Wilzin

Uniunea Europeană - cehă - EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Prospect Prospect (PIL)
14-06-2019
Ingredient activ:
zinek
Disponibil de la:
Recordati Rare Diseases
Codul ATC:
A16AX05
INN (nume internaţional):
zinc
Grupul Terapeutică:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Zonă Terapeutică:
Hepatolentikulární degenerace
Indicații terapeutice:
Léčba Wilsonovy nemoci.
Rezumat produs:
Revision: 11
Statutul autorizaţiei:
Autorizovaný
Numărul autorizaţiei:
EMEA/H/C/000535
Data de autorizare:
2004-10-12
Emea cod:
EMEA/H/C/000535

Documente în alte limbi

Prospect Prospect
bulgară 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
bulgară 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
bulgară 12-01-2010
Prospect Prospect
spaniolă 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
spaniolă 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
spaniolă 12-01-2010
Prospect Prospect
daneză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
daneză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
daneză 12-01-2010
Prospect Prospect
germană 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
germană 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
germană 12-01-2010
Prospect Prospect
estoniană 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
estoniană 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
estoniană 12-01-2010
Prospect Prospect
greacă 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
greacă 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
greacă 12-01-2010
Prospect Prospect
engleză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
engleză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
engleză 12-01-2010
Prospect Prospect
franceză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
franceză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
franceză 12-01-2010
Prospect Prospect
italiană 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
italiană 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
italiană 12-01-2010
Prospect Prospect
letonă 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
letonă 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
letonă 12-01-2010
Prospect Prospect
lituaniană 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
lituaniană 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
lituaniană 12-01-2010
Prospect Prospect
maghiară 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
maghiară 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
maghiară 12-01-2010
Prospect Prospect
malteză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
malteză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
malteză 12-01-2010
Prospect Prospect
olandeză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
olandeză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
olandeză 12-01-2010
Prospect Prospect
poloneză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
poloneză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
poloneză 12-01-2010
Prospect Prospect
portugheză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
portugheză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
portugheză 12-01-2010
Prospect Prospect
română 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
română 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
română 12-01-2010
Prospect Prospect
slovacă 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
slovacă 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
slovacă 12-01-2010
Prospect Prospect
slovenă 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
slovenă 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
slovenă 12-01-2010
Prospect Prospect
finlandeză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
finlandeză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
finlandeză 12-01-2010
Prospect Prospect
suedeză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
suedeză 14-06-2019
Raport public de evaluare Raport public de evaluare
suedeză 12-01-2010
Prospect Prospect
norvegiană 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
norvegiană 14-06-2019
Prospect Prospect
islandeză 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
islandeză 14-06-2019
Prospect Prospect
croată 14-06-2019
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului
croată 14-06-2019

Citiți documentul complet

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Wilzin 25 mg tvrdé tobolky

Wilzin 50 mg tvrdé tobolky

zincum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento leták si uchovejte. Můžete potřebovat si ho opět přečíst.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné příznaky, jako máte Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je Wilzin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost než začnete užívat Wilzin

Jak se Wilzin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Wilzin uchovávat

Další informace

1.

CO JE WILZIN A JAK SE POUŽÍVÁ

Wilzin patrí do skupiny léčivých přípravků, která má název „Trávicí trakt a metabolismus, různá

léčiva“.

Wilzin se používá k léčbě Wilsonovy choroby, což je vzácná dědičná porucha vylučování mědi. Měď

ve stravě, která se nemůže řádně vylučovat, se ukládá nejdříve v játrech, poté i v dalších orgánech,

jako jsou oči a mozek. To může vést k poškození jater a neurologickým poruchám.

Wilzin zabraňuje vstřebávání mědi ze střeva a tím brání jejímu přesunu do krve a jejímu dalšímu

ukládání v těle. Nevstřebaná měď se poté vylučuje stolicí.

