtil det er blevet afklaret, at kvinden ikke er gravid (se pkt. 4.3).

Amning

Det er ukendt, om atorvastatin eller dets metabolitter udskilles i human mælk. Hos rotter

svarer koncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter i plasma til koncen-

trationerne i mælken (se pkt. 5.3). På grund af risko for alvorlige bivirkninger må kvinder,

der tager Atorvastatin Mylan, ikke amme deres børn (se pkt. 4.3). Atorvastatin er

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

44566_spc.doc

Side 11 af 24

Fertilitet

I dyrestudier havde atorvastatin ingen indvirkning på fertiliteten hos hanner eller hunner

(se pkt. 5.3).

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen (se pkt. 4.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Atorvastatin har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Ifølge databasen over placebo-kontrollerede kliniske forsøg med atorvastatin hos 16.066

patienter (8.755 fik atorvastatin og 7.311 placebo), der blev behandlet i gennemsnitligt 53

uger, seponerede 5,2 % af de patienter, der fik atorvastatin, behandlingen pga. bivirkninger

sammenlignet med 4,0 % af de patienter, der fik placebo.

Atorvastatins sikkerhedsprofil, baseret på data fra kliniske studier og omfattende erfaring efter

markedsføring fremgår af nedennævnte tabel.

De estimerede bivirkningsfrekvenser er opstillet i henhold til følgende: Almindelig (

1/100

til <1/10); Ikke almindelig (

1/1000 til <1/100); Sjælden (

1/10.000 til <1/1000); Meget

sjælden (<1/10.000); Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Nasopharyngitis

Almindelig

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Sjælden

Immunsystemet

Allergiske reaktioner

Almindelig

Anafylaksi

Meget sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Almindelig

Hypoglykæmi

Vægstigning

Vægttab

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Mareridt

Søvnløshed

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Paræstesi

Hypæstesi

Dysgeusi

Amnesi

Ikke almindelig

Perifer neuropati

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Ikke almindelig

Synsforstyrrelser

Sjælden

Øre og labyrint

Tinnitus

Ikke almindelig

Høretab

Meget sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Faryngolaryngeale smerter

Epistaxis

Almindelig

44566_spc.doc

Side 12 af 24

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Flatulens

Dyspepsi

Kvalme

Diarré

Almindelig

Opkastning

Abdominalsmerter, øvre og

nedre

Ructus

Pancreatitis

Ikke almindelig

Lever og galdeveje

Hepatitis

Ikke almindelig

Kolestase

Sjælden

Leversvigt

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Urticaria,

Hududslæt

Pruritus,

Alopeci

Ikke almindelig

Angioødem

Bulløs dermatitis (herunder

erythema multiforme, Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk

epidermal nekrolyse)

Sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Artralgi

Ekstremitetssmerter

Muskelspasmer

Hævede led

Rygsmerter

Almindelig

Nakkesmerter

Muskelsvaghed

Ikke almindelig

Myopati

Myositis

Rabdomyolyse

Senelidelser, i nogle tilfælde

kompliceret ved seneruptur

Sjælden

Immunmedieret nekrotiserende

myopati (se pkt. 4.4)

Ikke kendt

Det reproduktive system og

mammae

Gynækomasti

Meget sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Utilpashed

Asteni

Brystsmerter

Perifært ødem

Træthed

Feber

Ikke almindelig

Undersøgelser

Unormale leverfunktionsprøver,

forhøjet kreatinkinase i blodet

Almindelig

Positiv test for hvide

blodlegemer i urinen

Ikke almindelig

Som det er tilfældet med andre HMG-CoA reduktasehæmmere, er der rapporteret om

forhøjede niveauer af serumtransminaser hos patienter, der behandles med atorvastatin.

Disse ændringer er normalt milde og forbigående og fører ikke til afbrydelse af

behandlingen. Klinisk relevante (>3 gange den øvre normalgrænse) forhøjelser i serum-

44566_spc.doc

Side 13 af 24

transaminaseniveauerne er set hos 0,8 % af de patienter, som behandles med atorvastatin.

Disse forhøjelser var dosisafhængige og var reversible hos alle patienter.

Forhøjet kreatinkinase (CK)-niveau på mere end 3 gange den øvre normalgrænse er set hos

2,5 % af de patienter, som behandles med atorvastatin, hvilket svarer til andre HMG-CoA

reduktasehæmmere i kliniske studier. Niveauer på mere end 10 gange den øvre

normalgrænse er set hos 0,4 % af de atorvastatin-behandlede patienter (se pkt. 4.4).