Wilsonova choroba je celoživotní onemocnění a proto je nutná léčba po celý život pacienta.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT WILZIN

Neužívejte Wilzin:

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á) na zinek nebo na kteroukoliv další složku přípravku Wilzin.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Wilzin je zapotřebí:

Wilzin se obvykle nedoporučuje pro zahajovací léčbu pacientů s příznaky a projevy Wilsonovy

choroby vzhledem k jeho pomalému nástupu účinku.

Pokud jste současně léčen(a) jiným lékem bránícím vstřebávání mědi, např. penicilaminem, Váš lékař

Vám může přidat Wilzin ještě před ukončením původní léčby.

Podobně jako u ostatních léků bránících vstřebávání mědi, jako je penicilamin, po zahájení léčby se

mohou zhoršit projevy choroby. V takovém případě musíte informovat Vašeho lékaře.

Aby mohl Váš lékař sledovat Váš stav a léčbu, bude pravidelně kontrolovat Vaši krev a moč. Je to

potřebné z toho důvodu, aby bylo zajištěno, že dostáváte dostatečnou léčbu. Sledování může zachytit

důkazy o nedostatečné léčbě (nadměrné množství mědi v těle) nebo nadměrné léčbě (nedostatek

mědi). Obě situace mohou být škodlivé, a to zejména pro rostoucí děti a těhotné ženy.

Musíte informovat svého lékaře, pokud se u vás vyskytne neobvyklá svalová slabost nebo abnormální

pocity v končetinách, protože ty mohou ukazovat na léčbu nadměrnou dávkou.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím, poraďte se se svým lékařem předtím, než budete užívat jiné léky, které mohou snížit účinnost

přípravku Wilzin, jako je železo, potravinové doplňky vápníku, tetracykliny (antibiotika) nebo fosfor.

Na druhé straně, účinnost některých léků, jako je železo, tetracykliny, fluorochinolony (antibiotika)

může být přípravkem Wilzin snížena.

Užívání přípravku Wilzin s jídlem a pitím:

Wilzin se má užívat nalačno, mimo dobu jídla. Vstřebávání solí zinku zpomalují zejména vláknina v

potravě a některé mléčné výrobky. U některých pacientů se objevuje žaludeční nevolnost po ranní

dávce. Pokud máte tyto obtíže, proberte prosím tuto problematiku s Vaším lékařem, u kterého se léčíte

s Wilsonovou chorobou.

Tento nežádoucí účinek můžete snížit tak, že odložíte první denní dávku až na pozdní dopoledne (mezi

snídaní a obědem). Obtíže můžete minimalizovat také tím, že si vezmete první dávku přípravku Wilzin

s malým množstvím jídla s obsahem bílkovin , jako je např. maso (nikoliv však mléko).

Těhotenství

Pokud plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem. Je velmi důležité pokračovat během

těhotenství v léčbě léky bránícími vstřebávání mědi.

Pokud během léčby přípravkem Wilzin otěhotníte, Váš lékař rozhodne, jaký lék a v jaké dávce bude

pro Vás nejlepší.

Kojení

Pokud jste léčena přípravkem Wilzin, neměla byste kojit. Poraďte se , prosím, se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly prováděny žádné studie hodnotící vliv přípravku na schopnost řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Wilzin

Wilzin 50 mg tvrdé tobolky obsahují oranžovou žluť FCF (E110), která může způsobovat alergické

reakce.

3.

JAK SE WILZIN UŽÍVÁ

Wilzin užívejte vždy podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem Pro různé dávkovací režimy je k dispozici Wilzin jako tvrdé tobolky 25 mg nebo 50 mg.

Pro dospělé pacienty

Obvyklá dávka je 1 tvrdá tobolka přípravku Wilzin 50 mg (nebo 2 tvrdé tobolky přípravku

Wilzin 25 mg) 3x denně, s maximální dávkou 1 tvrdá tobolka přípravku Wilzin 50mg (nebo 2

tvrdé tobolky přípravku Wilzin 25 mg) 5x denně..

Pro děti a dospívající:

Obvyklá dávka je:

- ve věku 1 až 6 let: 1 tvrdá tobolka přípravku Wilzin 25 mg 2x denně

- ve věku od 6 do 16 let, pokud je tělesná hmotnost méně než 57 kg: 1 tvrdá tobolka

přípravku Wilzin 25 mg 3x denně

- od věku 16 let nebo pokud je tělesná hmotnost více než 57 kg: 2 tvrdé tobolky

přípravku Wilzin 25 mg nebo 1 tvrdá tobolka přípravku Wilzin 50 mg 3x denně.

Vždy užívejte Wilzin nalačno, alespoň jednu hodinu před nebo 2 - 3 hodiny po jídle. Pokud máte

potíže při užívání ranní dávky (viz bod 4.), je možné posunout užití této dávky na pozdní dopoledne,

mezi snídaní a obědem. Můžete si rovněž vzít Wilzin s malým množstvím bílkoviny, např. s masem.

Pokud Vám byl předepsán Wilzin s jiným lékem bránícím vstřebávání mědi, jako např. penicilamin,

dodržujte interval mezi podáním jednotlivých léků nejméně 1 hodinu.

Při podávání přípravku Wilzin dětem, které nejsou schopny polknout tobolky, otevřete tobolku a

smíchejte prášek s malým množstvím vody (možno ochutit cukrem nebo sirupem).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Wilzin, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více přípravku Wilzin než Vám bylo předepsáno, může se u Vás vyskytnout nucení

na zvracení, zvracení a závratě. V těchto případech se musíte poradit se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Wilzin:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Wilzin nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u

každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s různou četností, která se klasifikuje následujícím způsobem:

velmi časté:

postihuje více než jednoho uživatele z 10

časté:

postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100

méně časté:

postihuje 1 až 10 uživatelů z 1000

vzácné:

postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000

velmi vzácné: postihuje méně než 1 uživatele z 10 000

není známo:

četnost výskytu nelze na základě dostupných údajů určit

Časté:

Po požití přípravku Wilzin může dojít k podráždění žaludku, a to zejména na začátku léčby.

Byly popsány změny výsledků vyšetření krve, jako je zvýšení některých jaterních enzymů a

...

Citiți documentul complet

Citiți documentul complet

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Wilzin 25 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje zincum 25 mg (odpovídá zinci acetas dihydricus 83,92 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.

Tobolka s čepičkou a tělem matné vodově modré barvy a s potiskem "93-376”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba Wilsonovy choroby.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Wilzin musí být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou Wilsonovy

choroby (viz bod 4.4) Léčba přípravkem Wilzin je celoživotní.

Není rozdíl ve velikosti dávky mezi symptomatickými a presymptomatickými pacienty.

Wilzin je k dispozici ve formě tvrdých tobolek o 25 mg nebo 50 mg.

Dospělí:

Obvyklá dávka je 50 mg 3x denně a maximální dávka je 50 mg 5x denně. .

Děti a dospívající:

U dětí mladších 6 let jsou údaje velmi omezené, ale jelikož se jedná o závažné celkové

onemocnění, o profylaktické léčbě by se mělo uvažovat co nejdříve. Doporučená dávka je

následující:

- ve věku od 1 do 6 let: 25 mg 2x denně

- ve věku od 6 do 16 let, pokud je tělesná hmotnost méně než 57 kg: 25 mg 3x denně

- od 16 let nebo pokud je tělesná hmotnost více než 57 kg: 50 mg 3x denně.

Těhotné ženy:

Dávka 25 mg 3x denně je obvykle účinná, dávka však musí být upravena podle hladin mědi

(viz bod 4.4. a 4.6).

Ve všech případech musí být dávka upravena podle terapeutického monitorování (viz bod 4.4).

Wilzin se musí užívat nalačno, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 – 3 hodiny po jídle. V případě

žaludeční nesnášenlivosti, ke které často dochází při ranní dávce, může se podání této dávky přesunout

na dopolední hodiny mezi snídaní a obědem. Je rovněž možné užívat Wilzin s malým množstvím

bílkoviny, např. s masem (viz bod 4.5).