Klasseeffekter

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særligt ved langtidsbrug (se pkt. 4.4)

Diabetes mellitus: Frekvensen vil afhænge af tilstedeværelse eller fravær af

risikofaktorer (fasteglukose ≥ 5,6 mmol/l, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

forhøjet blodtryk i anamnesen)

Pædiatrisk population

Pædiatriske patienter i alderen 10-17 år, der blev behandlet med atorvastatin havde en

bivirkningsprofil lignende den, som blev set hos patienter, der fik placebo. De hyppigste

bivirkninger i begge grupper uanset kausalitetsvurdering var infektioner. I et 3-årigt klinisk

forsøg, der vurderede den overordnede modning og udvikling, Tanner stadie samt måling

af højde og vægt, blev der ikke set nogen klinisk signifikant indvirken på vækst og seksuel

modning. Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen hos pædiatriske patienter var tilsvarende den

kendte sikkerhedsprofil for atorvastatin hos voksne patienter.

Den kliniske sikkerhedsdatabase indeholder data for 520 pædiatriske patienter, der fik

atorvastatin. Heriblandt var 7 patienter < 6 år, 121 patienter var mellem 6 og 9 år og 392

patienter var mellem 10 og 17 år. Ud fra de tilgængelige data er frekvens, type og

alvorlighed af bivirkningerne hos børn de samme som hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik behandling i tilfælde af overdosering med atorvastatin. I tilfælde

af overdosering skal patienten behandles symptomatisk, og der skal iværksættes de

fornødne støtteforanstaltninger. Der bør udføres leverfunktionsundersøgelser, og serum-

CK-niveauet bør overvåges. Da atorvastatin i udtalt grad binder sig til plasmaproteiner,

forventes hæmodialyse ikke at øge atorvastatins clearance i signifikant grad.

4.10

Udlevering

44566_spc.doc

Side 14 af 24

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation:

Lipid-modificerende midler, HMG-CoA

reduktasehæmmere. ATC-kode: C 10 AA 05.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv HMG-CoA-reduktasehæmmer, det

hastighedsbegrænsende enzym, som er ansvarlig for omdannelsen af 3-hydroxy-3-methyl-

glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium til steroler, herunder kolesterol.

Triglycerider og kolesterol i leveren inkorporeres i very low-density lipoprotein (VLDL) og

frigøres til plasma med henblik på frigivelse til det perifere væv. Low-density lipoprotein

(LDL) dannes fra VLDL og kataboliseres primært ved hjælp af receptorer med høj affinitet

til LDL (LDL-receptorer).

Atorvastatin sænker plasma-kolesterol- og serum-lipoproteinserum-koncentrationen ved at

hæmme HMG-CoA- reduktase og som følge deraf kolesterolbiosyntesen i leveren og øger

antallet af hepatiske LDL-receptorer på celleoverfladen, hvilket fører til øget optagelse og

katabolisering af LDL.

Farmakodynamisk virkning

Atorvastatin reducerer LDL-produktionen og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin giver

en væsentlig og vedvarende forøgelse af LDL-receptoraktiviteten forbundet med en

fordelagtig ændring i kvaliteten af de cirkulerende LDL-partikler. Atorvastatin reducerer

effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi, en

patientgruppe, som ikke sædvanligvis responderer på lipidsænkende behandling.

Klinisk virkning og sikkerhed

I et dosis-respons-studie reducerede atorvastatin koncentrationen af totalkolesterol (30-

46 %), LDL-kolesterol (41-61 %), apolipoprotein B (34-50 %) og triglycerider (14-33 %),

og forårsagede variable stigninger i HDL-kolesterol og apolipoprotein A1.

Disse resultater er konsistente hos patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi,

nonfamiliære former for hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi samt hos

patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus.

Reduktioner i koncentrationerne af totalkolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B har

vist sig at nedsætte risikoen for kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

I et multicenter 8-ugers open-label compassionate-use klinisk forsøg med valgfri

forlængelsesfase af variabel længde blev 335 patienter indrulleret. Heraf havde 89 patienter

homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse patienter var den gennemsnitlige

procentvise reduktion i LDL-kolesterol ca. 20 %. Atorvastatin blev administreret i doser op til

80 mg/dag.

44566_spc.doc

Side 15 af 24

Aterosclerose

I "Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study" (REVERSAL) blev

effekten af intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard lipidsænkning med

pravastatin 40 mg på koronar aterosclerose vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd

(IVUS) under angiografi hos patienter med koronar hjertesygdom. I dette randomiserede,

dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske forsøg blev IVUS udført ved baseline

og ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) var der ingen

progression af aterosclerose.

Den mediane ændring i total atheromavolumen (primært studiekriterium) i procent fra

baseline var -0,4 % (p=0,98) i atorvastatingruppen, og +2,7 % (p=0,001) i

pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin var statistisk signifikant (p=0,02) ved

sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på kardiovaskulære

endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-letalt myokardieinfarkt (MI), koronardød)

blev ikke undersøgt i dette studie.

I atorvastatingruppen reduceres LDL-kolesterol til et gennemsnit på 2,04 mmol/l

(78,9 mg/dl

30) fra baseline 3,89 mmol/l

0,7 (150 mg/dl

28) og i pravastatingruppen

til et gennemsnit på 2,85 mmol/l

0,7 (110 mg/dl

26) fra baseline 3,89 mmol/l

(150 mg/dl

26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerede også betydeligt det gennemsnitlige

totalkolesterol (TC) med 34,1 % (pravastatin: -18,4 %, p<0,0001), gennemsnitlig

triglycerid (TG) niveauer med 20 % (pravastatin: -6,8 %, p<0,0009), og gennemsnitlig

apolipoprotein B med 39,1 % pravastatin: -22,0 %, p<0,0001). Atorvastatin øgede det

gennemsnitlige HDL-kolesterol med 2,9 % (pravastatin: +5,6 %, p=NS). Der var en

36,4 % gennemsnitlig reduktion i CRP i atorvastatingruppen sammenlignet med en 5,2 %

reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001).

Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg, hvorfor disse ikke kan ekstrapoleres til

de lavere doser.

Sikkerheds- og toleransprofilen er sammenlignelig i de 2 grupper.

Effekten af den intensive lipidsænkning på de primære kardiovaskulære endepunkter blev

ikke undersøgt i dette studie. Derfor er den kliniske relevans af disse resultater med hensyn til

primær og sekundær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser ikke kendt.

Akut koronarsyndrom

I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet hos 3.086 patienter (atorvastatin n=1.538;

placebo n=1.548) med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina). Behandling

blev initieret i den akutte fase under hospitalsindlæggelse og blev fortsat i 16 uger.

Behandling med 80 mg atorvastatin daglig forlængede tiden til forekomst af det kombinerede

primære endepunkt, defineret som død af enhver årsag, ikke-letalt MI, genoplivet efter

hjertestop eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver

hospitalsindlæggelse, og indikerede en risikoreduktion på 16 % (p=0,048). Dette skyldes

primært en risikoreduktion på 26 % i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på

myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige sekundære endepunkter var ikke selvstændigt

statistisk signifikante (samlet: placebo: 22,2 %, atorvastatin: 22,4 %).

Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet var i overenstemmelse med det, der er

beskrevet i pkt. 4.8.

44566_spc.doc

Side 16 af 24

Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom

Atorvastatins effekt på fatal og ikke-fatal iskæmisk hjertesygdom blev vurderet i et

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie, ASCOT-LLA-forsøget (Anglo-

Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm). Patienterne var hypertensive,

i alderen 40-79 år og havde ikke tidligere haft myokardieinfarkt eller fået behandling for

angina pectoris, og deres totalkolesterolniveauer var på ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle

patienter opfyldte mindst tre af de foruddefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: hankøn,

alder ≥ 55 år, ryger, diabetes, iskæmisk hjertesygdom i anamnesen hos en slægtning i

første led, totalkolesterol: HDL-kolesterol >6, perifer vaskulær sygdom, hypertrofi i

venstre ventrikel, tidligere cerebrovaskulær hændelse, specifik EKG-abnormitet eller

proteinuri/albuminuri. Ikke alle inkluderede patienter skønnedes at have en høj risiko for

debut af en kardiovaskulær hændelse.

Patienterne blev behandlet med antihypertensiva (enten amlodipin eller et atenolol-baseret

regimen) og enten 10 mg atorvastatin daglig (n = 5.168) eller placebo (n = 5.137).