U dětí, které nejsou schopny polykat tobolky, se musí tobolky otevřít a jejich obsah rozpustit v malém

množství vody (je možné ji ochutit cukrem nebo sirupem).

Při převedení pacienta z chelatační léčby na udržovací léčbu přípravkem Wilzin, se musí pokračovat v

chelatační léčbě a podávat ji spolu s přípravkem Wilzin po dobu 2 - 3 týdnů, protože to je doba nutná

k tomu, aby léčba zinkem vyvolala maximální indukci metalothioneinu a úplnou blokádu absorpce

mědi. Mezi podáním chelatační látky a přípravku Wilzin by měl být interval nejméně 1 hodina.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Dihydrát octanu zinečnatého se vzhledem ke svému pomalému nástupu účinku nedoporučuje

k zahájení léčby symptomatických pacientů. Symptomatičtí pacienti musí být zpočátku léčeni

chelatační látkou; když hladiny mědi klesnou pod toxický práh a pacienti jsou klinicky stabilní, lze

zvážit udržovací léčbu přípravkem Wilzin.

Nicméně, v období, kdy se čeká na nástup zinkem indukované tvorby metalothioneinu a následně

efektivní inhibice absorpce mědi, je možné dihydrát octanu zinečnatého u symptomatických pacientů

zpočátku podávat v kombinaci s chelatační látkou.

Při zahájení léčby může vzácně, podobně jako při léčbě chelatačními látkami,dojít ke klinickému

zhoršení. Není známo, zda to souvisí s mobilizací zásob mědi nebo s přirozeným průběhem choroby.

V takové situaci se doporučuje změna léčby.

Opatrnost je potřebná při převedení pacientů s portální hypertenzí z chelatační látky na Wilzin, když

tito pacienti prospívají a léčba je snášena. Dva pacienti ze skupiny 16 zemřeli na jaterní selhání a

pokročilou portální hypertenzi po změně léčby z penicilaminu na léčbu zinkem.

Monitorování léčby

Cílem léčby je udržet plazmatickou hladinu volné mědi (známá rovněž jako neceruloplazminová

plazmatická měď) pod 250

g/l (normální hodnoty jsou 100 – 150

g/l) a vylučování mědi v moči pod

g/24 hod. (normální hodnoty jsou méně než 50

g/24 hod.) Neceruloplazminová plazmatická

měď se vypočítá odečtením mědi vázané na ceruloplazmin od celkové plazmatické mědi, jelikož

každý mg ceruloplazminu obsahuje 3

g mědi.

Vylučování mědi močí je přesným odrazem zátěže organismu nadměrným množstvím mědi pouze

tehdy, pokud pacienti nejsou na chelatační léčbě. Hladiny mědi v moči jsou obvykle při chelatační

léčbě penicilaminem nebo trientinem zvýšené.

Při léčbě se nelze řídit hladinou mědi v játrech, protože tento nález neodlišuje mezi potenciálně

toxickou volnou mědí a mědí vázanou na metalothionein.

U léčených pacientů může být užitečným měřítkem vhodnosti léčby vyšetření hladiny zinku v moči

nebo v plazmě. Hodnoty zinku v moči nad 2 mg/24 hod. a v plazmě nad 1250

g/l obecně svědčí o

vhodné léčbě.

Podobně jako u všech přípravků vázajících měď, nadměrná léčba vede k riziku deficitu mědi, který je

škodlivý zejména u dětí a těhotných žen, protože měď je potřebná k řádnému růstu a duševnímu

vývoji. U těchto skupin pacientů by měly být hladiny mědi v moči udržovány lehce nad horní hranicí

normálních hodnot nebo v pásmu vysokých normálních hodnot (tj. 40 – 50

g/24 hod.).