Atorvastatins absolutte og relative risikoreduktion var som følger:

Hændelse

Relativ

risikoreduktion

Antal hændelser

(atorvastatin i

forhold til placebo)

Absolut

risikoreduktion

p-værdi

Fatal CHD plus

ikke-fatalt MI

36 %

100 mod 154

1,1 %

0,0005

Samlet antal

kardiovaskulære

hændelser og

revaskuleringspro-

cedurer

20 %

389 mod 483

1, 9 %

0,0008

Samlet antal

koronare hændelser

29 %

178 mod 247

1,4 %

0,0006

Baseret på forskellen i hændelsesfrekvenser over en medianopfølgningsperiode på 3,3 år.

CHD = iskæmisk hjertesygdom, MI = myokardieinfarkt.

Den samlede mortalitet og den kardiovaskulære mortalitet blev ikke reduceret signifikant

(185 mod 212 hændelser, p = 0,17 og 74 mod 82 hændelser, p = 0,51). I

undergruppeanalyserne efter køn (81 % mænd, 19 % kvinder) havde atorvastatin en

gavnlig effekt hos mænd, mens der ikke kunne påvises en gavnlig effekt hos kvinder. Dette

skyldes muligvis den lave hændelsesfrekvens i den kvindelige undergruppe. Den samlede

mortalitet og den kardiovaskulære mortalitet var numerisk højere hos de kvindelige

patienter (38 mod 30 og 17 mod 12), men dette var ikke statistisk signifikant. Der var en

signifikant behandlingsinteraktion ved behandling med antihypertensiva ved baseline. Det

primære endpoint (fatal CHD plus ikke-fatalt MI) blev reduceret signifikant ved brug af

atorvastatin hos de patienter, der blev behandlet med amlodipin (risikoforhold [HR] 0,47

(0,32-0,69), p = 0,00008), men ikke hos de patienter, der blev behandlet med atenolol

(risikoforhold [HR] 0,83 (0,59-1,17), p = 0,287).

Atorvastatins effekt på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom blev også vurderet i et

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenterforsøg, CARDS-forsøget

(Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), hos patienter med type 2-diabetes i alderen

40-75 år uden kardiovaskulær sygdom i anamnesen og med et LDL-kolesterolniveau på ≤

4,14 mmol (160 mg/dl) og et triglyceridniveau på ≤ 6,78 mmol (600 mg/dl). Alle patienter

44566_spc.doc

Side 17 af 24

havde mindst én af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger på forsøgstidspunktet,

retinopati, mikroalbuminuri eller makroalbuminuri.

Patienterne blev behandlet med enten 10 mg atorvastatin daglig (n = 1.428) eller placebo

(n = 1.410) i en medianopfølgningsperiode på 3,9 år.

Den absolutte og relative risikoreduktion ved atorvastatin var som følger:

Relativ

risikoreduktion

Antal hændelser

(atorvastatin i

forhold til placebo)

Absolut

risikoreduktion

p-værdi

Svære

kardiovaskulære

hændelser (fatalt og

ikke-fatalt AMI,

asymptomatisk MI,

dødsfald på grund

af akut CHD,

ustabil angina

pectoris, CABG,

PTCA,

revaskularisering,

slagtilfælde)

37 %

83 mod 127

3,2 %

0,0010

MI (fatalt og ikke-

fatalt AMI,

asymptomatisk MI)

42 %

38 mod 64

1,9 %

0,0070

Slagtilfælde (fatale

og ikke-fatale)

48 %

21 mod 39

1,3 %

0,0163

Baseret på forskellen i hændelsesfrekvenser over en medianopfølgningsperiode på 3,9 år.

AMI = akut myokardieinfarkt, CABG = koronar bypassoperation, CHD = iskæmisk hjertesygdom,

MI = myokardieinfarkt, PTCA = perkutan transluminal koronar angioplastik.

Der kunne ikke påvises en forskel i behandlingens effekt afhængigt af patientens køn, alder

eller LDL-kolesterolniveau ved baseline. Der blev observeret en gunstig udvikling i

mortalitetsraten (82 dødsfald i placebogruppen mod 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p =

0,0592).

Recidiverende slagtilfælde

I forsøget "Forebyggelse af slagtilfælde ved aggressiv reduktion af kolesterolniveauerne

(SPARCL)" blev effekten af 80 mg atorvastatin daglig eller placebo mod slagtilfælde

evalueret hos 4.731 patienter, som havde haft et slagtilfælde eller transitorisk iskæmisk

attak (TIA) inden for de seneste 6 måneder, og som ikke havde iskæmisk hjertesygdom

(CHD) i anamnesen. 60 % af patienterne var mænd, patienterne var i alderen 21-92 år

(gennemsnitsalder 63 år), og de havde et gennemsnitligt LDL-niveau ved baseline på

133 mg/dl (3,4 mmol/l). Det gennemsnitlige LDL-kolesterolniveau var 73 mg/dl

(1,9 mmol/l) under behandling med atorvastatin og 129 mg/dl (3,3 mmol/l) under

behandling med placebo. Medianen af opfølgningsperioden var 4,9 år.

80 mg atorvastatin reducerede risikoen for det primære endpoint, som var fatalt eller ikke-

fatalt slagtilfælde, med 15 % (risikoforhold på 0,85; 95 % CI, 0,72-1,00; p = 0,05 eller

0,84; 95 % CI, 0,71-0,99; p = 0,03 efter justering for baselinefaktorer) sammenlignet med

44566_spc.doc

Side 18 af 24

placebo. Mortalitet af enhver årsag var 9,1 % (216/2.365) ved brug af atorvastatin mod 8,9

% (211/2.366) ved brug af placebo.

I en post hoc-analyse reducerede 80 mg atorvastatin forekomsten af iskæmisk slagtilfælde

(218/2.365, 9,2 % mod 274/2.366, 11,6 %, p = 0,01) og øgede forekomsten af hæmoragisk

slagtilfælde (55/2.365, 2,3 % mod 33/2.366, 1,4 %, p = 0,02) sammenlignet med placebo.

Risikoen for hæmoragisk slagtilfælde var øget hos patienter med tidligere hæmoragisk

slagtilfælde, der deltog i forsøget, (7/45 ved brug af atorvastatin mod 2/48 ved brug af

placebo; risikoforhold på 4,06; 95 % CI, 0,84-19,57), og risikoen for iskæmisk

slagtilfælde var sammenlignelig i de to grupper (3/45 ved brug af atorvastatin mod 2/48

ved brug af placebo; risikoforhold på 1,64; 95 % CI, 0,27-9,82).

Risikoen for hæmoragisk slagtilfælde var øget hos patienter med tidligere lakunært

infarkt, der deltog i forsøget, (20/708 ved brug af atorvastatin mod 4/701 ved brug af

placebo; risikoforhold på 4,99; 95 % CI, 1,71-14,61), men risikoen for iskæmisk

slagtilfælde var også reduceret hos disse patienter (79/708 ved brug af atorvastatin mod

102/701 ved brug af placebo; risikoforhold på 0,76; 95 % CI, 0,57-1,02). Det er muligt,

at nettorisikoen for slagtilfælde øges hos patienter med tidligere lakunært infarkt, der får

80 mg atorvastatin daglig.

Mortalitet af enhver årsag var 15,6 % (7/45) ved brug af atorvastatin mod 10,4 % (5/48)

ved brug af placebo i undergruppen af patienter med tidligere hæmoragisk slagtilfælde.

Mortalitet af enhver årsag var 10,9 % (77/708) ved brug af atorvastatin mod 9,1 %

(64/701) ved brug af placebo i undergruppen af patienter med tidligere lakunært infarkt.

Pædiatrisk population

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi hos pædiatriske patienter i alderen 6-17 år

Et 8-ugers, open-label klinisk forsøg til evaluering af farmakokinetik, farmakodynamik

samt sikkerhed og tolerabilitet af atorvastatin blev udført med børn og unge med genetisk

bekræftet heterozygot familiær hyperkolesterolæmi og baseline LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/l.

Der deltog i alt 39 børn og unge i alderen 6-17 år. Kohorte A omfattede 15 børn i alderen 6-12

år i Tanner-stadie 1. Kohorte B omfattede 24 børn i alderen 10-17 år i Tanner-stadie ≥ 2.

Startdosis i kohorte A var 5 mg atorvastatin daglig i form af en tyggetablet og i kohorte B

10 mg daglig i form af en konventionel tablet. Atorvastatindosis kunne fordobles, hvis

patienten ikke havde nået target-LDL-kolesterol på < 3,35 mmol/l i uge 4, og hvis atorvastatin

var veltolereret.