Za účelem zjištění časných projevů deficitu mědi, jako je anémie a/nebo leukopenie, vzniklé

v důsledku útlumu kostní dřeně, nebo pokles hladiny HDL-cholesterolu a snížení poměru

HDL/celkový cholesterol, je nutné provádět následné laboratorní kontroly, včetně hematologického

vyšetření a stanovení lipoproteinů.

Protože deficit mědi může rovněž způsobit myeloneuropatii, měli by lékaři pátrat po sensorických a

motorických známkách a příznacích, které mohou potenciálně u pacientů léčených přípravkem Wilzin

ukazovat na počínající neuropatii nebo myelopatii.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jiné látky vázající měď

U pacientů s Wilsonovou chorobou byly prováděny farmakodynamické studie kombinace přípravku

Wilzin (50 mg 3x denně) s kyselinou askorbovou (1 g 1x denně), penicilaminem (250 mg 4x denně) a

trientinem (250 mg 4x denně). Nebyl prokázán žádný významný celkový vliv na rovnováhu mědi, i

když byla zjištěna mírná interakce mezi zinkem a chelatačními látkami (penicilaminem a trientinem),

která se projevila sníženým vylučováním mědi ve stolici, ale zároveň též zvýšeným vylučováním mědi

v moči v porovnání s případy, kdy byl užíván zinek samotný. Je to pravděpodobně dáno určitým

rozsahem spojení zinku s chelatační látkou, čímž se účinek obou léčivých látek sníží.

Při převádění pacienta z chelatační léčby na udržovací léčbu přípravkem Wilzin, by se mělo v

chelatační léčbě pokračovat a podávat ji spolu s přípravkem Wilzin po dobu 2 - 3 týdnů, protože to je

doba, během níž léčba zinkem vyvolá maximální indukci metalohioneinu a úplnou blokádu absorpce

mědi. Mezi podáním chelatační látky a přípravku Wilzin by měl být interval nejméně 1 hodina.

Jiné léčivé přípravky

Absorpce zinku může být snížena potravinovými doplňky železa a kalcia, tetracykliny a sloučeninami

obsahujícími fosfor. Naopak zinek může snižovat absorpci železa, tetracyklinů a fluorochinolonů.

Potrava

Studie se současným podáváním zinku a potravy u zdravých dobrovolníků prokázaly, že absorpce

zinku byla významně opožděná mnohými druhy potravin (chléb, natvrdo uvařená vejce , káva a

mléko). Složky potravy, zejména fytáty a vláknina, na sebe zinek vážou a zabraňují jeho průniku do

střevních buněk. Zdá se však, že bílkoviny interferují nejméně.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o omezeném počtu těhotných pacientek s Wilsonovou chorobou léčených zinkem neprokazují

nežádoucí účinky zinku na embryo či plod a matku. Ze 42 těhotenství bylo popsáno 5 spontánních

...

Citiți documentul complet

Citiți documentul complet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 1884 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. č.: EMEA/528144/2009

EMEA/H/C/535

Wilzin

zincum

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Wilzin?

Wilzin je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku zinek. Je dostupný ve formě tobolek (modrých:

25 mg; oranžových: 50 mg).

Na co se přípravek Wilz

in používá?

Přípravek Wilzin se používá k léčbě Wilsonovy choroby. Wilsonova choroba je vzácná dědičná

porucha, při které chybí pacientům enzym potřebný pro vylučování mědi obsažené v potravě z těla.

V důsledku toho se měď v těle hromadí, a to nejdříve v játrech a následně i v dalších orgánech, jako je

například oko a mozek. To vyvolává různé účinky včetně onemocnění jater a poškození nervového

systému.

Jelikož počet pacientů s Wilsonovou chorobou je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se

vyskytující a přípravek Wilzin byl dne 31. července 2001 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Wilz

in používá?

Léčba přípravkem Wilzin by měla být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou Wilsonovy

choroby.