Gennemsnitsværdier for LDL-kolesterol, total-kolesterol, VLDL-kolesterol og apolipoprotein

B faldt ved uge 2 hos alle forsøgspersoner. Hos de patienter, hvor dosis blev fordoblet, sås

yderligere fald så tidligt som ved første evaluering 2 uger efter dosisøgning. Det

gennemsnitlige procentvise fald i lipidparametre var ens for begge kohorter, uanset om

forsøgspersonerne fik uændret initialdosis eller fik fordoblet initialdosis. Ved uge 8 var den

gennemsnitlige procentvise ændring fra baseline i LDL-kolesterol og total-kolesterol hhv. ca.

40 % og 30 % over hele gruppen.

I et andet open-label, enkeltarm klinisk forsøg, blev 271 piger og drenge i alderen 6-15 år med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi behandlet med atorvastatin i op til 3 år. Inklusions-

kriterier var bekræftet heterozygot familiær hyperkolesterolæmi og LDL-kolesterol

≥ 4 mmol/l (ca. 152 mg/dl) ved baseline. Det kliniske forsøg omfattede 139 børn i Tanner

udviklingsstadie 1 (generelt i alderen 6-10 år). Initial atorvastatindosis var 5 mg (som

44566_spc.doc

Side 19 af 24

tyggetablet) 1 gang dagligt til børn under 10 år. Initial dosis til børn på 10 år eller derover var

10 mg atorvastatin 1 gang dagligt. Alle børn kunne optitreres til højere doser for at opnå et

mål på < 3,35 mmol/l LDL-kolesterol. Det vægtede gennemsnit for børn i alderen 6-9 år var

19,6 mg mens det for børn på 10 år og derover var 23,9 mg.

Den gennemsnitslige LDL-kolesterol ved baseline (+/- standardafvigelse) var

6,12 (1,26) mmol/l, hvilket svarer til ca. 233 (48) mg/dl. Se Tabel 3 herunder for alle

resultater.

Data viste ingen virkning af atorvastatin på nogen af vækst- eller udviklingsparametrene

(f.eks. højde, vægt, BMI, Tanner stadie og investigators vurdering af overordnet modning og

udvikling) hos pædiatriske og unge patienter med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi,

der blev behandlet med atorvastatin i de 3 år det kliniske forsøg varede. Investigator fandt

heller ingen lægemiddelpåvirkning af højde, vægt, BMI i forhold til alder eller køn.

Tabel 3. Lipidsænkende virkning af atorvastatin hos unge drenge og piger med heterozygot

familiær hyperkolesterolæmi (mmol/l)

Timepoint

Total-

kolesterol

(enkelt

dosis)

LDL-C

(enkelt dosis)

HDL-C

(enkelt dosis)

Triglycerider

(enkelt

dosis)

Apolipo-

protein- B

(enkelt dosis)

Baseline

7,86 (1,30)

6,12 (1,26)

1,314 (0,2663)

0,93 (0,47)

1,42 (0,28)**

Måned 30

4,95 (0,77)*

3,25 (0,67)

1,327 (0,2796)

0,79 (0,38)*

0,90 (0,17)*

Måned

36/ET

5,12 (0,86)

3,45 (0,81)

1,308 (0,2739)

0,78 (0,41)

0,93 (0,20)***

LDLC = lav densitet lipoprotein-kolesterol; HDLC = høj densitet lipoprotein-kolesterol

Måned 36/ET= omfatter data for sidste besøg for patienter, der stoppede inden de planlagte 36 måneder såvel som data for

patienter, der deltog i alle 36 måneder af det kliniske forsøg.

* N for denne parameter var 207

** N for denne parameter var 270

*** N for denne parameter var 243

Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi hos pædiatriske patienter i alderen 10-17 år

I et dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk forsøg efterfulgt af en periode med open-label

blev 187 drenge og piger (der havde fået første menstruation) i alderen 10-17 år (gennemsnit

14,1 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi eller svær hyperkolesterolæmi

randomiseret til enten atorvastatin (n=140) eller placebo (n=47) i 26 uger, hvorefter alle fik

atorvastatin i 26 uger. Atorvastatin-dosis var 10 mg 1 gang daglig i de første 4 uger og

derefter titreret til 20 mg, hvis LDL-kolesterol var > 3,36 mmol/l. Atorvastatin sænkede

signifikant total-kolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider og apolipoprotein B i de første

26 uger (dobbelt-blindede fase). Gennemsnitlig LDL-kolesterol på 3,38 mmol/l (1,81-

6,26 mmol/l) i atorvastatingruppen sammenlignet med 5,91 mmol/l (3,93-9,96 mmol/l) i

placebogruppen blev nået i løbet af de første 26 uger (dobbelt-blindede fase).