Obvyklá dávka pro dospělé je 50 mg třikrát denně. U dětí se používá snížená dávka. Přípravek Wilzin

by měl být užíván nalačno, nejméně 1 hodinu před jídlem, nebo 2 až 3 hodiny po jídle. Přípravek

Wilzin je určen pro dlouhodobou léčbu. Pacienti, kteří přecházejí z „chelatační látky“ (jiného typu

léčivého přípravku k léčbě Wilsonovy choroby) na přípravek Wilzin, by měli pokračovat v užívání

chelatační látky po dobu dvou až tří týdnů od nasazení přípravku Wilzin, neboť trvá určitou dobu, než

přípravek Wilzin začne plně účinkovat. Maximální dávka přípravku Wilzin je 50 mg denně.

Podrobnější informace jsou uvedeny v příbalových informacích.

Jak příprave

k Wilzin působí?

Léčivou látkou v přípravku Wilzin je zinkový kation (pozitivně nabitý zinek), který blokuje absorpci

mědi z potravy. Působí tak, že stimuluje tělo k produkci bílkoviny nazvané metalotionein v buňkách

sliznice střev. Tato bílkovina se váže na měď a zabraňuje jejímu přenosu do krve. Měď je pak

vyloučena z těla ve stolici. Postupem času dochází ke snížení množství mědi v těle, což zlepšuje

příznaky onemocnění. Zinek se k léčbě Wilsonovy choroby používá od roku 1958.

Jak byl přípravek Wilz

in zkoumán?

Vzhledem k tomu, že zinek se k léčbě Wilsonovy choroby používá již celou řadu let, společnost

předložila výsledky studií z publikované literatury. Údaje na podporu užívání přípravku Wilzin byly

získány celkem od 255 pacientů s Wilsonovou chorobou. Do hlavní studie bylo zařazeno 148 pacientů,

kteří byli léčeni přípravkem Wilzin, avšak tato studie nesrovnávala přípravek Wilzin s žádnou jinou

léčbou. Hlavním měřítkem účinnosti bylo to, zda byly hladiny mědi u pacientů odpovídajícím

způsobem kontrolovány.

Jaký přínos přípravku Wilz

in byl prokázán v průběhu studií?

Bylo prokázáno, že přípravek Wilzin je při snižování absorpce mědi a snižování množství mědi v těle

účinný. V rámci hlavní studie bylo u 91 % hodnocených pacientů (91 pacientů ze 100) dosaženo

odpovídající kontroly hladin mědi během prvního roku léčby přípravkem Wilzin.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Wilzin?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Wilzin (zaznamenané u 1 až 10 pacientů ze 100) patří

podráždění žaludku a zvýšené hladiny určitých enzymů v krvi (amylázy, lipázy a alkalické fosfatázy).

Podráždění žaludky je obvykle nejhorší během první ranní dávky a vymizí po několika úvodních

dnech léčby. Odložení první ranní dávky na pozdější ranní hodiny nebo užívání dávky spolu s malým

množstvím jídla s obsahem bílkovin, například masa, může podráždění žaludku zmírnit. Úplný

seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Wilzin je uveden v příbalových

informacích.

Přípravek Wilzin by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na zinek nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku.

Na základě čeho byl příp

ravek Wilzin schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) poznamenal, že Wilsonova choroba je smrtelné

onemocnění a jiné léčivé přípravky, které se k léčbě tohoto onemocnění již užívají, mohou mít

závažné vedlejší účinky. Výbor proto dospěl k závěru, že přínosy přípravku Wilzin v rámci léčby

Wilsonovy choroby převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Wilzin bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Wilzin:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Wilzin platné v celé Evropské unii

společnosti Orphan Europe SARL dne 13. října 2004. Registrace byla obnovena dne 13. října 2009.

Shrnutí stanoviska k přípravku Wilzin, vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění, je k dispozici zde

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Wilzin je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 10-2009.

Citiți documentul complet

Produse similare

Căutați alerte legate de acest produs

Vizualizați istoricul documentelor

Partajați aceste informații