Yderligere et pædiatrisk forsøg sammenlignede atorvastatin med colestipol hos patienter i

alderen 10-18 år med hyperkolesterolæmi. Dette forsøg viste, at atorvastatin (n=25) gav en

44566_spc.doc

Side 20 af 24

singnifikant reduktion af LDL-kolesterol ved uge 26 (p<0,05) sammenlignet med colestipol

(n=31).

Et særligt klinisk program ("compassionate use") med patienter med svær

hyperkolesterolæmi (inklusive homozygot hyperkolesterolæmi) omfattede 46 pædiatriske

patienter behandlet med atorvastatin titreret til respons (nogle patienter fik 80 mg

atorvastatin daglig). Programmet kørte over 3 år. LDL-kolesterol blev sænket med 36 %.

Langtidsvirkninger af atorvastatinbehandling hos børn og unge til reduktion af morbiditet

og mortalitet i voksenalderen er ikke undersøgt.

Det europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har dispenseret fra kravet om fremlæggelse af

resultaterne fra studier med atorvastatin hos børn i alderen 0-6 år til behandling af

heterozygot hyperkolesterolæmi og hos børn i alderen 0-18 år til behandling af homozygot

familiær hyperkolesterolæmi, kombineret hyperkolesterolæmi, primær hyperkolesterolæmi

og til forebyggelse af kardiovaskulære hændelser (se pkt. 4.2 for information om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral administration; maksimal plasmakoncentration

) nås inden for 1-2 timer. Mængden, der absorberes, øges proportionalt med

atorvastatindosis. Biotilgængeligheden af atorvastatin filmovertrukne tabletter er 95-99 %

sammenlignet med oral opløsning. Den absolutte biotilgængelighed af atorvastatin er ca.

12 %, og den systemiske tilgængelighed af den HMG-CoA-reduktasehæmmende aktivitet

er ca. 30 %. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes en præsystemisk clearance i

gastrointestinalslimhinden og/eller en first-pass-metabolisme i leveren.

Fordeling

Atorvastatins gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 381 l. Atorvastatin binder sig 98 %

til plasmaproteiner.

Biotransformation

Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater

og forskellige beta-oxidationsprodukter. Uafhængigt af andre omsætningsveje

metaboliseres disse produkter yderligere via glucuronidering. In vitro hæmmer orto- og

parahydroxylerede metabolitter HMG-CoA-reduktase i samme grad som atorvastatin. Ca.

70 % af hæmningen af HMG-CoA-reduktase skyldes aktive metabolitter.

Elimination

Atorvastatin elimineres primært i galden efter hepatisk og/eller ekstrahepatisk

metabolisering. Atorvastatin synes dog ikke at undergå signifikant enterohepatisk

recirkulation. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid hos mennesker er ca. 14 timer.

Halveringstiden af den hæmmende aktivitet på HMG-CoA-reduktase er ca. 20-30 timer,

hvilket også skyldes de aktive metabolitter.

44566_spc.doc

Side 21 af 24

Særlige patientgrupper

Ældre

Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos raske

ældre forsøgspersoner end hos unge voksne, mens effekten på lipidniveauet er af samme

størrelsesorden som hos yngre patientgrupper.

Pædiatrisk population

I et 8-ugers, open-label klinisk studie blev børn i alderen 6-17 år og i Tanner-stadie 1 (n=15)

eller Tanner-stadie ≥ 2 (n=24) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi og baseline

LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/l behandlet med hhv. 5 mg eller 10 mg tyggetabletter eller 10 mg

eller 20 mg filmovertrukne tabletter 1 gang daglig. Legemsvægt var den eneste signifikante

covariant i den farmakokinetiske model for atorvastatinpopulationen. Den tilsyneladende

clearance efter oral administration var sammenlignelig med voksnes efter korrektion for

legemsvægt ved allometrisk skalering. Tilsvarende hermed sås fald i LDL-kolesterol og total-

kolesterol i forhold til atorvastatin- og o-hydroxyatorvastatin-niveauer.

Køn

Koncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger fra

koncentrationerne hos mænd (kvinder: ca. 20 % højere C

og ca. 10 % lavere AUC).

Disse forskelle var ikke klinisk signifikante, da de ikke resulterede i klinisk signifikante

forskelle i effekten på lipidniveauet hos mænd og kvinder.

Nedsat nyrefunktion

Nyresygdom har ingen indflydelse på plasmakoncentrationerne eller effekten på

lipidniveauet af atorvastatin og dets aktive metabolitter.

Nedsat leverfunktion

Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er markant øget (ca. en

16-dobling af C

og ca. en 11-dobling af AUC) hos patienter med kronisk alkoholisk

leversygdom (Child-Pugh klasse B).

SLCO1B1-polymorfisme

Hepatisk optagelse af alle HMG-CoA-reduktasehæmmere, herunder atorvastatin, involverer

OATP1B1-transportproteinet. Hos patienter med SLCO1B1-polymorfisme er der en risiko for

forhøjede koncentrationer af atorvastatin, der kan medføre en øget risiko for rabdomyolyse (se

pkt. 4.4). Polymorfisme i det gen, der koder for OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC), er

forbundet med en 2,4-gange højere atorvastatineksponering (AUC) end hos individer uden

denne genotype-variant (c.521TT). En genetisk forårsaget nedsat hepatisk optagelse af

atorvastatin er også mulig hos disse patienter. De mulige konsekvenser for effekten er

ukendte.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Atorvastatin viste ikke mutagent eller klastogent potentiale i et batteri af 4 in vitro tests og 1

in vivo undersøgelse. Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter, men høje doser hos mus

(resulterende i en 6-11 gange så høj AUC

0-24t

, som der ses hos mennesker ved maksimale

doser) viste hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære karcinomer hos hunner.

Dyreforsøg har vist, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke udviklingen af embryoner

eller fostre. Hos rotter, kaniner og hunde havde atorvastatin ingen effekt på fertiliteten og var

ikke teratogent, dog blev der set føtal toksicitet hos rotter og kaniner ved doser, der var

44566_spc.doc

Side 22 af 24

toksiske for moderdyret. Rotteafkom udviste forsinket udvikling, og den post-natale

overlevelse var lavere, hvis moderdyrene havde været udsat for høje doser atorvastatin. Hos

rotter er der tegn på, at atorvastatin krydser placenta.

Hos rotter er koncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter i plasma og

modermælk stort set ens. Det er ukendt, om atorvastatin eller dets metabolitter udskilles i

human mælk.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Kolloid vandfri silica

Natriumkarbonat

Mikrokrystallinsk cellulose

L-Arginin

Lactose

Croscarmellosenatrium

Hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Opadry AMB OY-B-28920 indeholdende

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talcum

Sojalecitin

Xanthangummi (E415)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC/Aclar-blisterpakning

2 år.

OPA/A1/PVC/A1-blisterpakning og tabletbeholder

3 år.

Anvendes inden for 3 måneder efter åbning af tabletbeholder.

Særlige opbevaringsforhold

PVC/Aclar-blisterpakning

Opbevares i yderkartonen for at beskytte mod fugt og lys.

OPA/Al/PVC/Al-blisterpakning og tabletbeholder

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

44566_spc.doc

Side 23 af 24

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Aclar (Aclar/PVC/Al)-blisterpakning

Pakningsstørrelser:

10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 stk, kalenderpakning med 28 stk. og

multipakning med 98 (2 pakker á 49) stk.

Uigennemsigtig (OPA/Al/PVC/Al-blisterpakning)

Pakningsstørrelser:

10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 stk, kalenderpakning med 28 stk. og

multipakning med 98 (2 pakker á 49) stk.

Uigennemsigtig tabletbeholder med PP-lukning

Pakningsstørrelser: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 200, 250 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 44563

20 mg: 44564

40 mg: 44565

80 mg: 44566

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. november 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. marts 2018

44566_spc.doc

Side 24 af 24

Похожие продукты

Поиск оповещений, связанных с этим продуктом

Просмотр истории документов

Поделитесь этой информацией